شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ مغز و ذهن


آنگوس جلاتلی
طراح: اسکار زارات
مترجم: عبدالرحمن نجل رحیم
۱۷۶ ص
چاپ جدید: ۱۳۹۷
۱۵۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

امروز بشر به یک رشته کشفیات مهّم علمی در زمینة شناخت طبیعت مغزّ و ذهن خویش دست یافته است که تأثیر عمیقی بر عرصه‌های دیگر چون فلسفه، جامعه‌شناسی، ادبیات و هنر خواهد گذاشت.
فهم این که چگونه از عضوی از اعضای زیستمند بدن چون مغز این همه کارهای شگفت‌انگیز چون طراحی و انجام اعمال، گفتار، حافظه، یادگیری، توجه، هیجان، عاطفه، دیدن و سایر ادراکات آگاهانه ساخته است و این که چگونه انسان در طول چندین هزارسال تاریخ تکامل خود به چنین دانسته‌هایی رسیده است، برای هر فرد فرهیخته ضروری به نظر می‌رسد، کتاب حاضر که توسط یک روان‌شناس و بر اساس برگزیده‌ای از تألیفات مهّم و جدید تهیه شده، قدم اولی است برای فهم طبیعت ذهن، شعور و هویت فردی که با نگاهی تازه و عمیق و به زبانی ساده در دسترس عموم قرار می‌گیرد.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

منطق از مجموعه قدم اول
اسلاوی ژیژگ از مجموعه قدم اول
رولان بارت از مجموعه قدم اول
نشانه‌شناسی از مجموعه قدم اول
مطالعات رسانه از مجموعه قدم اول
سوسور از مجموعه قدم اول
راسل از مجموعه قدم اول
ساختارگرایی و پساساختارگرایی از مجموعه قدم اول
آگاهی از مجموعه قدم اول
فیزیک ذرات از مجموعه قدم اول
بی‌نهایت از مجموعه قدم اول
زبان‌شناسی از مجموعه قدم اول
آشوب از مجموعه قدم اول
روانشناسی تکاملی از مجموعه قدم اول
چامسکی از مجموعه قدم اول
دریدا از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
نیوتون از مجموعه قدم اول
نظریه کوانتوم از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
هاوکینگ از مجموعه قدم اول
اینشتین از مجموعه قدم اول
آمار از مجموعه قدم اول
فلسفه علم از مجموعه قدم اول
هندسه شکنه‌ای از مجموعه قدم اول
هوش مصنوعی از مجموعه قدم اول
ریاضیات از مجموعه قدم اول
کیهان از مجموعه قدم اول
روان‌شناسی از مجموعه قدم اول
یونگ از مجموعه قدم اول
اینترنت از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■