شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ گفتارهای قدرت

از هابز تا فوکو


باری هیندس
مترجم: مصطفی یونسی
۱۸۲ ص - ۱۴۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۶


■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی

در این کتاب دو برداشت از قدرت که بر اندیشه سیاسی غرب در دوران مدرن غالب بوده است مورد بررسی می باشد: یکی قدرت به منزله یک کمیت یا همان توانایی دست زدن به عمل و دیگری قدرت به مثابه مقوله ای که مستلزم اجماع یا دستٍ کم توافق عده کثیری است که در نتیجه آن اجماع و توافق برای خود حقی را در دست زدن به عمل قائل شود. پیش فرض هایی که به هر یک از این دو برداشت انجامیده اند و نیز پیوند این پیش فرض ها با مسئله دولت و حکومت یعنی همان قدرت سیاسی بحث اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد. بر همین زمینه است که بحث گفتار رادیکال قدرت نزد نظریه پردازان مکتب فرانکفورت و نیز لوکس مورد توجه قرار گرفته و نشان داده می شود که چگونه گفتار فوکو درباره قدرت نزد او به نادیده گرفتن مقدمات تدارک اِعمال قدرت منجر شده است که خودِ وی از بحثِ قدرت مهم تر می شمارد.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

فوکو از مجموعه قدم اول
فلسفهٔ قاره‌ای از مجموعه قدم اول
ماندلا از مجموعه قدم اول
اخلاق از مجموعه قدم اول
روسو از مجموعه قدم اول
ماکیاولی از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■