شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس

راه‌پیمایی تاریخی ملا مصطفی بارزانی بهار ۱۳۲۶


به کوشش مرتضی زربخت
۱۵۲ ص - ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

در بهار 1326 هنگامی که در پی فروکش یک رشته تحوّلات و برخوردهای منطقه‌ای عشایر بارزانی نه در موطن خود - بارزان عراق- امکان آرام و قرار یافتند و نه در دو کشور همسایة ایران و ترکیه، گروهی از آنها تصمیم گرفتند که تحت فرماندهی رهبر خود ملامصطفی بارزانی در مسیری سخت و دشوار گام نهاده، از طریق مرزهای غربی ایران خود را به قلمرو شوروی برسانند. این کتاب شرحی است مستند و جاندار از این حرکت مهّم تاریخی.


■ در این کتاب به ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

اصلاحات ارضی در استان کردستان از مجموعه جامعه و سیاست
خاطرات مهاجرت از مجموعه تاریخ معاصر ایران
عملیات اورامان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وحشت در سقز از مجموعه تاریخ معاصر ایران
داشناک - خویبون از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخ ماکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فرمان آتش در کوهستان باختر از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وقایع آرارات از مجموعه تاریخ معاصر ایران


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■