شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ نه طبقه، نه متوسط

فاعلیت سیاسی گروه‌های میانی جامعه در اندیشهٔ سیاسی چپ


مراد ثقفی
چاپ: ۱۳۹۷
۳۳۶ ص ۵۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی

کتابِ حاضر نقد و ارزیابی روشِ «تحلیل طبقاتی» است در تبیینِ فاعلیت جمعی در سیاست‌های رهایی‌بخش. نقد، از طریقِ مقایسه میان مقام نازلی که پیروان این روش تحلیلی برای گروه‌های میانیِ جامعه در تبیینِ این فاعلیت جمعی قائل بودند، با نقشی که عملاً این گروه‌ها در این زمینه ایفاء کردند. به عبارت دیگر، از طریق مقایسه میان بی‌نقشیِ بالقوة آنها در فلسفة تاریخ مارکسیستی و نقشِ بالفعل آنها در تاریخ، به آن صورتی که در واقعیت شکل گرفت.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
سازمان افسران حزب توده ایران ۱۳۳۳-۱۳۲۳ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فیلسوف و فقرایش از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
چندسالاری از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
باراک اوباما از مجموعه قدم اول
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه جدید
اسلاوی ژیژگ از مجموعه قدم اول
رولان بارت از مجموعه قدم اول
دموکراسی از مجموعه قدم اول
راه سوم از مجموعه آزاد
برابری و آزادی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
گریگور یقیکیان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ابداع امر اجتماعی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
پیکار در برلین از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
چامسکی از مجموعه قدم اول
سید محمد باقر امامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
من از چنگال استالین فرار کردم از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
نخبگان و جامعه از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
والتر بنیامین از مجموعه قدم اول
ابزارهای توسعه صنعتی از مجموعه آزاد
جمهوری‌خواهی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
روسو از مجموعه قدم اول
درباره دموکراسی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
ابداع جمهوری مدرن از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■