■ جستجو در کتابهای شرکت شیرازه کتاب


■ برچسب‌ها

جنگ جهانی اول - فلسفه - علم - آذربایجان - اقتصاد - روسیه - انگلستان - کرد - دموکراسی - زبان - سرمایه‌داری - منطق - سوسیالیسم - مارکسیسم - ادبیات - قومیت - مشروطیت - پهلوی - دهه ۱۳۲۰ - ریاضیات - سیاست - فیزیک - نویسنده - ترک - ترکیه - فیلسوف - فرهنگ - چندفرهنگی - هنر - ایل - اخلاق - حزب توده - روان - ساختارگرایی - قدرت - لیبرالیسم - ملی‌گرایی - نشانه‌شناسی - کمونیسم - اگزیستانسیالیسم - جامعه‌شناسی - قفقاز - قاجار - قشقایی - مدرنیسم - هیوم - پست‌مدرنیسم - آمریکا - انقلاب - انقلاب اسلامی

اخبار شرکت شیرازه کتاب

تمایزهای قومی محصول پاسداشت مرزهاست نه تفاوت‌های فرهنگی

«دگرگونی بزرگ» کتابی است که به استقبال جهانی شدن می‌رود

معرفی و نقد کتاب "شهروندی چندفرهنگی" اثر ویل کیملیکا

معرفی قدم اول «جویس» در روزنامه شرق

نقد و بررسی کتاب «منطق»

■ از مجموعه جامعه و سیاست منتشر شده است

اصلاحات ارضی در استان کردستان

اصلاحات ارضی در استان کردستان

شهین رعنایی ۶۷۲ ص ۹۰۰۰۰ تومان چاپ اول:
اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران

اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران

رکسانا بهرامی تاش، هادی صالحی اصفهانی ،
روشنفکران و دولت در ایران

روشنفکران و دولت در ایران

نگین نبوی مترجم: حسن فشارکی چاپ جدید: ۱۳
دوران‌های سخت در سرزمين‌های فراوانی

دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی

بنیامین اسمیت مترجم: علی طیبی چاپ: ۱۳۹۷
رد پای تزلزل

رد پای تزلزل

کامران سپهران ۱۷۶ ص - ۱۲۰۰۰ تومان چاپ جد
آریان، به گِردِ یک درفش

آریان، به گِردِ یک درفش

کاوه بیات و مصطفی نوری ۳۰۰۰۰ تومان
زمین و انقلاب در ایران

زمین و انقلاب در ایران

اریک ج. هوگلند مترجم: فیروزه مهاجر ۳۱۲ ص

 

■ مجموعه‌ها

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

اصلاحات ارضی در استان کردستان : جامعه و سیاست

■ اصلاحات ارضی در استان کردستان

۱۳۴۱-۱۳۵۳ منطق استقرار، پیامدهای اجتماعی و تبعات سیاسی

شهین رعنایی
۶۷۲ ص
۹۰۰۰۰ تومان
چاپ اول: ۱۳۹۷

Bookmark and Share
■ از مجموعه جامعه و سیاست

اصلاحات ارضی در ایران که قرار بود رابطهٔ ارباب-رعیتی را در کشور ملغی سازد و زارع را به دهقانِ صاحب‌زمین و ارباب را به مالکِ اراضی کشاورزی مکانیزه تبدیل کند، هم برنامه‌ای بود برای نوسازی کشاورزی، هم پروژه‌ای برای برقراری پیوندی مستحکم میان شهر و روستا. اصلاحات ارضی در عین‌حال پروژه‌ای سیاسی بود برای برکشیدنِ ساکنان دورافتاده‌ترین روستاهای کشور در مقام اعضای یک ملت واحد که بنا بود آشکارترین نشانهٔ تجلی‌اش شخص محمدرضا پهلوی باشد در مقام شاهنشاه ایران. پس از طی سه مرحله، این مهم‌ترین برنامهٔ تمامی دوران سلطنت محمدرضاشاه، رابطهٔ ارباب-رعیتی را دچار دگرگونی ساخت اما نه، توانست مالک و زارع را در یک سطح بنشاند و نه، تولید کشاورزی را در کشور افزایش دهد؛ در مکانیزه کردن کشاورزی توفیقی نداشت و همچنین نتوانست اشتغال روستایی را بهبود بخشد. نهایتاً، به مهم‌ترین وعده‌اش یعنی زدودن فقر از چهرهٔ روستاهای کشور نیز عمل نکرد.
چنین انحرافی از اهدافِ اولیه، بدون ورود به جزئیاتِ ناظر بر منطقِ استقرار این برنامه قابل درک نیست. منطقی که در این کتاب و در مورد استان کردستان، گام به گام و روستا به روستا پیگیری و توصیف شده و همهٔ پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اش مورد مداقّه قرار گرفته‌اند.

■ در این کتاب به ، ، ، ، ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

خاطراتی از عملیات نظامی

خاطراتی از عملیات نظامی

تاریخ معاصر ایران

سرلشگر محمود امین
به کوشش سیروان خسروزاده
۳۰۰۰۰ تومان

اندیشه اصلاح دین در ایران - ۲

اندیشه اصلاح دین در ایران - ۲

تاریخ معاصر ایران

سید مقداد نبوی رضوی
چاپ سوم: ۱۳۹۷
دوره دوجلدی: ۱۲۰۰۰۰ تومان

اندیشه اصلاح دین در ایران - ۱

اندیشه اصلاح دین در ایران - ۱

تاریخ معاصر ایران

سید مقداد نبوی رضوی
چاپ سوم ۱۳۹۷
دوره دوجلدی: ۱۲۰۰۰۰ تومان

خاطرات مهاجرت

خاطرات مهاجرت

تاریخ معاصر ایران

عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات
۸۰۶ ص
چاپ جدید: ۱۳۹۶
۴۰۰۰۰ تومان

از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس

از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس

تاریخ معاصر ایران

به کوشش مرتضی زربخت
۱۵۲ ص - ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

عملیات اورامان

عملیات اورامان

تاریخ معاصر ایران

نایب سرهنگ حاجعلی رزم‌آرا
به کوشش کامبیز رزم‌آرا و کاوه بیات
۳۸۰ ص - ۱۸۰۰۰ تومان - ۱۳۸۷