■ جستجو در کتابهای شرکت شیرازه کتاب


■ همکاران

کاوه بیات

مراد ثقفی

علی معظمی جهرمی

صالح نجفی

■ مجموعه‌ها

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

■ درباره ما

شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب در سال ۱۳۷۴ و با هدف «تهیه و ترجمه و گردآوری و چاپ و انتشار کتاب‌هایی ... در زمینه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی، آموزشی...» تأسیس شد. برای پیگیری اهداف مذکور بر تعریف و تدوین مجموعه‌های تصمیم گرفته شده که هر یک می‌بایست تحت نظر و مسئولیت یک دبیر مجموعه قرار گیرند. این مجموعه‌ها عبارت بوده‌اند از تاریخ معاصر ایران، مفاهیم علوم اجتماعی، فلسفه و اقتصاد سیاسی، مطالعات زنان، جامعه و سیاست، قدم اول، سایر کتاب‌ها پیش‌دبستانی و کودکان، و بالاخره آسیای مرکزی و قفقاز.
در پی دگرگونی‌هایی در ترکیب سهامداران شرکت و کناره‌گیری یکی از اعضاء که پروانة نشر نیز به نام ایشان صادر شده بود در سال ۱۳۸۳، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب با صرف نظر از دو مجموعه مطالعات زنان و پیش‌دبستانی و کودکان، بر ادامة کار بر همان روال پیشین و در چارچوب همان مجموعه‌ها تصمیم گرفت و در این امر از همکاری نشر پردیس دانش برخوردار است.