شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ سید ضیاءالدین طباطبایی و فلسطین


رضا آذری شهرضایی
168 ص - 3400 تومان


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

سید ضیاءالدین طباطبایی بخش چشمگیری از دوران تبعید و کناره‌گیری خود را در سال¬های بین دو جنگ اول و دوم جهانی در فلسطین گذراند. رخدادهای این دوره و تجربه از نقطه نظر تاریخ معاصر ایران از دو جهت اهمیت یافت. یکی از لحاظ نقش سیدضیاءالدین در چهارچوب فعالیت‌های سیاسی مسلمان‌های فلسطین در این دوره و دیگری نیز از نظر بازتاب این فعالیت‌ها در مباحث و جدل‌هایی که بعد از بازگشت وی به ایران، در سال‌های بعد از شهریور 1320 مطرح شد. این دو جنبه که هم از لحاظ آشنایی با تاریخچه طرح و بحث مسئله فلسطین در ایران مهّم است و هم از نظر کاربرد مسائلی از این دست در مباحث سیاسی دورة مورد بحث، در این کتاب مورد توجه است.


■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

گریگور یقیکیان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سازمان دانشجویان دانشگاه تهران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطراتی از عملیات نظامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخ املاک اختصاصی رضاشاه در گرگان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطرات روزگار سرکشی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سید محمد باقر امامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فرمان آتش در کوهستان باختر از مجموعه تاریخ معاصر ایران


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■