شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ شایعه


ژان نوئل کاپفرر
مترجم: خداداد موقر
۴۸۰ ص - ۳۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵


■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی

اگر شایعه را آنچنان که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است، یعنی نه به منزله امری اسرارآمیز بلکه به مثابه نوعی رسانه گروهی که تابع منطق خاص خود است در نظر بگیریم، آن گاه می توان در جستجوی شیوه عملکرد آن برآمد. از این طریق می توانیم به پرسش هایی که در مورد شایعه وجود دارد بهتر پاسخ دهیم. پرسش‌هایی از این دست که شایعه چگونه پدید می‌آید؟ چرا در روز خاص و در میان گروهی خاص ظاهر می‌شود؟ و نیز به تحلیل این مسائل بپردازیم که چرا شایعات عمدتا حاکی از بداقبالی هستند و اینکه پیامی که می‌رسانند تابع چه قوانینی است؟ در پشت پیام ظاهری شایعه چه پیام‌های دیگری نهفته است و چرا توان ما در مهار شایعه کمتر از توانایی مان در تحدید سایر انواع پیام‌هاست؟ کتاب حاضر با ارائه الگوهای مختلف از شایعه و از طریق مثال های متنوع، سعی در یافتن پاسخی به این پرسش‌ها و سایر پرسش‌هایی در مورد شایعه دارد که نویسنده آن را قدیم‌ترین رسانه گروهی می‌نامد.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

پست‌مدرنیسم از مجموعه قدم اول
سیاست‌های خیابانی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
جامعه‌شناسی از مجموعه قدم اول
مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
نشانه‌شناسی از مجموعه قدم اول
مطالعات رسانه از مجموعه قدم اول
راه سوم از مجموعه آزاد
لوی استروس از مجموعه قدم اول
اینترنت از مجموعه قدم اول
فرهنگ‌شناسی (مطالعات فرهنگی) از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■