شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ خاطرات مهاجرت

از دولت موقت کرمانشاه تا کمیته ملیون برلن


عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات
۸۰۶ ص
چاپ جدید: ۱۳۹۶
۴۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

کمتر دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران می‌توان سراغ گرفت همچون سال‌های جنگ اول جهانی که در خلال آن با حضوری چنین گسترده و فراگیر از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران برای تأمین منافع ملّی و خاتمه دادن به چیرگی بیگانگان بر شئونات کشور مواجه باشیم. خاطرات و یادداشت‌های روزانة میرزا عبدالحسین خان شیبانی، وحیدالملک، یکی از فعالین و رهبران طراز اول این عرصه از تحولاتی که به سفر مهاجرت و تشکیل جمعیت مدافعین وطن منجر شد و از آن مهمتر شرح مأموریت او به برلن در مقام نمایندة دولت موقت کرمانشاه برای تأمین خواسته‌های ملّیون ایرانی، سند و نوشته‌ای است گویا در تبیین این مهّم.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس از مجموعه تاریخ معاصر ایران
عملیات اورامان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وحشت در سقز از مجموعه تاریخ معاصر ایران
داشناک - خویبون از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخ ماکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فرمان آتش در کوهستان باختر از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وقایع آرارات از مجموعه تاریخ معاصر ایران


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■