شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ روزشمار غائله آذربایجان -۲

جلد دوم: ۲۹ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۳۲۴


به کوشش کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی
دوره دوجلدی: ۹۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

روزشمار غائله آذربایجان -۱ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آخرین سنگر آزادی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطراتی از عملیات نظامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
نهضت جنوب از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کودتای لاهوتی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جمهوری آذربایجان از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
ختم غائله سمیتکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آذربایجان جزء لاینفک ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سرگذشت یک افسر ایرانی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
قفقاز در تاریخ معاصر ایران از مجموعه آزاد
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آذربایجان در موج‌خیز تاریخ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
حزب ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
یادداشت‌هایی از آشوب‌های عشایری و سیاسی آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■