شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ دموکراسی


رابرت کاوالیه
طراح: روبن نگرون
مترجم: مسعود یوسف حصیرچین
چاپ: ۱۳۹۶
۱۰۰۰۰ تومان


■ از مجموعه قدم اول

■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

شهروندی چندفرهنگی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
نخبگان و جامعه از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
جمهوری‌خواهی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
روسو از مجموعه قدم اول
درباره دموکراسی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
اقلیت‌ها از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
ابداع جمهوری مدرن از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■