■ جستجو در کتابهای شرکت شیرازه کتاب


■ برچسب‌ها

فلسفه - جنگ جهانی اول - علم - آذربایجان - روسیه - انگلستان - اقتصاد - زبان - سرمایه‌داری - کرد - منطق - ادبیات - دموکراسی - دهه ۱۳۲۰ - سوسیالیسم - فیزیک - قومیت - مارکسیسم - مشروطیت - نویسنده - پهلوی - ترکیه - ریاضیات - فیلسوف - فرهنگ - هنر - ایل - اخلاق - حزب توده - روان - سیاست - ساختارگرایی - قدرت - لیبرالیسم - ملی‌گرایی - چندفرهنگی - نشانه‌شناسی - کمونیسم - اگزیستانسیالیسم - ترک - قفقاز - قاجار - قشقایی - مدرنیسم - هیوم - پست‌مدرنیسم - انقلاب - انقلاب اسلامی - توتالیتاریسم - جامعه‌شناسی

■ مجموعه‌ها

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

■ مجموعه آسیای میانه و قفقاز

■ تا کنون در این مجموعه ۱۳ کتاب منتشر شده است.

■ کتاب‌های مجموعه آسیای میانه و قفقاز

تاریخ تاجیکان

تاریخ تاجیکان

رحیم مَس‌اُف
به کوشش آرش ایرانپور
چاپ ۱۳۹۵
۱۵۰۰۰ تومان

قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب

قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب

فیروز کاظم‌زاده
مترجم: سیروان خسروزاده
۳۵۰۰۰ تومان

نبرد سردارآباد

نبرد سردارآباد

ژاک کایالوف
کاوه بیات
۱۰۰۰۰ تومان

من از چنگال استالین فرار کردم

من از چنگال استالین فرار کردم

شامیل جوانشیر
۱۸۴ ص ۸۰۰۰ تومان
۹۷۸۶۰۰۳۰۰۰۴۷۶

جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان

محمدامین رسول‌زاده
مترجم: تقی سلام‌زاده
۱۵۶ ص - ۷۰۰۰ تومان - ۱۳۸۰

از جامعه ایرانی تا میهن ترکی

از جامعه ایرانی تا میهن ترکی

علی کالیراد
۱۴۰۰۰ تومان

خوارزم سرخ

خوارزم سرخ

دوب یاروشوسکی، اَن‌شیهی، میرحسین یکرنگیان
مترجم: کاوه بیات
۵۰۰۰ تومان

سه طرز سیاست

سه طرز سیاست

یوسف آقچورا
مترجم: رسول عربخانی
۱۱۷ ص ۵۰۰۰ تومان

ملیت و بلشویزم

ملیت و بلشویزم

محمد امین رسول‌زاده
۲۶۱ ص - ۶۰۰۰ تومان ۰ ۱۳۸۹

جنگ چچن

جنگ چچن

ادوارد کلاین اُ آرلوف
آ.چرکاسوف، پاول توملتی
۱۰۰ ص - ۳۰۰۰ تومان - ۱۳۸۸