شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ نظریهٔ بازی


ایوان و تووانا پاستین
مترجم: وحید عطایی شجاعی
۱۷۶ ص ۱۵۰۰۰ تومان
چاپ : ۱۳۹۷


■ از مجموعه قدم اول

نظریه بازی»، آن نوع از مطالعاتی است که به چگونگی اتخاذ تصمیم یا برداشتنِ قدمی ناظر است، زمانی که نتایج آن تصمیم و برداشتنِ قدم، به تصمیمات و تحرکات دیگران بستگی دارد. به این معنا، «نظریه بازی» می‌تواند به پرسش‌هایی پاسخ گوید نظیر اینکه چگونه باید زمانی که با کمبود اطلاعات مواجه هستیم تصمیم بگیریم؟ اینکه چه عواملی باعث می‌شوند که همکاری در فضای بین‌المللی امکان‌پذیر گردد؟ یا اینکه چه‌زمانی باید به سرمایه‌گذاری‌های خود شتاب دهیم و چه زمانی باید از شتاب بخشیدن به کارها دست نگاه داریم؟
کتاب حاضر قدم اولی است برای مطالعاتی که ذیل نام «نظریه بازی» به ما برای درکِ بسیاری از رفتارها یاری می‌رسانند: از رفتار در سپهر اجتماعی و اقتصادی گرفته تا رفتار در فضای سیاست ملی و بین‌المللی


■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

منطق از مجموعه قدم اول
تجربه‌گرایی از مجموعه قدم اول
راسل از مجموعه قدم اول
بی‌نهایت از مجموعه قدم اول
لودويگ ويتگنشتاين از مجموعه قدم اول
آمار از مجموعه قدم اول
دکارت از مجموعه قدم اول
فلسفه علم از مجموعه قدم اول
روشنگری از مجموعه قدم اول
هندسه شکنه‌ای از مجموعه قدم اول
هوش مصنوعی از مجموعه قدم اول
ریاضیات از مجموعه قدم اول


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■