■ جستجو در کتابهای شرکت شیرازه کتاب


■ برچسب‌ها

فلسفه - جنگ جهانی اول - علم - آذربایجان - اقتصاد - روسیه - انگلستان - کرد - دموکراسی - زبان - سرمایه‌داری - منطق - سوسیالیسم - مارکسیسم - ادبیات - قومیت - پهلوی - دهه ۱۳۲۰ - ریاضیات - سیاست - فیزیک - مشروطیت - نویسنده - ترکیه - فیلسوف - فرهنگ - چندفرهنگی - هنر - ایل - اخلاق - ترک - حزب توده - روان - ساختارگرایی - قدرت - لیبرالیسم - ملی‌گرایی - نشانه‌شناسی - کمونیسم - اگزیستانسیالیسم - جامعه‌شناسی - قفقاز - قاجار - قشقایی - مدرنیسم - هیوم - پست‌مدرنیسم - انقلاب - انقلاب اسلامی - توتالیتاریسم

اخبار شرکت شیرازه کتاب

تمایزهای قومی محصول پاسداشت مرزهاست نه تفاوت‌های فرهنگی

«دگرگونی بزرگ» کتابی است که به استقبال جهانی شدن می‌رود

معرفی و نقد کتاب "شهروندی چندفرهنگی" اثر ویل کیملیکا

معرفی قدم اول «جویس» در روزنامه شرق

نقد و بررسی کتاب «منطق»

■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی منتشر شده است

چندسالاری

چندسالاری

رابرت دال مترجم: ابراهیم اسکافی چاپ: ۱۳۹
انجمن‌های کارفرمایی

انجمن‌های کارفرمایی

فرانتس تراکسلر و گرهارد هومر مترجم: حمید
گروه‌های قومی و مرزها

گروه‌های قومی و مرزها

فردریک بارت مترجم: محمدرضا فدایی ۲۳۳ ص ۲
سیاست‌های خیابانی

سیاست‌های خیابانی

آصف بیات مترجم: سید اسدالله نبوی چاشمی ۳
ایدئولوژی

ایدئولوژی

ریمون بودن مترجم: ایرج علی‌آبادی چاپ جدی
مرزبندی قومیتی

مرزبندی قومیتی

آندره اس ویمر ترجمه: محمدرضا فدایی چاپ:
گفتارهای قدرت

گفتارهای قدرت

باری هیندس مترجم: مصطفی یونسی ۱۸۲ ص - ۱۴
استاد نادان

استاد نادان

ژاک رانسیر مترجم: آرام قریب چاپ: ۱۳۹۵ ۱۲
ملت‌ها مهم‌اند

ملت‌ها مهم‌اند

کریگ کلهون مترجم: محمدرضا فدایی ۲۴۰۰۰ تو
شایعه

شایعه

ژان نوئل کاپفرر مترجم: خداداد موقر ۴۸۰ ص

■ بقیه کتاب‌ها را در مفاهیم علوم اجتماعی ببینید

■ مجموعه‌ها

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

اشرافیت : مفاهیم علوم اجتماعی

■ اشرافیت

جاناتن پوویس
مترجم: فرزین آرام
۱۷۳ ص - ۱۰۰۰ تومان - ۱۳۷۹

Bookmark and Share
■ از مجموعه مفاهیم علوم اجتماعی

هر چند اشرافیت امروز بیشتر به منزله یک مفهوم در اندیشة سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به پدیدة سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای ارجاع دارد که قرون متمادی بر تاریخ و سرنوشت روزمره بیشتر حاکم بوده است. کتاب حاضر مروری است دقیق بر آن پدیدة نامبرده که جنبه‌های متعدد و تکثر آن در فصول مختلف مورد بحث قرار گرفته است. بخشی از این جوانب که به جایگاه اقتصادی و نظامی نجبا یا اشراف باز می‌گردد را می‌توان به سادگی پیگیری کرد؛ اما در کنار این جوانب از فعالیت و حضور جوانب دیگری همچون " افتخار"، " شرف"، " نجابت"، "همبستگی" و "وفاداری" وجود دارند که تجزیه و تحلیل آن‌ها و همچنین ارزیابی بار مادی آن در ارتباط با ارزش معنوی آن جز از طریق مثالهای مشخص و ویژة تاریخی قابل حصول نیست. این جوانب با حوصله بسیار در کل کتاب مورد توجه قرار گرفته‌اند. آن‌چه می‌ماند، تغییرات در آداب و رسوم این گروه اجتماعی است، در کنش و واکنش با سایر پدیده‌های مهم سیاسی و اقتصادی‌ای که از اواخر قرن هفدهم میلادی زمینه‌های دگرگون بزرگی را در اروپا فراهم آورد. از مهم‌ترین این پدیده‌ها، برآمدن دولت متمرکز و انقلاب صنعتی را باید نام برد که هر دو بر محیط زیست و ابزارهای قدرت و اقتدار اشرافیت تأثیر مهم و سپس تعیین کننده‌ای داشته‌اند.
تأسیس دولت متمرکز با دستگاه دیوانسالاری‌اش و از آن مهم‌تر سلسله مراتب تصمیم‌گیری‌ای که پدید آورد، اولین رقیب مهم برای اشرافیتی به شمار می‌آمد که نه به سرسپردگی به دیوانسالاری عادت داشت و نه سلسله مراتبی جز آن‌چه خود طی قرون تبیین کرده بود می‌پذیرفت.
اما اگر دستِ آخر، نه همواره بدون مشکل؛ اشرافیت توانست از درِآشتی با دولت درآید ــ هرچه بود آشتی با اقتدار سیاسی در زمرة تجارب تاریخی اشرافیت به شمار می‌آمد ــ آن پدیده‌ای که هیچگاه اشرافیت نتوانست با آن به همزیستی برسد، همانا نظم نوین اقتصاد و قانون بازار بود. اقتصاد صنعتی، با قواعد ویژه، شفافیت، بازار و نیازهای سرمایه‌ای‌اش نقطة پایانی بود بر حاکمیت گروهی که ثروت و قدرتش از زمین و سایر رانت‌هایی ناشی می‌شد که همگی در ارتباط با نظمی تعریف شده بود که دیگر توجیهی برای پذیرش اقتدارش وجود نداشت.

■ در این کتاب به ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

نقدی بر فدرالیسم

نقدی بر فدرالیسم

مفاهیم علوم اجتماعی

محمدرضا خوبروی پاک
۲۵۳ ص - ۱۰۰۰۰ تومان - ۱۳۷۷

نظام‌های سلطانی

نظام‌های سلطانی

مفاهیم علوم اجتماعی

گردآوری: هوشنگ شهابی و خوان لینز
ترجمه: منوچهر صبوری
۴۵۰ ص - ۲۵۰۰۰ تومان