شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ فیلسوف و فقرایش


ژاک رانسیر
مترجم: آرام قریب
چاپ اول: ۱۳۹۷
چاپ دوم: ۱۳۹۸
۳۶۳ ص ۵۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی

با قرار دادنِ امر تولید در مرکز تمدن، قرن نوزدهم میلادی مرگِ فیلسوف-پادشاهِ افلاطونی را اعلان کرد و پرسشِ رهایی تولیدکننده را در مرکز ثقل تفکر فلسفی قرار داد: جهانی که تا این دوران روی سرش قرار گرفته بود، اکنون روی پاهایش می‌ایستاد.
با اینهمه، آن‌گونه که از بررسی انتقادی آراء مارکس، سارتر و بوردیو در این کتاب آشکار می‌شود، این اندیشمندان که اکنون قاعدتا ً‌باید در جایگاه خدمت‌رسان به تولیدکننده ایفای نقش می‌کردند، با تردستی، به حفظ مقامِ بینندة «آگاه و تیزبینِ» جهانِ پیرامون برای خود، توفیق یافتند. آنها با یادآوریِ علمی که گویا فقط خود بدان دسترسی داشتند و دیگران را امکان کسبِ آن نبود، همچنان خود را در جایگاه فیلسوفانی قرار دادند که خیر مردمی را می‌خواهند که مانند همان پیشه‌ور افلاطون، همان بِه که در جای خود بماند و در این کارِ سترگ دخالتی نکند.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

سازمان افسران حزب توده ایران ۱۳۳۳-۱۳۲۳ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
استاد نادان از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
نه طبقه، نه متوسط از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
کانت از مجموعه قدم اول
جامعه‌شناسی از مجموعه قدم اول
ارسطو از مجموعه قدم اول
اسلاوی ژیژگ از مجموعه قدم اول
رولان بارت از مجموعه قدم اول
ایدئولوژی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
هایدگر از مجموعه قدم اول
تجربه‌گرایی از مجموعه قدم اول
فلسفهٔ قاره‌ای از مجموعه قدم اول
اگزیستانسیالیسم از مجموعه قدم اول
راسل از مجموعه قدم اول
پیکار در برلین از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فلسفه از مجموعه قدم اول
دریدا از مجموعه قدم اول
سید محمد باقر امامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
بودریار از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
هگل از مجموعه قدم اول
افلاطون از مجموعه قدم اول
دکارت از مجموعه قدم اول
اخلاق از مجموعه قدم اول
فلسفه علم از مجموعه قدم اول
کامو از مجموعه قدم اول
والتر بنیامین از مجموعه قدم اول
سارتر از مجموعه قدم اول
کیه‌ر کگور از مجموعه قدم اول
اندیشه‌های شرق دور از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■