شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ از مشروطه تا جنگ جهانی اول

خاطرات فردریک اوکانر کنسول انگلیس در فارس


مترجم: حسن زنگنه
۱۴۶ ص - ۱۶۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۷


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

فردریک اوکانر در مقام کنسول دولت بریتانیا در بیرجند و شیراز (۱۹۱۶-۱۹۰۹)، دوره‌ای از تحوّلات ایران را تجربه و در این کتاب منعکس کرده‌است که نظر به حوادث انقلاب مشروطه و پیامدهای آن و به ویژه سرگذشت اوکانر در سال‌های نخست جنگ اول جهانی که او و دیگر اتباع انگلیسی شیراز به اسارت «کمیتة حافظان استقلال» درآمدند، یکی از مهّم‌ترین ادوار تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید.


■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

راه بی‌سرانجام از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روزنامه خاطرات سید محمد کمره‌ای از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کلمات انجمن از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وقایع غرب ایران در جنگ اول جهانی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
همدردان ناهمگون از مجموعه تاریخ معاصر ایران
شکست اردوی آهنین از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جین آستین از مجموعه قدم اول
تاریخ مکتوم از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاچر از مجموعه قدم اول
گزارش‌هایی از انقلاب مشروطیت ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ایام پرتلاطم از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آخرین سنگر آزادی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
رئیس علی دلواری از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فداکاری در راه وطن از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تا چه شود؟ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وحشت در سقز از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روابط ایران و ترکیه از مجموعه تاریخ معاصر ایران
قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخچه ارومیه از مجموعه تاریخ معاصر ایران
شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آریان، به گِردِ یک درفش از مجموعه جامعه و سیاست
نبرد سردارآباد از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
کودتای لاهوتی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آلمانی‌ها در ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
از جامعه ایرانی تا میهن ترکی از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
ختم غائله سمیتکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آمال ایرانیان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
از سیاه‌کوه تا دهانه‌ ذوالفقار از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اولی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ایل قشقایی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
شکسپیر از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■