■ جستجو در کتابهای شرکت شیرازه کتاب


■ برچسب‌ها

جنگ جهانی اول - فلسفه - علم - آذربایجان - اقتصاد - روسیه - انگلستان - کرد - دموکراسی - زبان - سرمایه‌داری - منطق - سوسیالیسم - مارکسیسم - ادبیات - قومیت - مشروطیت - پهلوی - دهه ۱۳۲۰ - ریاضیات - سیاست - فیزیک - نویسنده - ترک - ترکیه - فیلسوف - فرهنگ - چندفرهنگی - هنر - ایل - اخلاق - حزب توده - روان - ساختارگرایی - قدرت - لیبرالیسم - ملی‌گرایی - نشانه‌شناسی - کمونیسم - اگزیستانسیالیسم - جامعه‌شناسی - قفقاز - قاجار - قشقایی - مدرنیسم - هیوم - پست‌مدرنیسم - آمریکا - انقلاب - انقلاب اسلامی

اخبار شرکت شیرازه کتاب

تمایزهای قومی محصول پاسداشت مرزهاست نه تفاوت‌های فرهنگی

«دگرگونی بزرگ» کتابی است که به استقبال جهانی شدن می‌رود

معرفی و نقد کتاب "شهروندی چندفرهنگی" اثر ویل کیملیکا

معرفی قدم اول «جویس» در روزنامه شرق

نقد و بررسی کتاب «منطق»

■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی منتشر شده است

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

مارتا نوسبام وآمارتیا سن ترجمه: حسن فشار
فیلسوف و فقرایش

فیلسوف و فقرایش

ژاک رانسیر مترجم: آرام قریب چاپ اول: ۱۳۹
نه طبقه، نه متوسط

نه طبقه، نه متوسط

مراد ثقفی چاپ: ۱۳۹۷ ۳۳۶ ص ۵۰۰۰۰ تومان
هواهای نفسانی و منافع

هواهای نفسانی و منافع

آلبرت هیرشمن مترجم: محمد مالجو ۱۶۰ صفحه
خشونت و نظام‌های اجتماعی

خشونت و نظام‌های اجتماعی

داگلاس نورث، جان جوزف، ربی واینگاست مترج
دگرگونی بزرگ

دگرگونی بزرگ

کارل پولانی مترجم: محمد مالجو ۳۵۰۰۰ توما
برابری و آزادی

برابری و آزادی

آمارتیا سن مترجم: حسن فشارکی ۲۸۷ ص - ۲۰۰
نقد اجتماعی پست‌مدرنتیه

نقد اجتماعی پست‌مدرنتیه

رابرت جی‌دان مترجم: صالح نجفی ۵۳۸ ص - ۲۵
اخلاق و اقتصاد

اخلاق و اقتصاد

آمارتیا سن مترجم: حسن فشارکی ۱۰۰ ص - ۷۰۰
خطابه ارتجاع

خطابه ارتجاع

آلبرت هیرشمن مترجم: محمد مالجو ۲۲۰ ص - ۵

■ بقیه کتاب‌ها را در فلسفه و اقتصاد سیاسی ببینید

■ مجموعه‌ها

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

خروج، اعتراض و وفاداری : فلسفه و اقتصاد سیاسی

■ خروج، اعتراض و وفاداری

نویسنده: آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۲۰۶ ص - ۴۰۰۰ تومان - ۱۳۸۳

Bookmark and Share
■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی

تخصصی شدن رشته‌های علوم انسانی در دوران اخیر از جمله به کمرنگ شدن تلاش برای درک میزان تأثیر برنامه‌های اقتصادی بر سیاست انجامیده است. هیرشمن بر این نظر است که این تأثیر هم بسیار گسترده و بسیار منفی بوده است و از این رو بازبینی آن دارای اهمیتی حیاتی. با عنایت به این امر است که هیرشمن خواننده کتاب حاضر را دعوت به بازخوانی متونی می‌کند مربوط به دورانی که این دو رشته علوم انسانی، یعنی سیاست و اقتصاد از یکدیگر منفک نبوده و متفکران به خود و خوانندگان‌شان فرصت اندیشه پیرامون مسائلی را می‌دادند از این دست که تأثیر گسترش تجارت جهانی بر صلح چه می‌تواند باشد و یا این که تولید و تجارت هرکدام چه سهمی در گسترش یا کاهش آزادی‌های فردی و جمعی دارند.

در این کتاب هیرشمن به دو شیوة برخورد با نارضایی از خدمات ارائه شده توسط نهادهای اجتماعی می‏پردازد، یکی
خروج و دیگری اعتراض. کسانی که نارضایی خود را به شکل رها کردن نهاد یا بنگاهی که به آنها خدمات ارائه می‏کرده بیان و به بنگاه دیگری رجوع می‏کنند در واقع شیوة خروج را برگزیده‏اند و کسانی که تلاش می‏کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‏دهندگان خدمات در وضع آن نهاد یا بنگاه تغییر دهند، گزینة اعترض را انتخاب کرده‏اند. وفاداری به منزلة ارتباط میان این دو گزینه عمل می‏کند. یعنی زمینة اعتراض را تشکیل می‏دهد و خطر خروج را یادآور می‏گردد.

■ در این کتاب به ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

هواهای نفسانی و منافع

هواهای نفسانی و منافع

فلسفه و اقتصاد سیاسی

آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۱۶۰ صفحه
چاپ جدید: ۱۳۹۷
۱۵۰۰۰ تومان

خطابه ارتجاع

خطابه ارتجاع

فلسفه و اقتصاد سیاسی

آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۲۲۰ ص - ۵۵۰۰ تومان