شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ نیچه


لارنس گین
طراح: پی‌یرو
مترجم: ابراهیم اسکافی
چاپ: ۱۳۹۷
۱۲۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

فردريش نيچه بدون ترديد يكي از سرشناس ترين و بحث انگيزترين انديشمندان دو قرن اخير جهان به شمار مي آيد. نيچه در دوراني زندگي كرد و به خلق آثارش پرداخت كه جهان غرب در دوراهي هاي تعيين كننده اي قرار گرفته بود: دوراهي ميان سنت و تجدد، ميان باورمندي و علم گرايي و ميان اندك سالاري و مردم سالاري. هدف نيچه آن بود كه نشان دهد چرا اين دوراهي ها همگي حاصل منازعاتي هستند بيهوده پوچ كه به نام اخلاق، راه را بر حقيقتي كه ممكن است در وجود بشر يافت شود مي بندند. هم علم و هم باور، هم نيك و هم بد، هم حس و هم اخلاق، گريزگاه هايي هستند براي فراموش كردن جوهر اصلي انسان كه همانا اراده معطوف به قدرت براي خروج از وضعيت خفيفش است.
اين كتاب قدم اولي است در شناخت انديشمندي كه از ويتگنشتاين تا دريدا، از بودريار تا ماركس و از فوكو تا هايدگر، همه و همه به نوعي تفكر انتقادي خويش را در فضايي رشد دادند كه توسط وي به روي سپهر انديشه در جهان غرب گشوده شده بود.


■ در این کتاب به ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کانت از مجموعه قدم اول
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
هگل از مجموعه قدم اول
دکارت از مجموعه قدم اول
اخلاق از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■