شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب

■ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

http://shirazehketab.net/


■ کینز


پیتر پوگ
طراح: کریس گارات
مترجم: علی معظمی جهرمی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۸-۲۶-۶۵۷۸-۹۶۴


■ از مجموعه قدم اول

جان مينارد كينز بدون شك درخشان‌ترين و تأثيرگذارترين اقتصاددان قرن بيستم به شمار مي‌رود. نظريه هاي وي در مورد اشتغال، پول و بهره كه در بحبوحة بحران اواخر دهة 1930مطرح شد، باورهاي سنتي به ثبات بازار آزاد را واژگون ساخت و نشان داد كه چگونه اين ثبات وابسته به عواملي همچون هزينة مصرف‌كنندگان، سرمايه‌گذاران و دولت است. نگراني دولت‌هاي غربي از حجم عظيم بيكاري باعث شد كه اين دولت‌ها سياست‌هاي اقتصادي‌شان را تا دهة 1970 با نظرات وي هماهنگ كنند.
اين كتاب قدم اولي براي آشنايي با مباني نظري انديشة كينز، چگونگي تأثيرگذاري وي بر انديشة اقتصادي و نيز دلايل توجه مجدد به او پس از شكست سياست‌هاي پول محورانه‌اي است كه عليرغم فرادستي محض نتوانسـتند در دهه‌هاي 1980 و 1990 ميلادي، مانع بروز مجدد بحران در كشورهاي صنعتي بشوند.


■ در این کتاب به ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

کیفیت زندگی از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران از مجموعه جامعه و سیاست
انجمن‌های کارفرمایی از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی
هواهای نفسانی و منافع از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی از مجموعه جامعه و سیاست
خشونت و نظام‌های اجتماعی از مجموعه جدید
دگرگونی بزرگ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
تاچر از مجموعه قدم اول
سرمایه‌داری از مجموعه قدم اول
مارکسیسم از مجموعه قدم اول
علم اقتصاد از مجموعه قدم اول
اخلاق و اقتصاد از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
فساد و دولت از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی
مصرف از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی


■ نشانی شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب ■

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست، پلاک ۲۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲

کانال تلگرام: telegram.me/ShirazehKetab

ایمیل: info[at]shirazehketab[dot]net

■ تمام حقوق این سایت برای «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» محفوظ است ■