شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ خشونت و نظام‌های اجتماعی

چارچوبی مفهومی برای تفسير تاريخ مكتوب بشر


داگلاس نورث، جان جوزف، ربی واینگاست
مترجم: بهنام ذوقی رودسری
چاپ: ۱۳۹۷
۴۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه جدید

رویکردهای متعارف به موضوع خشونت در متون علوم سیاسی با این حُکم وِبِری آغاز می‌شوند که دولت، نهادی با حقّ انحصاری استفاده از خشونت است. اما این حُکم نه چیزی در مورد چگونگی مدیریت خشونت در جوامعی که به این مرحله از رشد سیاسی و توسعه اقتصادی نرسیده‌اند تا از موهبت این حقّ انحصاری برخوردار باشند می‌گوید و نه چیزی در این مورد که جوامع چگونه یعنی با گذار از چه مراحلی از پیچیدگی نهادی و سازمانی به این مقام می‌رسند.
کتابِ حاضر تلاشی است برای پاسخی به این هر دو پرسش از طریق بررسی نوع نظام‌هایی که بشر در طول تاریخ مکتوب‌اش تأسیس کرده‌است. نظام‌هایی که در کلیت‌شان به دو گروه مجزا مشتمل بر نظام‌های برخوردار از دولت‌های طبیعی یا نظام‌های با دسترسی محدود و نظام‌های با دسترسی باز تقسیم می‌شوند. جایگاه و مدیریت خشونت در هر دو مورد موضوع بررسی قرار می‌گیرند تا به عوامل تأثیرگذاری که توانسته‌‌اند گذار از یکی به دیگری را سبب شوند مورد واکاوی قرار گیرند.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
نه طبقه، نه متوسط از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
چندسالاری از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
المپیک از مجموعه قدم اول
باراک اوباما از مجموعه قدم اول
اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران از مجموعه جامعه و سیاست
انجمن‌های کارفرمایی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
روشنفکران و دولت در ایران از مجموعه جامعه و سیاست
دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی از مجموعه جامعه و سیاست
دموکراسی از مجموعه قدم اول
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
تاچر از مجموعه قدم اول
ماندلا از مجموعه قدم اول
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
نخبگان و جامعه از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
کینز از مجموعه قدم اول
فساد و دولت از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
جمهوری‌خواهی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
روسو از مجموعه قدم اول
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
درباره دموکراسی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
ابداع جمهوری مدرن از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
سیاست در آمریکا از مجموعه قدم اول
ماکیاولی از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■