شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ سوسور


ترنس گوردون
طراح: ابی لوبل
مترجم: ابراهیم اسکافی
چاپ: ۱۳۹۵
۱۲۵ ص ۱۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

فردینان دو سوسور نه فقط از آن جهت که بنیان‌گذار زبان‌شناسی مدرن است در میان متفکران قرن بیستم جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه از آن جهت که مفاهیم و مقولاتی که او برای مطالعهٔ زبان ابداع کرد، امروز در تمامی حوزه‌های علوم انسانی کاربردی اساسی دارند از شهرت ویژه برخوردار است. کتاب درسنامه زبان‌شناسی عمومی که او آن را ننوشت بلکه توسط همکارانش با کمک دانشجویانش پس از مرگش گردآوری شد، علاوه بر زبان‌شناسی بر رشته‌های گوناگونی همچون مردم‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه و نقد ادبی تأثیر غیر قابل‌انکاری گذاشت.
کتاب حاضر قدم اوّلی است در کشفِ مطالب درسنامه و به این معنا بابِ ورود به زبان‌شناسیِ مدرن.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

رولان بارت از مجموعه قدم اول
نشانه‌شناسی از مجموعه قدم اول
مطالعات رسانه از مجموعه قدم اول
فلسفهٔ قاره‌ای از مجموعه قدم اول
ساختارگرایی و پساساختارگرایی از مجموعه قدم اول
زبان‌شناسی از مجموعه قدم اول
چامسکی از مجموعه قدم اول
دریدا از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
لوی استروس از مجموعه قدم اول
مغز و ذهن از مجموعه قدم اول
منطق از مجموعه قدم اول
فرهنگ‌شناسی (مطالعات فرهنگی) از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■