شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ تاچر


پیتر پو
طراح: کارل فلینت
مترجم: ابوالفضل حاجی‌زادگان
۱۷۶ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ: ۱۳۹۶


■ از مجموعه قدم اول

زمانی که تاچر پس از یازده سال زمامداری، از کار برکنار شد، چهرۀ بریتانیا تغییری اساسی کرده بود. او نه فقط شرایط اقتصادی انگلستان را تغییر داد، بلکه ساختار سیاسی این کشور و همچنین رفتار سیاسی سایر احزاب آن را تحت تأثیر قرار داد. آوازۀ رویه‌های زمامداری وی و جهت‌گیری‌های اقتصادی او مورد نمونه‌برداری توسط سایر کشورها از امریکای لاتین تا جنوب شرق آسیا قرار گرفت. با اینهمه، پرسش‌های بسیاری در مورد دیدگاه‌ها، روش‌ها و تأثیر واقعی برنامه‌های او بر انگلستان وجود دارد. این کتاب قدم اولی است برای پرسش به پاسخ‌هایی ناظر بر دورۀ زمامداری مارگارت تاچر. پرسش‌هایی همانند اینکه آیا تاچر برای انگلستان مفید بود؟ آیا انگلستان را به کشوری عادلانه‌تر که زندگی در آن راحت‌تر و بهتر بود تبدیل کرد؟ و پرسش‌های کلی‌تری ناظر بر اینکه آیا اندیشه‌ای که بتوان نام آن تاچرگرایی یا تاچریانیسم نامید وجود دارد یا نه؟ و اینکه میراث مارگارت تاچر در حوزه سیاست و جامعه چه بود؟


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی از مجموعه جامعه و سیاست
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
جین آستین از مجموعه قدم اول
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
مافیا از مجموعه قدم اول
رئیس علی دلواری از مجموعه تاریخ معاصر ایران
از مشروطه تا جنگ جهانی اول از مجموعه تاریخ معاصر ایران
راه سوم از مجموعه آزاد
برابری و آزادی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
شهروندی چندفرهنگی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
چامسکی از مجموعه قدم اول
شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
ختم غائله سمیتکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
آمال ایرانیان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کینز از مجموعه قدم اول
از سیاه‌کوه تا دهانه‌ ذوالفقار از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اولی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ابزارهای توسعه صنعتی از مجموعه آزاد
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
روزنامه خاطرات سید محمد کمره‌ای از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ایل قشقایی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
شکسپیر از مجموعه قدم اول
سیاست در آمریکا از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■