شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ آذربایجان جزء لاینفک ایران

دوره‌ی کامل روزنامه، ربیع‌الآخر ـ جمادی‌الآخر 1336 هـ.ق


به کوشش رحیم رییس‌نیا
84 ص 16000 تومان
قطع رحلی بزرگ


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

انتشار روزنامه آذربایجان جزء لاینفک ایران و به ویژه تأکید نهفته در لاینفک بودن آن از ایران، یادگار برهه‌ای از تحولات منطقه‌ای ایران معاصر است که با رواج شایعات و زمزمه‌هایی پیرامون تلاش گروهی از مسلمان‌های قفقاز برای ایجاد کشوری موسوم به آذربایجان در آن حدود، در بین ایرانیان نسبت به وضعیت آذربایجان واقعی در مقام یکی از ایالات و اجزاء لاینفک ایران نگرانی‌هایی پدید آمد. در آن موقع یعنی حدود چهارماه پیش از اعلان رسمی تشکیل چنین کشوری در بخش‌هایی از خانات مسلمان‌نشین جنوب شرق قفقاز در اواخر مه 1918، در حالی که کم و کیف شایعاتی از این دست هنوز به درستی روشن نبود بسیاری از ایرانیان که نسبت به مخاطرات حاصل از تأسیس یک‌چنین موجودیتی در همسایگی ایالت آذربایجان آگاه بودند. در مقام مقابله برآمده و نسبت به طرح اینگونه مطالب اعتراض کردند. در کنار نکات و موارد مختلفی که مخصوصاً در جراید ایران در این زمینه طرح شد، آنچه در این مجموعه منعکس شده است به واکنش ایرانیان مقیم قفقاز برمی‌گردد که خود به نحوی مستقیم و بی‌واسطه در جریان امر قرار داشتند وارد کار شده و انتشار روزنامه آذربایجان با قید پرمعنای جزء لاینفک ایران به دو زبان ترکی و فارسی نیز از جمله آن کارها بود.


■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

روزشمار غائله آذربایجان -۲ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روزشمار غائله آذربایجان -۱ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آخرین سنگر آزادی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
پیکار در برلین از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطراتی از عملیات نظامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
نهضت جنوب از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جمهوری آذربایجان از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
ختم غائله سمیتکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سرگذشت یک افسر ایرانی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
قفقاز در تاریخ معاصر ایران از مجموعه آزاد
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آذربایجان در موج‌خیز تاریخ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
حزب ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
یادداشت‌هایی از آشوب‌های عشایری و سیاسی آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■