شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ هوش مصنوعی


هنری برایتون
طراح: هوارد سلینا
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۵۵۰۰ تومان - ۱۳۹۱
شابک: ۶-۶۴-۵۷۱۱-۶۰۰-۹۷۸


■ از مجموعه قدم اول

آیا ماشین حقیقتاً می‌تواند بیندیشد؟ آیا ذهن ما فقط یک نرم‌افزار رایانه‌ای پیچیده است؟ کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با پاسخ‌‌هایی که صاحبنظران رشته "هوش مصنوعی" به این پرسش‌ها داده‌اند. "هوش مصنوعی" فقط یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه بیش از نیم قرن تحقیق و تلاش است برای ساختن ماشین‌های هوشمند، تلاش‌هایی که به ساخت ماشین‌هایی انجامیده که می‌توانند بهترین شطرنج‌بازان جهان را شکست دهند، راه بروند و با انسان‌ها تعامل داشته باشند.
با اینهمه هنوز پرسش‌های بنیادینی در این زمینه باقی هستند، پرسش‌هایی از این دست که آیا ماشین‌های هوشمند باید از الگوی هوش انسانی پیروی کنند یا نه؟ و اینکه آیا از نظر ظاهری نیز باید به انسان شبیه باشند یا خیر؟ پرسش‌هایی که ارتباط هوش و آگاهی را از یکسو و هوش و محیط زندگی را از سوی دیگر در پسزمینه دارند.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

استاد نادان از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
نظریهٔ بازی از مجموعه قدم اول
مغز و ذهن از مجموعه قدم اول
منطق از مجموعه قدم اول
تجربه‌گرایی از مجموعه قدم اول
راسل از مجموعه قدم اول
آگاهی از مجموعه قدم اول
فیزیک ذرات از مجموعه قدم اول
بی‌نهایت از مجموعه قدم اول
آشوب از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
نیوتون از مجموعه قدم اول
نظریه کوانتوم از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
هاوکینگ از مجموعه قدم اول
اینشتین از مجموعه قدم اول
آمار از مجموعه قدم اول
دکارت از مجموعه قدم اول
فلسفه علم از مجموعه قدم اول
روشنگری از مجموعه قدم اول
هندسه شکنه‌ای از مجموعه قدم اول
ریاضیات از مجموعه قدم اول
کیهان از مجموعه قدم اول
اینترنت از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■