شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ گریگور یقیکیان

گرایشی در سوسیال‌دموکراسی ایران ۱۳۲۷-۱۲۸۹ هـ.ش گزیده‌ای از مقاله‌ها و نوشته‌ها


محمد حسین خسروپناه
۴۰۰۰۰ تومان
۱۳۹۵


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

اگر چه سرآغاز اندیشه‌های سوسیالیستی در ایران، از دورهٔ مشروطیت و با شکل گیری مجموعه‌ای از تحرکات و گرایش‌های سوسیال دموکراتیک شروع شد اما در ایران نیز مانند پاره‌ای از دیگر نقاط جهان، با اقتدار فزایندهٔ کمونیسم، سوسیال دموکراسی نیز به تدریج رنگ باخت و به حاشیه رانده شد.
گریگور یقیکیان( ۱۳۲۷-۱۲۹۸ هـ.ش) که مقالات سیاسی او در این مجموعه گردآمده است، از معدود چهره‌های برجای مانده از آن سنت پیشین است که توانست- هر چند در حاشیه- آن دگرگونی را تاب آورده و درتعبیر و تفسیر حوادث روزگار بویژه در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ ، جوانبی چند از آن سنت سیاسی را حفظ کند.


■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
نه طبقه، نه متوسط از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
راه سوم از مجموعه آزاد
برابری و آزادی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
ابداع امر اجتماعی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
سازمان دانشجویان دانشگاه تهران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطراتی از عملیات نظامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخ املاک اختصاصی رضاشاه در گرگان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
چامسکی از مجموعه قدم اول
خاطرات روزگار سرکشی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سید محمد باقر امامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
من از چنگال استالین فرار کردم از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
ابزارهای توسعه صنعتی از مجموعه آزاد
فرمان آتش در کوهستان باختر از مجموعه تاریخ معاصر ایران
نقش ارامنه در سوسیال‌دموکراسی ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سید ضیاءالدین طباطبایی و فلسطین از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ملوک خمسه از مجموعه آسیای میانه و قفقاز


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■