شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ نشانه‌شناسی


پال کابلی
طراح: لیتزا یانتس
مترجم: محمد نبوی
چاپ جدید: ۱۳۹۶
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

چرا باید به مطالعه نشانه‌ها پرداخت؟ علمی که پاسخگویی به این پرسش فلسفی بر خود فرض می‌داند، علم نشانه‌شناسی است. به این اعتبار پیام رسانه‌ها، بی‌نظمی‌های زبانی، نشانه‌های یک بیماری، صدای یک حیوان، معماری و بازاریابی، همه و همه در حوزه مطالعات نشانه‌شناسی قرار می‌گیرند.
در قدم اولی که خوانندگان با خواندن این کتاب برای آشنایی با نشانه‌شناسی برمی‌دارند، با تاریخ تحولات آن، پیشگامان این رشته و وضعیت کنونی آن که همانا وضعیت پساساختارگراست، آشنا خواهند شد.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

رولان بارت از مجموعه قدم اول
مطالعات رسانه از مجموعه قدم اول
سوسور از مجموعه قدم اول
شایعه از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
ساختارگرایی و پساساختارگرایی از مجموعه قدم اول
زبان‌شناسی از مجموعه قدم اول
چامسکی از مجموعه قدم اول
دریدا از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
لوی استروس از مجموعه قدم اول
مغز و ذهن از مجموعه قدم اول
پست‌مدرنیسم از مجموعه قدم اول
جامعه‌شناسی از مجموعه قدم اول
منطق از مجموعه قدم اول
فرهنگ‌شناسی (مطالعات فرهنگی) از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■