شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ ایدئولوژی

در منشأ معتقدات


ریمون بودن
مترجم: ایرج علی‌آبادی
چاپ جدید: ۱۳۹۶
۳۴۸ ص - ۲۵۰۰۰ تومان -


■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی

قرن بیستم میلادی، قرن فراز و فرود ایدئولوژی‌هایی بود که هر یک به نوعی چهرة جهان را دگرگون کردند. پیشرفت سریع علم که جهان گستری صنعت و تجارت را به همراه داشت، در عین حال زمینه را برای رشد ایدئولوژی‌هایی فراهم آورد که توانایی‌شان در بسیج نیروهای عظیم انسانی مهم‌ترین ویژگی‌شان به شمار می‌رود.
علیرغم آنکه امروز علم و ایدئولوژی به منزلة دو پدیدة متباین به حساب می‌آیند، اما پیوندی که میان رشد آنها وجود داشته، خود حاکی از این امر است که این دو دارای کارکردهای مشابهی بوده‌اند. درک این تشابه‌ها برای تأکید دقیق بر تفاوت‌های علم و ایدئولوژی، مهم‌ترین هدفی است که ریمون بودُن- پس از ارائة فهرستی از مهم‌ترین نظریه‌ها دربارة ایدئولوژی- در کتاب حاضر دنبال می‌کند.


■ در این کتاب به ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

هایدگر از مجموعه قدم اول
تجربه‌گرایی از مجموعه قدم اول
فلسفهٔ قاره‌ای از مجموعه قدم اول
اگزیستانسیالیسم از مجموعه قدم اول
راسل از مجموعه قدم اول
فلسفه از مجموعه قدم اول
دریدا از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
بودریار از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
هگل از مجموعه قدم اول
افلاطون از مجموعه قدم اول
دکارت از مجموعه قدم اول
کانت از مجموعه قدم اول
اخلاق از مجموعه قدم اول
فلسفه علم از مجموعه قدم اول
کامو از مجموعه قدم اول
سارتر از مجموعه قدم اول
کیه‌ر کگور از مجموعه قدم اول
ارسطو از مجموعه قدم اول
اندیشه‌های شرق دور از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■