شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ فلسفهٔ قاره‌ای


کریستوفر کول وانت
طراح: پیرو
مترجم: ابراهیم اسکافی
چاپ: ۱۳۹۵
۱۷۶ ص ۱۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

چه چیزی فلسفه را در قارهٔ اروپا متفاوت و مهیج کرده است؟ چرا اینهمه این فلسفه به «غامض» بودن معروف شده است؟
این کتاب با بررسی اجمالی فیلسوفان بزرگ دوران مدرن و پسامدرن، از نیچه، هایدگر، دریدا و دولوز تا آگامبن و ژیژک، و از جنبش‌های فلسفی ایده‌آلیسم آلمانی تا پساساختارگرایی و فمینیسم، قدم اوّلی است برای تشریح برخی از مهیچ‌ترین و نیرومندترین تفکراتی که در این زمینه تا کنون در محافل روشنفکری و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

رولان بارت از مجموعه قدم اول
ایدئولوژی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
هایدگر از مجموعه قدم اول
تجربه‌گرایی از مجموعه قدم اول
گفتارهای قدرت از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
سوسور از مجموعه قدم اول
اگزیستانسیالیسم از مجموعه قدم اول
راسل از مجموعه قدم اول
ساختارگرایی و پساساختارگرایی از مجموعه قدم اول
فلسفه از مجموعه قدم اول
دریدا از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
بودریار از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
هگل از مجموعه قدم اول
افلاطون از مجموعه قدم اول
لوی استروس از مجموعه قدم اول
دکارت از مجموعه قدم اول
کانت از مجموعه قدم اول
اخلاق از مجموعه قدم اول
فلسفه علم از مجموعه قدم اول
کامو از مجموعه قدم اول
سارتر از مجموعه قدم اول
کیه‌ر کگور از مجموعه قدم اول
ارسطو از مجموعه قدم اول
اندیشه‌های شرق دور از مجموعه قدم اول
فرهنگ‌شناسی (مطالعات فرهنگی) از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■