شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی

سياست‌های نفت در ايران و اندونزی


بنیامین اسمیت
مترجم: علي طيبي
چاپ: ۱۳۹۷
قيمت: ۳۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه جامعه و سیاست

چرا برخی از کشورهای نفت‌خیز از پسِ بحران‌هایی که در دوران‌های رکودِ حاصل از کاهش درآمدهای نفتی‌شان با آنها مواجه می‌شوند بر می‌آیند و برخی دیگر نه؟ هیچ‌کدام از دو نظریة شناخته‌شدة «دولت رانتی» و «نفرین منابع» که بر توصیف و توضیح علل فروپاشیِ دولت‌های نفتی در دوران‌های رکود متمرکز هستند توان پاسخگویی به این پرسش را ندارند. در این کتاب، تلاش می‌شود که با بهره‌گیری از مکتب نهادگراییِ تاریخی پاسخی به آن داده شود.
مدعای نویسنده آن است که میراث نهادی دوره توسعه اولیه است که رهبران دولت‌ها را در طول بحران‌های اقتصادی و سیاسی بعدی، محدود یا توانا می‌سازد. به عبارت دیگر، نهادهایی که رهبران کشورها در دوران‌هایی که به‌واسطة ضعف مخالفان یا امکاناتی که رانت‌های نفتی در اختیارشان می‌گذارند ایجاد می‌کنند (یا نمی‌کنند) است که در دوره‌های بعدی گزینه‌هایی برای مواجه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی در اختیارشان می‌گذارد تا دوام یابند (یا نیابند).


■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
المپیک از مجموعه قدم اول
اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران از مجموعه جامعه و سیاست
انجمن‌های کارفرمایی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
روشنفکران و دولت در ایران از مجموعه جامعه و سیاست
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه جدید
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
تاچر از مجموعه قدم اول
ماندلا از مجموعه قدم اول
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
کینز از مجموعه قدم اول
فساد و دولت از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
سیاست در آمریکا از مجموعه قدم اول
ماکیاولی از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■