شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ عملیات اورامان

پاییز و زمستان ۱۳۱۰ شمسی


نایب سرهنگ حاجعلی رزم‌آرا
به کوشش کامبیز رزم‌آرا و کاوه بیات
۳۸۰ ص - ۱۸۰۰۰ تومان - ۱۳۸۷


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

عملیات اورامان مجموعه یادداشت‌ها و گزارش‌هایی است از نایب سرهنگ حاجعلی رزم‌آرا، نظامی صاحب نام ایرانی در توصیف بخشی از لشکرکشی ارتش به منطقه اورامان در پاییز و زمستان 1310 شمسی.
این لشکرکشی که آن را می‌توان آخرین عملیات عمده از رشته لشکرکشی‌هایی دانست که از بدو تأسیس ارتش در سال 1300 بر ضد قدرت‌های عشایری و محلی کشور آغاز شد، عملیاتی بود که بر یک دوره چند صدساله از فرمانروایی سلاطین اورامان ـ خاندان حاکم محلی ـ پایان نهاد.


■ در این کتاب به ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

اصلاحات ارضی در استان کردستان از مجموعه جامعه و سیاست
خاطرات مهاجرت از مجموعه تاریخ معاصر ایران
از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وحشت در سقز از مجموعه تاریخ معاصر ایران
داشناک - خویبون از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزم‌آرا از مجموعه تاریخ معاصر ایران
تاریخ ماکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فرمان آتش در کوهستان باختر از مجموعه تاریخ معاصر ایران
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وقایع آرارات از مجموعه تاریخ معاصر ایران


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■