■ جستجو در کتابهای شرکت شیرازه کتاب


■ برچسب‌ها

فلسفه - جنگ جهانی اول - علم - آذربایجان - روسیه - انگلستان - اقتصاد - زبان - سرمایه‌داری - کرد - منطق - ادبیات - دموکراسی - دهه ۱۳۲۰ - سوسیالیسم - فیزیک - قومیت - مارکسیسم - مشروطیت - نویسنده - پهلوی - ترکیه - ریاضیات - فیلسوف - فرهنگ - هنر - ایل - اخلاق - حزب توده - روان - سیاست - ساختارگرایی - قدرت - لیبرالیسم - ملی‌گرایی - چندفرهنگی - نشانه‌شناسی - کمونیسم - اگزیستانسیالیسم - ترک - قفقاز - قاجار - قشقایی - مدرنیسم - هیوم - پست‌مدرنیسم - انقلاب - انقلاب اسلامی - توتالیتاریسم - جامعه‌شناسی

اخبار شرکت شیرازه کتاب

«دگرگونی بزرگ» کتابی است که به استقبال جهانی شدن می‌رود

معرفی و نقد کتاب "شهروندی چندفرهنگی" اثر ویل کیملیکا

معرفی قدم اول «جویس» در روزنامه شرق

نقد و بررسی کتاب «منطق»

معرفی و بررسی کتاب‌ پان‌ترکیسم و ایران

■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی منتشر شده است

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

مارتا نوسبام وآمارتیا سن ترجمه: حسن فشار
هواهای نفسانی و منافع

هواهای نفسانی و منافع

آلبرت هیرشمن مترجم: محمد مالجو ۱۶۰ صفحه
دگرگونی بزرگ

دگرگونی بزرگ

کارل پولانی مترجم: محمد مالجو ۳۵۰۰۰ توما
برابری و آزادی

برابری و آزادی

آمارتیا سن مترجم: حسن فشارکی ۲۸۷ ص - ۲۰۰
نقد اجتماعی پست‌مدرنتیه

نقد اجتماعی پست‌مدرنتیه

رابرت جی‌دان مترجم: صالح نجفی ۵۳۸ ص - ۲۵
اخلاق و اقتصاد

اخلاق و اقتصاد

آمارتیا سن مترجم: حسن فشارکی ۱۰۰ ص - ۷۰۰
خطابه ارتجاع

خطابه ارتجاع

آلبرت هیرشمن مترجم: محمد مالجو ۲۲۰ ص - ۵
فساد و دولت

فساد و دولت

سوزان رزاکرمن مترجم: منوچهر صبوری ۴۵۳ ص
خروج، اعتراض و وفاداری

خروج، اعتراض و وفاداری

نویسنده: آلبرت هیرشمن مترجم: محمد مالجو
ابداع جمهوری مدرن

ابداع جمهوری مدرن

بیانکاماریا فونتانا مترجم: محمدعلی موسوی

 

■ مجموعه‌ها

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

خروج، اعتراض و وفاداری : فلسفه و اقتصاد سیاسی

■ خروج، اعتراض و وفاداری

نویسنده: آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۲۰۶ ص - ۴۰۰۰ تومان - ۱۳۸۳

Bookmark and Share
■ از مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی

تخصصی شدن رشته‌های علوم انسانی در دوران اخیر از جمله به کمرنگ شدن تلاش برای درک میزان تأثیر برنامه‌های اقتصادی بر سیاست انجامیده است. هیرشمن بر این نظر است که این تأثیر هم بسیار گسترده و بسیار منفی بوده است و از این رو بازبینی آن دارای اهمیتی حیاتی. با عنایت به این امر است که هیرشمن خواننده کتاب حاضر را دعوت به بازخوانی متونی می‌کند مربوط به دورانی که این دو رشته علوم انسانی، یعنی سیاست و اقتصاد از یکدیگر منفک نبوده و متفکران به خود و خوانندگان‌شان فرصت اندیشه پیرامون مسائلی را می‌دادند از این دست که تأثیر گسترش تجارت جهانی بر صلح چه می‌تواند باشد و یا این که تولید و تجارت هرکدام چه سهمی در گسترش یا کاهش آزادی‌های فردی و جمعی دارند.

در این کتاب هیرشمن به دو شیوة برخورد با نارضایی از خدمات ارائه شده توسط نهادهای اجتماعی می‏پردازد، یکی
خروج و دیگری اعتراض. کسانی که نارضایی خود را به شکل رها کردن نهاد یا بنگاهی که به آنها خدمات ارائه می‏کرده بیان و به بنگاه دیگری رجوع می‏کنند در واقع شیوة خروج را برگزیده‏اند و کسانی که تلاش می‏کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‏دهندگان خدمات در وضع آن نهاد یا بنگاه تغییر دهند، گزینة اعترض را انتخاب کرده‏اند. وفاداری به منزلة ارتباط میان این دو گزینه عمل می‏کند. یعنی زمینة اعتراض را تشکیل می‏دهد و خطر خروج را یادآور می‏گردد.

■ در این کتاب به ، اشاره شده است.

■ کتاب‌های مربوط :

خطابه ارتجاع

خطابه ارتجاع

فلسفه و اقتصاد سیاسی

آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۲۲۰ ص - ۵۵۰۰ تومان

هواهای نفسانی و منافع

هواهای نفسانی و منافع

فلسفه و اقتصاد سیاسی

آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۱۶۰ ص - ۶۰۰۰ تومان