شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ سرمایه‌داری


دان کرایان و شارون شاتیل
طراح: پیرو
مترجم: ثمینا رستگاری
۱۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

امروز سرمایه‌داری چنان به نظم غالب بر اقصا نقاط جهان تبدیل شده است که دیگر مشکل بتوان تصور کرد روزی مردم به شکل دیگری دادوستد و زندگی می‌کردند و بینش‌ها ارزش‌های‌شان را نظم‌ها و نظام‌های دیگری شکل می‌دادند.اما همانطور که در این کتاب از طریق بررسی آراء سیاسی متفکران قرن هفدهم میلادی و وقایع تأثیرگذار بر جهان در همین دوران توضیح داده شده است. سرمایه‌داری حداکثر عمری سیصدساله دارد.
کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با عواملِ این رشد شتابان، وقایعِ ـ چه بسا خشن و دردناکی که توسعهٔ آن را میسر نمودد، بحران‌هایی که ضعف‌ها و قوت‌هایش را آشکار ساختند و الگوهایی که در طی این سه قرن به عنوان بدیلی برای آن مطرح گشتند.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
نه طبقه، نه متوسط از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
چندسالاری از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
باراک اوباما از مجموعه قدم اول
اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران از مجموعه جامعه و سیاست
انجمن‌های کارفرمایی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی از مجموعه جامعه و سیاست
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه جدید
دموکراسی از مجموعه قدم اول
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
تاچر از مجموعه قدم اول
مافیا از مجموعه قدم اول
راه سوم از مجموعه آزاد
برابری و آزادی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
شهروندی چندفرهنگی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
چامسکی از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
نخبگان و جامعه از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
کینز از مجموعه قدم اول
ابزارهای توسعه صنعتی از مجموعه آزاد
فساد و دولت از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
جمهوری‌خواهی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
روسو از مجموعه قدم اول
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
درباره دموکراسی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
ابداع جمهوری مدرن از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
سیاست در آمریکا از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■