شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ کیفیت زندگی


مارتا نوسبام وآمارتیا سن
ترجمه: حسن فشارکی
چاپ: ۱۳۹۷
۵۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی

■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی از مجموعه جامعه و سیاست
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
تاچر از مجموعه قدم اول
راه سوم از مجموعه آزاد
برابری و آزادی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
گریگور یقیکیان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ابداع امر اجتماعی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
چامسکی از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
من از چنگال استالین فرار کردم از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
هگل از مجموعه قدم اول
کینز از مجموعه قدم اول
ابزارهای توسعه صنعتی از مجموعه آزاد
فساد و دولت از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■