شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ کیهان


فلیکس پیرانی
طراح: کریستین روش
مترجم: پونه شریفی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۴-۸۳-۶۵۷۸-۹۶۴


■ از مجموعه قدم اول

بیش از نود درصد از موادی که کیهان را تشکیل می دهند، ناشناخته اند. می دانیم که کیهان در حالِ گسترش است، اما هیچکس نمی داند این گسترش تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و چه زمانی همه چیز از هم خواهد پاشید.
این کتاب با سیری در آراء و افکار ارسطو، نیوتون و اینشتین و بررسی نظریه فیزیک کوانتوم، قدم اولی است در آشنایی با دیدگاه های موجود در حوزه های فیزیک و ستاره شناسی در بابِ کیهان. این که دانسته های امروزی ما درباره پدیده های کیهانی و سرآغاز آن به واسطه کدام الگوهای نظری به دست آمده اند و در نتیجه حدود دانش ما در این زمینه چیست، بحث اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

مغز و ذهن از مجموعه قدم اول
راسل از مجموعه قدم اول
فیزیک ذرات از مجموعه قدم اول
بی‌نهایت از مجموعه قدم اول
آشوب از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
نیوتون از مجموعه قدم اول
نظریه کوانتوم از مجموعه قدم اول
هاوکینگ از مجموعه قدم اول
اینشتین از مجموعه قدم اول
آمار از مجموعه قدم اول
فلسفه علم از مجموعه قدم اول
هندسه شکنه‌ای از مجموعه قدم اول
هوش مصنوعی از مجموعه قدم اول
ریاضیات از مجموعه قدم اول
اینترنت از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■