شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ آخرین سنگر آزادی

مجموعه مقالات میرجعفر پیشه‌وری در روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران ۱۳۰۱-۱۳۰۰


به کوشش رحیم رئیس‌نیا
۵۰۸ ص ۳۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵


■ از مجموعه تاریخ معاصر ایران

در سال‌های بعد از جنگ اول جهانی، در یکی از دوره‌های کوتاه آزادی‌های سیاسی که چندی بعد با تحکیم پادشاهی پهلوی به سر آمد، فضای مطبوعاتی کشور عرصة طرح و بحث طیف گسترده و متنوعی از آراء اجتماعی و سیاسی قرار گرفت. عرصه‌ای که در آن، رشته مقالات و نوشته‌های میر جعفر پیشه‌وری در روزنامة حقیقت- محتوای اصلی این کتاب- هم از لحاظ موضوعی، بحث آزادی و انقلاب در نهضت کارگری به طور اخص و تحولات سیاسی کشور در آن سال‌ها به طور کلی، و هم از نظر شیوة بحث و انسجام نهفته در آن، مجموعة شاخص و شایان توجهی است.


■ در این کتاب به ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

روزشمار غائله آذربایجان -۲ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روزشمار غائله آذربایجان -۱ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ایام پرتلاطم از مجموعه تاریخ معاصر ایران
رئیس علی دلواری از مجموعه تاریخ معاصر ایران
فداکاری در راه وطن از مجموعه تاریخ معاصر ایران
از مشروطه تا جنگ جهانی اول از مجموعه تاریخ معاصر ایران
وحشت در سقز از مجموعه تاریخ معاصر ایران
خاطراتی از عملیات نظامی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روابط ایران و ترکیه از مجموعه تاریخ معاصر ایران
قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
تاریخچه ارومیه از مجموعه تاریخ معاصر ایران
شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آریان، به گِردِ یک درفش از مجموعه جامعه و سیاست
نبرد سردارآباد از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
نهضت جنوب از مجموعه تاریخ معاصر ایران
جمهوری آذربایجان از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
آلمانی‌ها در ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
از جامعه ایرانی تا میهن ترکی از مجموعه آسیای میانه و قفقاز
ختم غائله سمیتکو از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آمال ایرانیان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آذربایجان جزء لاینفک ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
سرگذشت یک افسر ایرانی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اولی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
قفقاز در تاریخ معاصر ایران از مجموعه آزاد
کردها و فرقه دموکرات آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
آذربایجان در موج‌خیز تاریخ از مجموعه تاریخ معاصر ایران
حزب ایران از مجموعه تاریخ معاصر ایران
ایل قشقایی از مجموعه تاریخ معاصر ایران
یادداشت‌هایی از آشوب‌های عشایری و سیاسی آذربایجان از مجموعه تاریخ معاصر ایران


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■