شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ خروج، اعتراض و وفاداری


نویسنده: آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
206 ص - 4000 تومان - 1383


■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی

تخصصی شدن رشته‌های علوم انسانی در دوران اخیر از جمله به کمرنگ شدن تلاش برای درک میزان تأثیر برنامه‌های اقتصادی بر سیاست انجامیده است. هیرشمن بر این نظر است که این تأثیر هم بسیار گسترده و بسیار منفی بوده است و از این رو بازبینی آن دارای اهمیتی حیاتی. با عنایت به این امر است که هیرشمن خواننده کتاب حاضر را دعوت به بازخوانی متونی می‌کند مربوط به دورانی که این دو رشته علوم انسانی، یعنی سیاست و اقتصاد از یکدیگر منفک نبوده و متفکران به خود و خوانندگان‌شان فرصت اندیشه پیرامون مسائلی را می‌دادند از این دست که تأثیر گسترش تجارت جهانی بر صلح چه می‌تواند باشد و یا این که تولید و تجارت هرکدام چه سهمی در گسترش یا کاهش آزادی‌های فردی و جمعی دارند.

در این کتاب هیرشمن به دو شیوة برخورد با نارضایی از خدمات ارائه شده توسط نهادهای اجتماعی می‏پردازد، یکی
خروج و دیگری اعتراض. کسانی که نارضایی خود را به شکل رها کردن نهاد یا بنگاهی که به آنها خدمات ارائه می‏کرده بیان و به بنگاه دیگری رجوع می‏کنند در واقع شیوة خروج را برگزیده‏اند و کسانی که تلاش می‏کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‏دهندگان خدمات در وضع آن نهاد یا بنگاه تغییر دهند، گزینة اعترض را انتخاب کرده‏اند. وفاداری به منزلة ارتباط میان این دو گزینه عمل می‏کند. یعنی زمینة اعتراض را تشکیل می‏دهد و خطر خروج را یادآور می‏گردد.


■ در این کتاب به ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
خطابه ارتجاع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■