■ تاریخ معاصر ایران

■ مفاهیم علوم اجتماعی

■ فلسفه و اقتصاد سیاسی

■ آسیای میانه و قفقاز

■ جامعه و سیاست

■ قدم اول

■ آزاد

 

تاریخ معاصر ایران

 

گزارش‌هایی از انقلاب مشروطیت ایران

گزارش‌هایی از انقلاب مشروطیت ایران

محمدامین رسول‌زاده
مترجم: رحیم رئیس‌نیا
چاپ جدید: ۱۳۹۵
۳۶۰ ص - ۲۲۰۰۰ تومان

یکی از ویژگی‌های اصلی محمدامین رسول‌زاده، رجل طراز اول قفقاز در قرن حاضر، پشت سر داشتن انبوهی از تجارب انقلابی است. و در میان این تجارب، انقلاب‌های روسیه در ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ ،... انقلاب ترک‌های جوان عثمانی- نقش و حضور فعالانه او در مقطعی حساس از انقلاب مشروطه ایران که گوشه‌هایی از آن در این گزارش‌ها ثبت تاریخ شده، از مهمترین است.

ایام پرتلاطم

ایام پرتلاطم

ضیاءالدین جناب
به اهتمام رضا بیطرفان و مولود ستوده
چاپ اول: ۱۳۹۵
۱۰۰ ص - ۸۰۰۰ تومان

ضیاءالدین جناب یکی از چهره‌های صاحب‌نام اصفهان است و بیشتر خاطرات و گزارش‌های برجای مانده از او نیز اط لحاظ روشن شدن چگونگی و تأسیس نهادهای جدید آموزشی در آن سامان اهمیت دارند. آنچه در این مجموعه ارائه می‌شود بخش دیگری از خاطرات اوست که تحولات کلی‌تر اصفهان در سال‌های بعد از نهضت مشروطه و دوران جنگ جهانی اول را شامل می‌شود.

از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس

از کردستان عراق تا آن سوی رود ارس

به کوشش مرتضی زربخت
۱۵۲ ص - ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

در بهار ۱۳۲۶ هنگامی که در پی فروکش یک رشته تحوّلات و برخوردهای منطقه‌ای عشایر بارزانی نه در موطن خود - بارزان عراق- امکان آرام و قرار یافتند و نه در دو کشور همسایة ایران و ترکیه، گروهی از آنها تصمیم گرفتند که تحت فرماندهی رهبر خود ملامصطفی بارزانی در مسیری سخت و دشوار گام نهاده، از طریق مرزهای غربی ایران خود را به قلمرو شوروی برسانند. این کتاب شرحی است مستند و جاندار از این حرکت مهّم تاریخی.

تاریخ مکتوم

تاریخ مکتوم

سید مقداد نبوی رضوی
۲۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

تاریخ مکتوم تلاشی است در بررسی فکر و عمل یکی از مهم‌ترین و در عین حال ناشناخته‌ترین گروه‌های فعال در دگرگونی بزرگی که تاریخ معاصر ایران را حت شعاع خود قرار داده یعنی تلاش فعالان بابی/ازلی در تهیه و تدارک تحرک سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای که از اواخر دوره قاجار آغاز شد و بالاخره به صورت انقلاب مشروطه به ثمر نشست.

آخرین سنگر آزادی

آخرین سنگر آزادی

به کوشش رحیم رئیس‌نیا
۵۰۸ ص ۳۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

در سال‌های بعد از جنگ اول جهانی، در یکی از دوره‌های کوتاه آزادی‌های سیاسی که چندی بعد با تحکیم پادشاهی پهلوی به سر آمد، فضای مطبوعاتی کشور عرصة طرح و بحث طیف گسترده و متنوعی از آراء اجتماعی و سیاسی قرار گرفت. عرصه‌ای که در آن، رشته مقالات و نوشته‌های میر جعفر پیشه‌وری در روزنامة حقیقت- محتوای اصلی این کتاب- هم از لحاظ موضوعی، بحث آزادی و انقلاب در نهضت کارگری به طور اخص و تحولات سیاسی کشور در آن سال‌ها به طور کلی، و هم از نظر شیوة بحث و انسجام نهفته در آن، مجموعة شاخص و شایان توجهی است.

رئیس علی دلواری

رئیس علی دلواری

سید قاسم یاحسینی
۲۰۸ ص - ۱۲۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

شرح زندگی کوتاه ولی پرماجرای رئیس علی دلواری بیش از آن‌که شرحی باشد بر زندگی یکی از چندین و چند سرکردة نامور جنوب در سال‌های نخست قرن حاضر، شرحی است بر چگونگی تبلور سنّتی دیرینه و دیرپا در مبارزه و رویارویی با هجوم نیروهای بیگانه به سرزمین ایران و در این مورد خاص تجاوز نیروهای نظامی بریتانیا به کرانه‌های جنوب در آغاز جنگ جهانی اول که با رشته مقاومت‌هایی سخت و حماسی از جانب مردم دشتی و دشتستانی و تنگستانی روبرو شد.

فداکاری در راه وطن

فداکاری در راه وطن

محمدعلی میهن‌پور سیاح
به کوشش مجتبی پریداز
چاپ ۱۳۹۵
۱۸۰۰۰ تومان

تلاش گروهی از ایرانیان در طرفداری از آلمان و عثمانی بر ضد روس و انگلیس در خلال پیشامد جنگ اول جهانی به مجموعه تحرکات و فعالیت‌هایی منجر شد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها نهضت مهاجرت است و تشکیل یک حکومت موقت در صفحات غربی کشور.
فداکاری در راه وطن، خاطرات یکی از چهره‌های نظامیِ همراه با نهضـت مهاجرت، چون بیشتر از دوره‌ای سخن می‌گوید که در مورد آن اطلاعات کمتری در دسترس است، یعنی مراحل میانی و پایانی این تلاش و تکاپو در فاصلهٔ ربیع‌الثانی ۱۳۴۴ تا جمادی‌الثانی ۱۳۳۵ هـ.ق، گوشه‌های کمتر شناخته‌ای از این حرکت را روشن می‌کند.

از مشروطه تا جنگ جهانی اول

از مشروطه تا جنگ جهانی اول

مترجم: حسن زنگنه
۱۴۶ ص - ۹۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

فردریک اوکانر در مقام کنسول دولت بریتانیا در بیرجند و شیراز (۱۹۱۶-۱۹۰۹)، دوره‌ای از تحوّلات ایران را تجربه و در این کتاب منعکس کرده‌است که نظر به حوادث انقلاب مشروطه و پیامدهای آن و به ویژه سرگذشت اوکانر در سال‌های نخست جنگ اول جهانی که او و دیگر اتباع انگلیسی شیراز به اسارت «کمیتة حافظان استقلال» درآمدند، یکی از مهّم‌ترین ادوار تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید.

سازمان افسران حزب توده ایران ۱۳۳۳-۱۳۲۳

سازمان افسران حزب توده ایران ۱۳۳۳-۱۳۲۳

محمد حسین خسروپناه
۳۲۴ ص - ۲۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

موضوع سازمان افسران حزب تودة ایران یکی از بحث‌انگیزترین مباحث تاریخ معاصر ایران در نیم¬قرن اخیر است. در این بحث، نه فقط موجودیت بالفعل سازمان مزبور، یعنی رفتار و عملکردهایش در خلال نقاط عطف تاریخی‌ای چون بحران آذربایجان و مراحل مختلف نهضت ملّی شدن نفت جایگاه مهمی دارد، که توان بالقوة- و به کار گرفته نشدة- آن نیز در این تحوّلات موضوع داوری‌های مختلفی بوده است. سازمان افسران حزب تودة ایران تلاشی است در طرح و معرفی جوانبی از این بحث.

تا چه شود؟

تا چه شود؟

به کوشش سیروس سعدوندیان
۱۶۶ ص - ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در تحوّلات ایران معاصر یکی از مضامین مهّم و شناخته‌شدة تاریخ کشور است. ولی این شناخت و معرفت هنوز تا پشت سر گذاشتن پاره‌ای از مباحث و ارزیابی‌های کلی و بعضاً نادقیق مانند حکایت پشتیبانی بی قید و شرط تجار و بازرگانان از نهضت مشروطه... راه درازی در پیش دارد. گزارش‌هایی که در این مجموعه فراهم آمده است خود گام کوچکی است در این جهت.

پان‌ترکیسم و ایران

پان‌ترکیسم و ایران

کاوه بیات
۲۶۰ ص - ۱۶۰۰۰ تومان
چاپ جدید ۱۳۹۵

سر ریز مجموعه‌ای از تحرکات ناسیونالیستی در ترکیه عثمانی در سال‌های مقارن با فروپاشی امپراتوری در سال‌های پایانی جنگ اول جهانی تا برآمدن یک جمهوری جدید در آن سامان، ایران را که خود در تلاش تبدیل به یک دولت ـ ملت جدید تحوّلات مشابهی را تجربه می‌کرد در معرض یک توان‌آزمایی جدی قرار داد. چرا که این فعل و انفعال ناسیونالیستی که می‌توان تحت عنوان کلی «پان‌ترکیسم» از آن یاد کرد بخشی از چیستی خود را در نفی هویت تاریخی ایران و به ویژه زیر سئوال بردن هویت ملّی ترک زبان‌های ایرانی جستجو می‌کرد.
واکنش ایرانیان و به ویژه ایرانیان آذربایجانی در قبال این پدیده که خود در شکل‌گیری ناسیونالیسم ایران معاصر تاثیری دیرپا بر جای نهاد از جمله دیگر مضامینی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

گریگور یقیکیان

گریگور یقیکیان

محمد حسین خسروپناه
۴۰۰۰۰ تومان
۱۳۹۵

اگر چه سرآغاز اندیشه‌های سوسیالیستی در ایران، از دورهٔ مشروطیت و با شکل گیری مجموعه‌ای از تحرکات و گرایش‌های سوسیال دموکراتیک شروع شد اما در ایران نیز مانند پاره‌ای از دیگر نقاط جهان، با اقتدار فزایندهٔ کمونیسم، سوسیال دموکراسی نیز به تدریج رنگ باخت و به حاشیه رانده شد.
گریگور یقیکیان( ۱۳۲۷-۱۲۹۸ هـ.ش) که مقالات سیاسی او در این مجموعه گردآمده است، از معدود چهره‌های برجای مانده از آن سنت پیشین است که توانست- هر چند در حاشیه- آن دگرگونی را تاب آورده و درتعبیر و تفسیر حوادث روزگار بویژه در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ ، جوانبی چند از آن سنت سیاسی را حفظ کند.

سازمان دانشجویان دانشگاه تهران

سازمان دانشجویان دانشگاه تهران

ابوالحسن ضیاء ظریفی
۳۲۰ ص - ۲۰۰۰۰ تومان

سازمان دانشجویان دانشگاه تهران در خلال دوران نه چندان طولانی فعالیت‌هایش در فاصله سال‌های میانی دهة ۱۳۲۰ تا سال‌های نخست دهة بعد، اگر چه تجربه‌ای ابتدایی و آغازین در عرصة فعالیت‌های دانشجویی ایران محسوب می‌شد ولی از لحاظ دستیابی به سطحی از انسجام صنفی و همچنین تأثیر سیاسی به چنان نهاد نیرومند و مؤثری تبدیل شد که به رغم توسعه چشمگیر آموزش عالی در سال‌های بعد هنوز هم هیچ سازمان دانشجویی واحدی نتوانسته است از حیث نفوذ سیاسی و اعتبار صنفی، عملکردی همطراز آن ارائه دهد.

پیکار در برلین

پیکار در برلین

رضا آذری شهرضایی
۲۰۰۰۰ تومان
۱۳۹۵

روزنامة پیکار که در فاصلة بهمن ۱۳۰۹ تا دی ماه ۱۳۱۱ در برلین و وین در مقام یکی از نشریات وابسته به حزب کمونیست ایران متشر می‌شد بیشتر به دلیل انتشار مطالبی اهمیت دارد که به دلیل سانسور و خفقان سیاسی حاکم بر ایرانِ دورة رضاشاهی امکان طرح آن‌ها در داخل کشور فراهم نبود.
در این مجموعه علاوه بر آثار و نوشته‌هایی که جنبة افادة مرام داشتند و تبلیغ دیدگاه‌های نظری کمونیست‌های ایرانی، بخشی نیز به اخبار و گزارش‌هایی اختصاصی دارد در بیان فقر و فلاکت حکمفرما بر طبقات کارگر و دهقان و تلاشِ گاه به گاه آن‌ها برای تغییر این وضع که با سیاست‌های سرکوبگرانة نظام حاکم رو برو می‌شد.
البته پیکار و دیگر نشریات مشابه فقط " مخبر صادق" حوادث و رخدادها نبودند؛ تعبیر و تفسیر این حوادث و رخدادها بر اساس یک نگاه مشخص حزبی که دفاع از منافع و دیدگاه‌های اتحاد شوروی رکن اصلی‌اش را تشکیل می‌داد نیز از ویژگی‌های آن است
در این مجموعه تمامی شماره‌های منتشر شدة پیکار به صورت چاپ تصویری ارائة شده‌است و علاوه بر مقدمه‌ای در توضیح بازتاب دیپلماتیک انتشار پیکار در اروپا و تلاش‌های دولت ایران برای جلوگیری از ادامة انتشار آن، مجموعه‌ای از اسناد و گزارش‌های مختلف نیز در توصیف جوانب دیگر بحث گرد آمده و پیوست شده است.

عملیات اورامان

عملیات اورامان

نایب سرهنگ حاجعلی رزم‌آرا
به کوشش کامبیز رزم‌آرا و کاوه بیات
۳۸۰ ص - ۱۸۰۰۰ تومان - ۱۳۸۷

عملیات اورامان مجموعه یادداشت‌ها و گزارش‌هایی است از نایب سرهنگ حاجعلی رزم‌آرا، نظامی صاحب نام ایرانی در توصیف بخشی از لشکرکشی ارتش به منطقه اورامان در پاییز و زمستان ۱۳۱۰ شمسی.
این لشکرکشی که آن را می‌توان آخرین عملیات عمده از رشته لشکرکشی‌هایی دانست که از بدو تأسیس ارتش در سال ۱۳۰۰ بر ضد قدرت‌های عشایری و محلی کشور آغاز شد، عملیاتی بود که بر یک دوره چند صدساله از فرمانروایی سلاطین اورامان ـ خاندان حاکم محلی ـ پایان نهاد.

وحشت در سقز

وحشت در سقز

مصطفی تیمورزاده
به کوشش شهباز محسنی
۱۳۵ ص - ۸۰۰۰ تومان

با توجه به سرگذشت سقز در سال‌های جنگ اول جهانی و دوران پر آشوب بعدی، انتخاب عنوانی چون وحشت در سقز بر شرح مختصری از حوادث آن در این ایام، به هیچ وجه انتخاب اغراق‌آمیزی نیست. رخدادهای خانمان‌برانداز حاصل از تاخت و تاز نیروهای نظامی بیگانه و عناصر آشوب‌طلب محلی که در این کتاب توسط یکی از ناظران عینی این حوادث به ثبت رسیده، خود گواهی است بر این مدعا.

در آنسوی فراموشی

در آنسوی فراموشی

هوشنگ منتصری
۱۱۷ ص - ۸۰۰۰ تومان

دکتر رضا رادمنش با آن‌که یکی از چهره‌های مؤسس و صاحب نقش حزب تودة ایران به شمار می‌آید، در مقایسه با تعدادی از همتایان حزبی‌اش، و بیشتر به دلیل آن‌که از خود خاطرات و نوشته‌هایی بر جای نگذاشت نسبتاً ناشناخته مانده است. هدف از انتشار این بررسی که رشته یادداشت‌ها و خاطراتی است از یک دوست و خویش وی، یادآوری جوانبی از زندگی و سلوک دکتر رادمنش است که در نوشته‌های متعارفِ این عرصه کمتر بدان‌ها پرداخته می‌شود.

بلشویک‌ها و نهضت جنگل

بلشویک‌ها و نهضت جنگل

مویسی پرسیتس
مترجم: حمید احمدی
۱۱۰ ص - ۵۰۰۰ تومان

در پی تحوّلات حاصل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از آرشیوهای دولتی که تا پیش از این واقعه دور از دسترس قرار داشتند، بر پژوهش‌گران و اهل تاریخ باز شدند. بلشویک‌ها و نهضت جنگل یکی از نخستین نتایج این گشایش تاریخی است که در آن، گوشه‌های پنهان و ناگفتة ملاحظات و برنامه‌ریزی‌هایی که در بهار سال ۱۲۹۹ به اشغال بندر انزلی و مداخلة نظامی و سیاسی بلشویک‌ها در نهضت جنگل منجر شد، مورد بررسی قرار گرفته است.

خاطراتی از عملیات نظامی

خاطراتی از عملیات نظامی

سرلشگر محمود امین
به کوشش سیروان خسروزاده
۳۰۰۰۰ تومان

در یک دوره از تاریخ معاصر ایران یعنی در فاصلة فروپاشی سلسله قاجار تا برآمدن و شکل‌گیری یک نظام جایگزین به صورت پادشاهی پهلوی، نیروهای نظامی نقش مهمی در تحولات سیاسی کشور ایفا کردند؛ در دسترس نبودن اسناد و مدارک این حوزة بخصوص از تحولات ایران معاصر باعث شده‌است که این رنگ و نقش تا حدود زیادی ناشناخته بماند.
تا رفع این کاستی یعنی تا فراهم آمدن زمینة دسترس پژوهشگران به اسناد و مدارک آرشیوهای نظامی و انتظامی، جز استفاده از اسناد و خاطرات شخصی چهره‌های نظامی راه دیگری برجای نیست و آنچه نیز در این مجموعه ارائه می‌شود، خاطرات سرلشکر محمود امین ( ۱۳۲۰-۱۲۷۱.ش) از همین روی اهمیت دارد.
در این مجوعه علاوه بر توصیف پاره‌ای از مهمترین عملیات نظام جدید در اعادة حاکمیت مرکز برپاره‌ای از حوزه‌های ایلی و عشایری در آذربایجان، کردستان و بلوچستان در فاصلة سال‌های ۱۳۰۲ تا ۱۳۲۰ شمسی، از تحولات عمومی ایران در آن ایام و بویژه مراحل مقارن با وقایع شهریور ۱۳۲۰ نیز تصویری به دست می‌آید.

داشناک - خویبون

داشناک - خویبون

جهانگیر اندجانی و کارو ساسونی
به کوشش کاوه بیات
۱۲۰۰۰ تومان

در مرحلة گذار تحرکات کُردی از یک دورة بیشتر عشایری و مذهبی به شکلی بیشتر سیاسی و ناسیونالیستی، شورش آرارات را می‌توان یک نقطة عطف به حساب آورد؛ شورش گروهی از کردهای ترکیه به رهبری سیاسی سازمان خویبون و فرماندهی نظامی احسان نوری‌پاشا بر ضد دولت آنکارا در فاصلة سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ شمسی در حول و حوش ارتفاعات آرارات.
یکی از ویژگی‌های این دورة گذار سعی و تلاشی بود برای ارائة برآوردی از یک آرایش سیاسی جدید در منطقه، از جمله احتمال شکل‌گیری نوعی ائتلاف ایرانی/ آریایی برضد یک هویت مفروض دیگر به شکل یک جهان تُرکُ/ تورانی و هدایت تحرکات آتی کُردها به سمت وسوی پیشین.
آنچه در این مجموعه ارائه می‌شود، یک گزارش و یک سند، هم از چگونگی شکل‌گیری این نگاه به صورت هم‌پیمانی عملی و نظری ارمنی‌ها و کُردها در این ائتلاف جدید تصویری به دست می‌دهد و هم از برداشت اولیة تُرک‌ها از این دگرگونی و تلاشی که در نقد آن به کار بُردند.

روابط ایران و ترکیه

روابط ایران و ترکیه

کاوه بیات
۲۱۲ ص ۱۲۰۰۰ تومان

تاریخ املاک اختصاصی رضاشاه در گرگان

تاریخ املاک اختصاصی رضاشاه در گرگان

عباس سپهر گرگانی
به کوشش مصطفی نوری و زینب طهماسبی
۱۵۰۰۰ تومان

بحث املاک اختصاصی رضاشاه یا تاریخچة تبدیل یک نظامی ساده به اول بزرگ مالک ایران در عرض ده - پانزده سال یکی از شگفت انگیزترین و در عین حال غمبارترین مباحث دورة رضاشاهی است. داستانی که فقط در سال‌های بعد از سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، آن هم به صورتی گذرا امکان طرح و بحث یافت؛ آنچه دراین مجموعه ارائه می‌شود یکی از آن معدود گزارش‌های برجای مانده است که به رغم اختصار و انحصار به یک حوزة محدود از املاک اختصاصی، خود از لحاظ ترسیم شمایی از مظالم و مصائبی که در آن دوره بر گروهی از ایرانیان رفت به اندازه کافی گویا است.

جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی

جستاری پیرامون شورش شیخ عبیدالله شمدینی

محمد کلهر
۲۰۰۰۰ تومان

شورش شیخ عبیدالله شمدینی در حوزه‌های کردنشین ایران و عثمانی در سال ۱۲۹۷ ق/ ۱۸۸۰م که در عرض مدت زمانی کوتاه به یک مناقشة منطقه‌ای تبدیل شد اگرچه از یک منظر ادامة مجموعه‌ای از مناقشات متعارف ایلی در یک حوزة مرزی محسوب می‌شود ولی از یک منظر دیگر سرآغاز نوعی تحرک ناسیونالیستی کُرد نیز تعبیر شده است.
هدف از طرح مباحث و همچنین اسناد ارائه شده در این مجموعه، فراهم آوردن داده‌ها و دانسته‌هایی دیگر است در پاسخ به پرسش‌های مختلفی که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد؛ از جمله این پرسش که پیشامد مزبور تا چه حد ماهیت عشایری داشت و سنتی، و تا چه اندازه نیز ملهم از نوعی گرایش اولیة ناسیونالیستی در طرح چشم اندازی متفاوت از پیش.

درس ۲۸ مرداد

درس ۲۸ مرداد

خلیل ملکی
۲۲۰۰۰ تومان

فروپاشی نهضت ملی شدن صنعت نفت در روزهای پایانی مرداد ۱۳۳۲، نقطة عطفی بود در تاریخ معاصر ایران؛ نقطة عطفی که بیشتر در مورد زمینه¬های شکل گیری و بازیگران آشکار و نهانش بحث و بررسی شده¬است تا جنبه¬های دیگری چون امکان اجتناب از آن پیشامد در صورت اتخاذ راه و روشی دیگر از سوی رهبری نهضت . کتاب درس ۲۸ مرداد از لحاظ نهضت ملی ایران و از لحاظ رهبران خائن حزب توده به قلم خلیل ملکی که اینک برای نخستین بار منتشر می¬شود، سعی و تلاشی است از سوی رهبر یکی از مهمترین نیروهای هوادار نهضت ملی- حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) - در ارزیابی کودتای ۲۸ مرداد از منظر پیش گفته .

مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست

مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست

به کوشش سید محمد حسین منظورالاجداد
۵۶۰ ص - ۳۲۰۰۰تومان

نقش و حضور روحانیت در عرصة تحوّلات سیاسیِ ایران معاصر در دو دوره مهّم و کارساز است؛ یکی دورة نهضت مشروطیت است و دیگری نیز دوره‌ای که از نهضت پانزدهم خرداد آغاز و در انقلاب اسلامی به نقطة اوج رسید. دورة میانی این دو مرحله که اسناد این مجموعه به معرفی جوانبی از آن اختصاص دارد، اگرچه از لحاظ نقش و تأثیر حضور سیاسی روحانیت به اهمیت ادوار قبل و بعد آن نیست، ولی شناخت آن به عنوان حلقة واسط این دو مرحله درخور اهمیت است.

تاریخچه ارومیه

تاریخچه ارومیه

رحمت‌الله توفیق
۱۸۳ ص - ۱۱۰۰۰ تومان - ۱۳۸۸

خاطرات یکی از شاهدان عینی حوادث و تحوّلات ارومیه از بدو شروع جنگ اول جهانی که این سرزمین را دستخوش رویاویی‌های خانمان برانداز خارجی و داخلی ساخت تا اعادة نظم و حاکمیت مرکز در مراحل نخست دهه ۱۳۰۰ شمسی، که به این سرگذشت هولناک پایان بخشید.

شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی

شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی

احمد فرامرزی
به کوشش سید قاسم یاحسینی
۱۴۴ ص - ۸۰۰۰ تومان

چاه‌کوتاه و خوانین چاه‌کوتاهی با پیشینه‌ای طولانی در رویارویی با دست‌اندازی‌های امپریالیسم بریتانیا بر بخش‌های جنوبی قلمرو ایران، در سال‌های جنگ اول جهانی نیز در صف مقدم مبارزه قرار داشتند. کتاب حاضر یکی از گویاترین اسناد بر جای مانده از این دوره می‌باشد.

مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران

مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران

یرواند آبراهامیان
مترجم: سهیلا ترابی فارسانی
۲۶۷ ص - ۱۶۰۰۰ تومان - ۱۳۸۷

آنچه بیش از هر موضوع دیگری روش تاریخنگاری یرواند آبراهامیان را از روش- و یا در اکثر موارد فقدان یک روش و بینش مشخص- دیگر پژوهندگان تاریخ معاصر ایران متمایز می‌سازد، تأکید خاص اوست بر مبانی اجتماعی تحوّلات سیاسی ادوار مورد بحث. توجهی که در درجة اول خود را به صورت احتراز از تأکید بر نقش تحوّلات خارجی بر دگرگونی‌های داخلی کشور نشان می‌دهد و آنگاه در بررسی تأثیر تنش‌های اجتماعی بر چگونگی شکل‌گیری حرکت‌های سیاسی.

خاطرات روزگار سرکشی

خاطرات روزگار سرکشی

به کوشش یوسف نیک‌فام
۱۲۰۰۰ تومان

تشکیل گروه پنجاه و سه نفر در نیمة نخست دههٔ ۱۳۱۰ شمسی و نقش تعدادی از اعضاء آن در تأسیس حزب تودة ایران در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ از تحولات سیاسیِ مهم ایران در سدهٔ اخیر است. خاطرات و یادداشت‌های باقی مانده از تقی مکی نژاد یکی از اعضاء گروه مزبور و از بنیانگذاران حزب توده در مراحل بعد که اینک منتشر می-شود گام دیگری است در روشن‌تر ساختن گوشه‌هایی از آن تاریخچه.

سید محمد باقر امامی

سید محمد باقر امامی

محمدحسین خسروپناه
۱۶۰۰۰ تومان

بسیاری از کمونیست‌های قدیمی ایران، حزب تودة ایران را نمایندة راستین طبقه کارگر ندانسته و برخی نیز بر آن بودند یک تشکیلات جایگزین بر پا دارند. سید محمدباقر امامی یکی از آن ها بود.
برای او تأسیس یک حزب کمونیست کارگری جز از طریق تشکیل کروژُک-(هسته)-های مارکسیستی و دیکتة چکیده‌ای از آموزه‌های کمونیستی به تعدادی از کارگران مستعد، راه دیگری نداشت. تاریخچة این سعی و تکاپو از سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا فروردین ۱۳۴۶ که محمدباقر امامی جان خود را گرفت و سرنوشت بعدی تشکیلات بر جای مانده از او، بخش اصلی این بررسی را تشکیل می‌دهد.

ایل قشقایی در تاریخ  معاصر ایران

ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران

منصور نصیری طیبی
۱۲۰۰۰ تومان ۲۸۲ ص

تاریخ معاصر ایل قشقایی، تاریخ ناشناخته‌ای نیست. کمتر نمونه‌ای از مجموعه حوادث و رخدادهای تشکیل‌دهندةتاریخ معاصر فارس را می‌توان سراغ کرد که به نحوی از انحاء از حضور و وجود قشقایی، متأثر نبوده باشد. از این رو تعداد تک‌نگاری‌هایی که به تاریخ کلی قشقایی یا مقاطعی از آن اختصاص یافته، نیز و کم و اندک نیستند.

کوچ‌نشینان قشقایی فارس

کوچ‌نشینان قشقایی فارس

نویسنده: پیر ابرلینگ
مترجم: فرهاد طیبی‌پور
۳۳۶ ص ۱۴۰۰۰ تومان - ۱۳۹۳

نخستین بررسی جامع در توضیح چگونگی شکل‌گیری کنفدراسیون ایل قشقایی از مرحله استقرار عشایر ترک زبان در بخش‌های مرکزی و جنوبی ایران از قرن چهارم هجری به بعداست تا افول تدریجی اقتدار آن در سده اخیر.
سیر مناسبات ایل قشقایی با دولت مرکزی از یک سو و مناسبات آن با واحدهای عشایری و حکومتی در فارس از سوی دیگر از جمله مهّم‌ترین مباحث مطرح شده در این کتاب می‌باشد.

خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزم‌آرا

خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزم‌آرا

به کوشش کامبیز رزم‌آرا و کاوه بیات
۵۸۴ ص - ۲۵۰۰۰ تومان

برای سپهبد حاجعلی رزم‌آرا که از سال‌های پایانی دوره قاجار و به ویژه در خلال تشکیل ارتش نوین ایران در سال‌های نخست دهه ۱۳۰۰ شمسی تا توسعه اقتدار و گستره سازمانی آن در دو دهه بعد به صورتی پیوسته درگیر خدمات نظامی بود، پیش آمد یک دوره کوتاه از برکناری و خانه‌نشینی در سال ۱۳۲۴، فرصتی فراهم آورد تا پیش از درگیری مجدد در مجموعه‌ای از دیگر خدمات نظامی و فعالیت‌های سیاسی به ثبت گوشه‌هایی از سرگذشت خود اقدام کند. در این کتاب گذشته از خاطرات مزبور مجموعه‌ای از اسناد و تصاویر ذیربط نیز در دسترس قرار گرفته است.

نهضت جنوب

نهضت جنوب

منصور نصیری طیبی
۱۶۸ ص - ۱۰۰۰۰ تومان

امتناع دولت شوروی از فراخوانی نیروهایش از قلمرو ایران در پی خاتمه جنگ دوم جهانی که با تشکیل دو حکومت خودمختار در حوزه اشغال ارتش سرخ، یعنی در کردستان و آذربایجان، ابعاد نگران‌کننده‌تری نیز یافت، برای یک دوره بحرانی کل تحوّلات کشور را تحت‌الشعاع قرار داد. واکنش طیف گسترده‌ای از عشایر و دیگر نیروهای محافظه‌کار فارس و نواحی همجوار آن در قبال این حوادث در سال ۱۳۲۵ که به نام «نهضت جنوب» اشتهار یافت یکی از این واکنش‌ها بود که نحوه شکل‌گیری و در نهایت حل و فصل آن، موضوع اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

کودتای لاهوتی

کودتای لاهوتی

کاوه بیات
۱۵۲ ص - ۷۰۰۰ تومان

سرگذشت ابوالقاسم لاهوتی که با ورودش به خدمت نیروی ژاندارم در سال‌های بعد از انقلاب مشروطیت آغاز می‌شود، بخش اول این کتاب و ماجرای تصرف تبریز به دست او و ژاندارم‌های هوادارش، و از آن مهّم‌تر چگونگی واکنش نیروهای سیاسی شهر در برابر این حرکت، بخش دوم آن را تشکیل می‌دهد.

آلمانی‌ها در ایران

آلمانی‌ها در ایران

الیور باست
مترجم: حسین بنی‌احمد
۲۳۸ ص - ۱۰۰۰۰ تومان

تلاش گستردة عوامل دولت آلمان برای تبدیل ایران به یک پایگاه انقلابی جهت شوراندن شرق استعمارزده بر ضد روس و انگلیس، ایران را به رغم اعلان بی‌طرفی دستخوش تحولات جنگ اول جهانی کرد. در این کتاب پس از مروری کوتاه بر این دوره از فعالیت آلمانی‌ها، خط مشی دولت فرانسه در قبال این تحولات، هم به عنوان یکی از قدرت‌های متفق روس و انگلیس و هم به عنوان قدرتی در یک رقابت پنهان با آن دو و مترصد توسعة نفوذ خود، مورد بررسی قرار گرفته است.

فرقه عدالت ایران

فرقه عدالت ایران

محمد خسروپناه
۲۰۶ ص - ۹۰۰۰ تومان - ۱۳۸۸

توسعة صنعتی و اقتصادی قفقاز و آسیای میانه در اثر انضمام این دو حوزه به امپراتوری روسیه از اواسط قرن نوزدهم به بعد باعث آن شد که تعداد کثیری از ایرانیان در جست و جوی کسب و کار رهسپار آن حدود شوند. بسیاری از این ایرانیان به ویژه آنهایی که در صنایع نفت باکو اشتغال یافتند، در خلال تحولات انقلاب روسیه درگیر فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی شدند که برآمدن فرقة عدالت ـ موضوع اصلی این کتاب ـ یکی از مهمترین آثار آن بود. این تحرکات ـ البته در مقیاس محدودتر ـ ایرانیان ساکن آسیای میانه را نیز شامل شد که بررسی جوانبی از آن تجربه نیز از دیگر مضامین مورد بحثِ این کتاب است.

ختم غائله سمیتکو

ختم غائله سمیتکو

شرف‌الدین میرزا قهرمانی
به کوشش میرهاشم محدث
۷۰۰۰ تومان

شورش اسمعیل آقا شِکاک (سمکو) در فاصلۀ مراحل پایانی جنگ اول جهانی تا حدود چهار سال بعد که با اعادۀ حاکمیت مرکز بدین غائله پایان داده شد (١٣٠١ -١٢٩٧ شمسی) یکی از موحش‏ترین صفحات تاریخ معاصر ایران است. آنچه اینک تحت عنوان ختم غائله سمیتکو ارائه می‏شود گزارشی است به قلم سرهنگ شرف‏الدین‏میرزا ‏قهرمانی از یک مرحلۀ پایانی در رشته عملیاتی که در سال ١٣٠١ به سرکوب نظامی این شورش منجر شد. این رساله در عین حال که یک گزارش نظامی است برای آشنایی با وضعیت جغرافیایی و جغرافیای تاریخی بخش‏هایی از صفحات شمال غرب کشور نیزسودمند است.

آمال ایرانیان

آمال ایرانیان

به کوشش کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی
۸۲۴ ص ۴۲۰۰۰ تومان
گالینگور

ایرانیان نیز مانند دیگر ملل جهان آمال و آرزوهای بسیار داشتند و دارند. در مراحلی چند از ادوار تاریخ و بویژه در ایام رویارویی با مخاطرات داخلی و خارجی این آمال و آرزوها صورتی منسجم و یکپارچه یافتند و مبنایی شدند برای تجدید سازمان حیات ملی و سیاسی مردمان این سرزمین. آنچه در این مجموعه نیز تحت عنوان آمال ایرانیان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد با اشتمال بر مجموعه‌ای از اسناد و مدارک، رسائل و مقالات جراید در فاصله مراحل پایانی جنگ اول جهانی تا یکی دو سال بعد از آن یعنی از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، خود نمونه‌ای است از واپسین فرازهای این تحول و نوزایی.

آذربایجان جزء لاینفک ایران

آذربایجان جزء لاینفک ایران

به کوشش رحیم رییس‌نیا
۸۴ ص ۱۶۰۰۰ تومان
قطع رحلی بزرگ

انتشار روزنامه آذربایجان جزء لاینفک ایران و به ویژه تأکید نهفته در لاینفک بودن آن از ایران، یادگار برهه‌ای از تحولات منطقه‌ای ایران معاصر است که با رواج شایعات و زمزمه‌هایی پیرامون تلاش گروهی از مسلمان‌های قفقاز برای ایجاد کشوری موسوم به آذربایجان در آن حدود، در بین ایرانیان نسبت به وضعیت آذربایجان واقعی در مقام یکی از ایالات و اجزاء لاینفک ایران نگرانی‌هایی پدید آمد. در آن موقع یعنی حدود چهارماه پیش از اعلان رسمی تشکیل چنین کشوری در بخش‌هایی از خانات مسلمان‌نشین جنوب شرق قفقاز در اواخر مه ۱۹۱۸، در حالی که کم و کیف شایعاتی از این دست هنوز به درستی روشن نبود بسیاری از ایرانیان که نسبت به مخاطرات حاصل از تأسیس یک‌چنین موجودیتی در همسایگی ایالت آذربایجان آگاه بودند. در مقام مقابله برآمده و نسبت به طرح اینگونه مطالب اعتراض کردند. در کنار نکات و موارد مختلفی که مخصوصاً در جراید ایران در این زمینه طرح شد، آنچه در این مجموعه منعکس شده است به واکنش ایرانیان مقیم قفقاز برمی‌گردد که خود به نحوی مستقیم و بی‌واسطه در جریان امر قرار داشتند وارد کار شده و انتشار روزنامه آذربایجان با قید پرمعنای جزء لاینفک ایران به دو زبان ترکی و فارسی نیز از جمله آن کارها بود.

فرخی یزدی

فرخی یزدی

رضا آذری شهرضایی
۱۴۴ ص - ۸۰۰۰ تومان

با استقرار نظام پهلوی در سال‌های نخست دهة ۱۳۰۰ شمسی، دوره‌ای از آزادی و آزادی‌خواهی که با نهضت مشروطیت ایران آغاز شده بود، به پایان آمد. ولی همان گونه که در شرح مراحل پایانی تلاش و تکاپوی فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار برآمده از مشروطه ـ یعنی موضوع اصلی این کتاب ـ ملاحظه خواهد شد، این آزادی و آزادی‌خواهی شعله‌ای نبود که به آسانی و سهولت خاموش شود.

همگام با حکومت ملی و انقلاب اسلامی

همگام با حکومت ملی و انقلاب اسلامی

به کوشش مرتضی ذبیحی
۱۵۲ ص - ۶۵۰۰ تومان

نهضت ملی شدن صنعت نفت و تداوم این تلاش و تکاپو در مراحل بعدی تاریخ معاصر ایران- چنان که اقتضای یک حرکت گستردۀ سیاسی است- همراهان همگامان مختلف و متنوعی داشت؛ تیمسار ناصر مجللی که این کتاب به ثبت گوشه هایی از شرح حال وی اختصاص دارد، یکی از این همراهان است.
در این کتاب علاوه بر محیط خانوادگی و اجتماعی صاحب خاطرات- اراکِ اواخر قاجار و اوائل پهلوی- گوشه هایی از تاریخ ارتش و به دنبال آن مشارکت این طیف از نظامیان در تحولات آن دوره و ادوار بعدی به تصویر کشیده شده است.

فرمان مقاومت

فرمان مقاومت

ابراهیم شوشتری
۱۴۴ ص - ۵۵۰۰ تومان

خاطرات تهران

خاطرات تهران

ممدوح شوکت بیگ
مترجم: حسن اسدی
۱۰۷ ص - ۲۶۰۰ تومان - ۱۳۹۰

روابط ایران با پاره‌ای از کشورهای همسایه در مقایسه با بررسی‌های صورت‌گرفته در مورد مناسبات ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی ـ بریتانیا، روسیه، ایالات متحده ... ـ هنوز موضوع نسبتاً ناشناخته‌ای است. در این کتاب به یک دوره نسبتاً کوتاه ولی درخور توجه از روابط ایران و جمهوری نوپای ترکیه پرداخته شده است. دوره‌ای که در خلال آن علاوه بر موضوع تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی و نوعی سرخوردگی خفیف ترک‌ها از به نتیجه نرسیدن نهضت جمهوری در ایران به تعدادی از دیگر مضامین مطرح در روابط نه چندان هموارِ این دو کشور همسایه نیز اشاره شده است.

مرزهای ایران و ترکیه

مرزهای ایران و ترکیه

رحمت‌الله معتمدی (معتمد‌الوزاره)
۴۷۵ ص ــ ۱۰۰۰۰ تومان ــ ۱۳۹۰

مرزهای غربی ایران از دیرباز و به ویژه از دوره صفویه به بعد موضوع نزاعی دیرینه میان ایران و عثمانی بوده است و هنگامی هم که در پی فروپاشی عثمانی، اندک زمانی بعد از استقرار پادشاهی پهلوی بر حل و فصل این مسئله با کشورهای جانشین عثمانی ــ عراق و ترکیه ــ تصمیم گرفته شد. علاوه بر پیشامدهای جدید نیز ــ مانند آشوب و تلاطم عشایر کرد ــ بر پیچیدگی این وضعیت افزود.
مرزهای ایران و ترکیه مجموعه گزارش‌هایی است از عملکرد و مطالعات دو هیئت مرزی مشترک ایران و ترکیه در سال‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۱۲. این گزارش‌ها ضمن ارائه تصویری از وضعیت جغرافیایی حوزه مورد بحث ــ هم از لحاظ طبیعی و هم از نظر تاریخی و انسانی ــ از مسائل مورد اختلاف دو کشور در این خصوص نیز شرحی به دست می‌دهد.

از سیاه‌کوه تا دهانه‌ ذوالفقار

از سیاه‌کوه تا دهانه‌ ذوالفقار

رحمت‌الله معتمدی (معتمد‌الوزاره)
۲۶۳ ص ــ ۶۰۰۰ تومان ــ ۱۳۹۰

در حالی که کار تعیین حدود بخش‌های شمالی و جنوبی مرزهای شرقی ایران در چارچوب رویارویی‌های ایران بریتانیا در قرن نوزدهم، کم و بیش جنبه‌ای قطعی و نهایی یافت، بخشی از این حدود میان قسمت‌های شمالی و جنوبی فوق‌الذکر، کماکان به صورتی مبهم و نامشخص بر جای ماند که بالاخره در سال‌های نخست دهه ۱۳۱۰ شمسی بر تحدید نهایی آن قسمت نیز تصمیم گرفته شد.
از سیاه‌کوه تا دهانه ذوالفقار عنوان گزارشی است که در همان سال‌ها در تدارک زمینه حل و فصل این موضوع، در توصیف منطقه مرزی مورد بحث برای وزارت خارجه ایران تهیه شد.

ارومیه در محاربه عالم‌سوز

ارومیه در محاربه عالم‌سوز

رحمت‌الله خان معتمدالوزاره
به کوشش کاوه بیات
۶۰۰ ص - ۱۲۰۰۰ تومان
شابک: ۸-۰۲-۵۷۱۱-۶۰-۹۷۸

اگر چه در طول جنگ اول جهانی و تا چند سالی بعد از آن بخش‌های وسیعی از ایران عرصة رویارویی نظامیان بیگانه و آشوب‌های محلی برآمده از این مداخلات گردید، ولی در این میان آنچه در ارومیه گذشت، از لحاظ شدت مصائب و استمرار بلایا، با هیچ یک از تحوّلات مشابهی که در آن دوره در دیگر نقاط کشور جریان داشت قابل قیاس نیست. یادداشت‌های روزانة رحمت الله‌خان معتمدالوزواره، کفیل کارگزاری ارومیه که شاهد عینی این رخدادها بود خود گواهی است بر این امر.

سرگذشت یک افسر ایرانی

سرگذشت یک افسر ایرانی

سرهنگ سید احمد جان پولاد
۲۷۴ ص - ۵۵۰۰ تومان - ۱۳۸۵

خاطرات سرهنگ سید احمد جان پولاد که اینک تحت عنوان خاطرات یک افسر ایرانی منتشر می‌شود با اشتمال بر مجموعه‌ای از رخدادهای نظامی و سیاسی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ شمسی یادآور تحولات و حوادثی است که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را رقم زده‌اند. رخدادهای مهمی که بنا به دلایلی چون دور از دسترس بودن اسناد ارتش و یا عدم ارتباط تنگاتنگ با تحوّلات مرکز، هنوز در مورد آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در این خاطرات علاوه بر سرگذشت نویسنده در سال‌های جوانی و دورة خدمت او در ارتش ترکیه، چگونگی بازگشت وی به ایران و استخدام در ارتش ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است. دوره‌ای که مراحل اولیه آن بیشتر به مجموعه‌ای از عملیات نظامی در نقاطی چون ترکمن صحرا، لرستان و فارس گذشت و مرحلة دوم آن از اوایل دهة ۱۳۱۰ شمسی تا زمان بازنشستگی در اواخر دهة بعد، در آذربایجان.

روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اولی

روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اولی

ویلیام جی. اولسون
مترجم: حسن زنگنه
۵۰۸ ص - ۱۰۰۰۰ تومان

با شروع جنگ اول جهانی عرصه مناسبات خارجی ایران که تا پیش از این رویداد، برای مدت زمانی طولانی، یا تحت‌الشعاع رقابت روس و انگلیس بود و یا متاثر از تفاهم آن دو، به کلی دگرگون شد. ورود آلمان و عثمانی به صف مخالفان روسیه و بریتانیا و خط‌مشی فعالانه نظامی و سیاسی آن‌ها در ایران عامل اصلی این دگرگونی بود. چگونگی شکل‌گیری این دگرگونی و سیر تاریخی آن با توجه به وقایع داخلی ایران و همچنین نحوه واکنش دولت بریتانیا در قبال آن، موضوع اصلی این کتاب است که تحوّلات مزبور را تا مراحل پایانی جنگ و زمینة انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس دنبال می‌کند.

تاریخ ماکو

تاریخ ماکو

حسینقلی افتخاری بیات
به کوشش حسین احمدی
۱۱۲ ص - ۲۲۰۰ تومان

با توسعه اقتدار روسیه به نواحی جنوبی قفقاز موقعیت سیاسی و نظامی ولایت ماکو که پیش از این نیز به دلیل همجواری با قلمرو عثمانی مهّم و اساسی بود، اهمیتی یافت به مراتب بیش از پیش. گوشه‌هایی از تحوّلات این حوزه که بیشتر بر شرح حال و فعالیت‌های خاندان حاکم بر ماکو در فاصله پادشاهی صفویه تا انحلال خان‌نشین ماکو در سال‌های پایانی سلسله قاجار استوار است، موضوع اصلی این بررسی را تشکیل می‌دهد.

فرمان آتش در کوهستان باختر

فرمان آتش در کوهستان باختر

حسین رامتین
۲۱۲ص - ۴۰۰۰ تومان-۱۳۸۹

یکی از نخستین حوزه‌هایی که در پی اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ عرصة آشوب و اغتشاش گردید بخش‌هایی از نواحی مرکزی کردستان بود در حد فاصل دو حوزة تحت اشغال شوروی در شمال و بریتانیا در جنوب، و کتاب فرمان آتش در کوهستان باختر نیز یکی از نخستین گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شد.
تلاش گروهی از عشایر کرد به رهبری محمد رشید قادرخان‌زاده معروف به «حمه رشید» برای چیرگی بر محور دیواندره ـ سقز ـ بانه و توسعة اقتدار بر دیگر بخش‌های مرکزی کردستان از یک سو و مقاومت برخی از نیروهای بر جای مانده از ارتش ایران در برابر این تلاش به فرماندهی افسرانی چون سرتیپ محمود امین و سرهنگ ابراهیم ارفع از سوی دیگر، بخش اصلی این رشته رخدادها را رقم زد که در فاصلة پاییز ۱۳۲۰ تا بهار ۱۳۲۱ تحولات کردستان را تحت الشعاع خود قرار داد.

کردها و فرقه دموکرات آذربایجان

کردها و فرقه دموکرات آذربایجان

مترجم: کاوه بیات
۱۸۶ ص - ۴۰۰۰ تومان - ۱۳۸۹

جنگ سردی که در پی ختم جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد شوروی، بیش از پنجاه سال تحولات جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داد چند نقطة شروع مهّم داشت. یکی از این نقاط حوزة تحت اشغال ارتش سرخ در ایران بود که در پاییز ۱۳۲۴ صحنة تشکیل دو حکومت خودمختار در تبریز و مهاباد گشت.
مقامات دیپلماتیک ایالات متحد در مقام یکی از طرفین اصلی این جنگ سرد، تحولات آن حدود را به دقت دنبال می‌کردند و آنچه در این کتاب ارائه می‌شود گزیده‌ای است از این گزارش‌ها که بیشتر به توضیح مناسبات دو حوزة تبریز و مهاباد مربوط می‌شود و تنش‌های فزایندة آن دو.

ایل بختیاری

ایل بختیاری

چارلز الکساندر گالت و دیگران
به ترجمه و کوشش کاوه بیات و محمود طاهر احمدی
۳۱۲ ص - ۶۲۰۰ تومان - ۱۳۸۷

در حالی که اکثر آثار مربوط به تاریخ معاصر ایل بختیاری به توصیف نقش مهّم آن در نهضت مشروطیت ایران اختصاص دارد در این مجموعه و در قالب دو گزارش، از یک دورة بعدی سخن در میان است که در قیاس با مبحث پیشین، هنوز در مورد آن بررسی‌های جامعی منتشر نشده است؛ یعنی سال‌های بعد از مشروطه که با شکل‌گیری نظام پهلوی و سیاست‌های آن در قبال عشایر، ایل بختیاری نیز همانند دیگر جوامع عشایری ایران اهمیت تعیین کنندة خود را در عرصة سیاسی کشور از دست داد. این زائد این دو سند عبارتند از یک گزارش کلی از وضعیت بختیاری در سال‌های مقارن جنگ دوم جهانی به قلم کنسول بریتانیا در اصفهان و گزارشی دیگر که در همان ایّام به سفارش رکن دوم سپاه اصفهان در معرفی رجال و شخصیت‌های باقی‌مانده از ایل تهیه گردید.

نقش ارامنه در سوسیال‌دموکراسی ایران

نقش ارامنه در سوسیال‌دموکراسی ایران

خسرو شاکری، آرشاویر چلنگریان، تیگران درویش و ...
به کوشش محمدحسین خسروپناه
۳۸۴ ص - ۷۰۰۰ تومان - ۱۳۸۸

برای تبیین نقش و تأثیر روشنفکران ارمنی در طرح و بحث اندیشه‌های اروپایی سوسیال دموکراسی در ایران عصر مشروطه، که موضوع اصلی این مجمومه را تشکیل می‌دهد، سعی شده است که در کنار ارائه چند پژوهش در پیشینه تاریخی این تلاش، پاره‌ای از مقالات و نوشته‌هایی که حاصل انطباق دیدگاه‌های مورد بحث با شرایط حاکم بر ایران آن روزگار بودند، نیز معرفی شوند.

ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران

ایل سنجابی و مجاهدت ملی ایران

تحریر و تحشیه: کریم سنجابی
۷۵۵ ص ـ ۴۸۰۰۰ تومان

در فاصله سال‌های انقلاب مشروطه تا مراحل پایانی جنگ اول جهانی، کرمانشاه به دلایلی چند، از جمله به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترکیب جمعیتی، عرصة بروز و شکل‌گیری برخی از مهّم‌ترین تحوّلات تاریخ معاصر ایران بوده است. از شورش‌های ضد‌مشروطه سالارالدوله گرفته تا تشکیل دولت موقت نظام‌السلطنه و تبدیل آن حدود به میدان کارزار سپاهیان روس و انگلیس و عثمانی.
خاطرات علی اکبرخان سردار مقتدر، یکی از رؤسای سرشناس ایل سنجابی از این دوره نه فقط شرحی است بر این رخدادهای مملکتی، بلکه نظر به توجه خاص او به وضعیت ایلی و عشایری این خطه، مبیّن تأثیر تعیین‌کننده این زمینه بر رخدادهای مزبور نیز می‌باشد.

سید ضیاءالدین طباطبایی و فلسطین

سید ضیاءالدین طباطبایی و فلسطین

رضا آذری شهرضایی
۱۶۸ ص - ۳۴۰۰ تومان

سید ضیاءالدین طباطبایی بخش چشمگیری از دوران تبعید و کناره‌گیری خود را در سال¬های بین دو جنگ اول و دوم جهانی در فلسطین گذراند. رخدادهای این دوره و تجربه از نقطه نظر تاریخ معاصر ایران از دو جهت اهمیت یافت. یکی از لحاظ نقش سیدضیاءالدین در چهارچوب فعالیت‌های سیاسی مسلمان‌های فلسطین در این دوره و دیگری نیز از نظر بازتاب این فعالیت‌ها در مباحث و جدل‌هایی که بعد از بازگشت وی به ایران، در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ مطرح شد. این دو جنبه که هم از لحاظ آشنایی با تاریخچه طرح و بحث مسئله فلسطین در ایران مهّم است و هم از نظر کاربرد مسائلی از این دست در مباحث سیاسی دورة مورد بحث، در این کتاب مورد توجه است.

ایران و جهانی پرتلاطم

ایران و جهانی پرتلاطم

فریدون زندفرد
۲۶۰ ص - ۵۲۰۰ تومان

تأکید و توجه بر توسعة مناسبات سیاسی و اقتصادی با اکثر کشورهای همسایه که از برخی جهات با دشواری‌های خاص خود نیز توأم بود یکی از ویژگی‌های تاریخ دیپلماسی ایران در فاصلة سال‌های دهة ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ است. ایران و جهانی پرتلاطم، خاطرات یکی از چهره‌های دست‌اندرکار این تغییر و تحول با مروری بر گوشه‌هایی از تجارب ایران در سازمان ملل، مواردی چون اعادة حاکمیت کشور بر جزایر ایرانی خلیج فارس و مناسبات ایران با کشورهایی چون کویت، پاکستان و عراق را مدّ نظر دارد.

آذربایجان در موج‌خیز تاریخ

آذربایجان در موج‌خیز تاریخ

با مقدمه کاوه بیات
۱۶۰ ص - ۴۵۰۰ تومان

واکنش ملّیون ایرانی به تغییر نام مناطق جنوبی قفقاز از آران به آذربایجان در مراحل پایانی جنگ اول جهانی که یکی از شگفتی‌های تاریخ این دوران است و می‌تواند جدای از مسائل سیاسی موجب تهدید تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی ایران باشد موضوع اصلی این مجموعه است.

عملیات لرستان

عملیات لرستان

کاوه بیات
۳۰۳ ص - ۶۰۰۰ تومان

مجموعه‌ای از اسناد و گزارش‌های رسمی در توصیف عملیات نظامیِ مربوط به شورش عشایر بیرانوند لرستان در بهار ۱۳۰۳ که به محاصرة خرّم‌آباد منجر شد و همچنین رویارویی نیروهای دولتی و سایر نیروهای عشایری در منطقة طرهان در اواخر سال ۱۳۰۶ که در هر دو مورد فرماندهی عملیات را سرتیپ شاه‌بختی بر عهده داشت. این مجموعه از نقطه نظر اشتمال بر گزارشِ روز به روز- و حتی در مواردی ساعت به ساعت- دو نمونه از نبردهای حساس و تعیین‌کنندة لرستان در سال‌های نخست حاکمیت پهلوی، نه فقط از نظر تاریخ نظامی که از لحاظ تاریخ کلیِ ایران در دورة مورد بحث نیز منبعی یگانه و ارزشمند است.

هجوم روس

هجوم روس

سید حسن نظام‌الدین‌زاده
به کوشش نصرالله فاتحی
۱۶۴ ص - ۳۵۰۰ تومان

تجاوز نیروهای نظامی روسیه به خاک ایران در پی بحران ناشی از اولتیماتوم آن دولت مبنی بر عزل مورگان شوشتر، در سراسر کشور موج وسیعی از مخالفت‌ها را بر انگیخت. یکی از مهّم‌ترین کانون‌های این مقاومت و مخالفت را روحانیت شیعی و ایرانیِ مستقر در عتبات تشکیل می‌داد. سید حسن نظام‌الدین‌زاده که خود در این تلاش و تکاپو حضور داشت، از چگونگی شکل‌گیری، اوج و بالاخره افول این حرکت گسترده، شرحی به دست داده‌است وافی و مستند.

کنفدراسیون

کنفدراسیون

افشین متین
مترجم: ارسطو آذری
۴۶۸ ص - ۲۵۰۰۰ تومان

در فاصلة سال‌های بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا فروپاشی نظام پهلوی در پی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، یعنی در خلال دوره‌ای که نظر به استبداد حاکم عرصة تحولات اجتماعی ایران به نحو فزاینده‌ای بر حضور و مشارکت طیف وسیعی از نیروهای سیاسی کشور محدودتر از پیش می‌شد، بخش مهمی از خواسته‌ها و آمال نیروهای مخالف در فعالیت‌های جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور فضای طرح و بیان یافت. این فعالیت‌ها و مبارزات که بیش از بیست سال در قالب کنفدراسیون، مهّم‌ترین سازمان دانشجویان ایرانی در خارج از کشور جریان داشت، نه فقط از تحولات داخلی کشور متأثر بود که به نحوی که در این بررسی مشاهده می‌شود، در سال های پایانی نظام پهلوی، بر تحولات سیاسی آن نیز تأثیر چشمگیری بر جای نهاد.

حزب ایران

حزب ایران

به کوشش مسعود کوهستانی‌نژاد
۴۲۰ص - ۸۵۰۰ تومان

حزب ایران که اسناد و گزارش‌های این مجموعه به معرفی و شناسایی آن اختصاص دارد در دو مقطع مهّم از تاریخ معاصر ایران صاحب نقش و تأثیر بوده‌است. یکی سال‌های مقارن با پایان جنگ دوم جهانی که با پیش‌آمد بحران آذربایجان ایران در وضعیت دشواری قرار گرفت و دیگری سال‌های نهضت ملّی شدن صنعت نفت که در خلال آنها نیز حزب ایران بیش از پیش نقشی تعیین کننده ایفا کرد.

ایل قشقایی

ایل قشقایی

نویسنده: ناصر ایرجی
۱۷۴ ص - ۳۵۰۰ تومان

در پی شروع جنگ اول جهانی و اشغال بخش‌های وسیعی از ایران توسط قوای نظامی روسیه و بریتانیا در بسیاری از نقاط و در مقاطعی چند، مردم ایران رشته مقاومت‌های مسلحانه‌ای را آغاز کردند که تا چند سال پس از پایان جنگ و تا عقب‌نشینی کامل این نیروها از کشور ادامه یافت. یکی از مهمترین و در عین حال ناشناخته‌ترین این مقاومت‌ها، جنگ و جدل تمام عیاری است که در تابستان ۱۹۱۸ میان ایل قشقایی و قوای نظامی بریتانیا در فارس صورت گرفت.

یادداشت‌هایی از آشوب‌های عشایری و سیاسی آذربایجان

یادداشت‌هایی از آشوب‌های عشایری و سیاسی آذربایجان

سرلشگر عبدالله خان امیرطهماسبی
۱۲۸ ص -۵۲۰۰ تومان - ۱۳۸۸

آذربایجان در یک دوره از تاریخ معاصر ایران، دوره‌ای که آن را می‌توان نقطة اوج مداخلات نیروهای بیگانه در این حوزه تعریف کرد، با رشد گسترده‌ای از آشوب‌های سیاسی و عشایری درگیر شد. در این مجموعه تعدادی از این وقایع و تحوّلات چون شورش سمکو، طغیان عشایر شاهسون و جنبش شیخ محمد خیابانی مورد بررسی قرار گرفته است.

ایران و جامعه ملل

ایران و جامعه ملل

نویسنده: فریدون زندفرد
۳۰۲ ص - ۶۰۰۰ تومان

امید ایرانیان، یکی از قربانیان اصلی توسعه طلبی و مداخلات قدرت‌های بزرگ جهانی در دو قرن اخیر به جامعة ملل به عنوان نهادی ناظر بر روابط بین‌الملل، و مآلاً مانع این گونه زیاده‌طلبی‌ها، دولت ایران را بر آن داشت که از بدو تأسیس جامعة ملل در بسیاری از تحوّلات و تصمیم‌گیری‌های آن نقش فعالانه‌ای ایفا کند. تأثیر ایران بر این تحوّلات و تصمیم‌گیری‌ها از لحاظ پیشبرد منافع ملّی کشور و همچنین رعایت مصالح دیگر دولت‌های آسیایی و مسلمان از یک سو و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این حضور بین‌المللی بر وجه و اعتبار ایران به عنوان کشوری در ردیف دیگر کشورهای جهان از سوی دیگر، موضوعی است که در این کتاب مورد بررسی قراردارد.


 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

استاد نادان

استاد نادان

ژاک رانسیر
مترجم: آرام قریب
چاپ: ۱۳۹۵
۱۲۰۰۰ تومان

در سال ۱۸۱۸، ژوزف ژاکوتو، انقلابی فرانسوی‌ای که به اجبار زمانه به عنوان مدرس ادبیات فرانسه به استخدام دانشگاه لوون درآمده بود کشف کرد که می‌تواند بدون آنکه کلمه‌ای هلندی بداند و در نتیجه بدون آنکه درسی به دانشجویانش بدهد به آنها زبان فرانسه بیاموزد.
«استاد نادان» دریافته بود که آموزش نه نیازمند تبیین‌گران دانایی است که باید مسائل را برای کسانی توضیح دهند که گویی در فهم موضوعات ناتوان هستند، بلکه نیازمند پذیرش اصل سادهٔ یکسانی هوش نزد ابناء بشر است.
چنین بود که ژاکوتو، روش آموزشی «رهایی فکر» را بنا نهاد و آن را در تقابل با آنچه «سیاق کهنه» یانظامِ آموزشی «کودن‌ساز»می‌نامید قرارداد.
این کتاب ماجرای مکاشفه ژاکوتو و آموزه اصلیاوست مبنی بر اینکه آموزش نیز همانند آزادی به دست آوردنی است.

ملت‌ها مهم‌اند

ملت‌ها مهم‌اند

کریگ کلهون
مترجم: محمدرضا فدایی
۲۴۰۰۰ تومان
چاپ: ۱۳۹۵

ملت‌ها مهم‌اند نه فقط از آن جهت که گنجینه‌ای هستند از راهکارهای عملی برای همزیستی افرادی که به هر دلیلی خواه جامعه‌گرایی و خواه فردگرایی خود را از جوانبی با یکدیگر متفاوت می‌دانند، بلکه از آن جهت که نقشهٔ راه و ردپایی است از روش‌ها و رویه‌هایی که مردم برای زیست کرامت‌مند خویش ابداع کرده‌اند. این لب کلام کریگ کلهون است در کتاب حاضر و رمز سرسختی ظفرمند ملت‌گرایی.

شایعه

شایعه

ژان نوئل کاپفرر
مترجم: خداداد موقر
۴۸۰ ص - ۳۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

اگر شایعه را آنچنان که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است، یعنی نه به منزله امری اسرارآمیز بلکه به مثابه نوعی رسانه گروهی که تابع منطق خاص خود است در نظر بگیریم، آن گاه می توان در جستجوی شیوه عملکرد آن برآمد. از این طریق می توانیم به پرسش هایی که در مورد شایعه وجود دارد بهتر پاسخ دهیم. پرسش‌هایی از این دست که شایعه چگونه پدید می‌آید؟ چرا در روز خاص و در میان گروهی خاص ظاهر می‌شود؟ و نیز به تحلیل این مسائل بپردازیم که چرا شایعات عمدتا حاکی از بداقبالی هستند و اینکه پیامی که می‌رسانند تابع چه قوانینی است؟ در پشت پیام ظاهری شایعه چه پیام‌های دیگری نهفته است و چرا توان ما در مهار شایعه کمتر از توانایی مان در تحدید سایر انواع پیام‌هاست؟ کتاب حاضر با ارائه الگوهای مختلف از شایعه و از طریق مثال های متنوع، سعی در یافتن پاسخی به این پرسش‌ها و سایر پرسش‌هایی در مورد شایعه دارد که نویسنده آن را قدیم‌ترین رسانه گروهی می‌نامد.

شهروندی چندفرهنگی

شهروندی چندفرهنگی

ویل کیملیکا
ترجمه: ابراهیم اسکافی
۲۰۰۰۰ تومان
۱۳۹۵

کتاب حاضر هم بحثی است دربارة تعدد و تفاوت نظریه‌هایی که همگی در چارچوب مکتب لیبرالی قرار می‌گیرند و هم نظریه‌ای لیبرالی پیرامون حقوق اقلیت‌ها. نظریه‌ای که مدعی است علیرغم اتکاء این مکتب بر حقوق فردی و آزادی و برابری تک‌تک شهروندان، می‌توان در همین چارچوب، حقوقِ جمعی را نیز که ناظر بر اقوام باشد تبیین کرد. چرا که به باور نویسنده، لیبرالیسم چندان هم با نگاه به تاریخ به منزلة منبع ارزش‌های هنجاری بیگانه نیست و همچنین اکثر نظریه‌پردازانش تلویحاً پذیرفته‌اند که فرهنگ‌ها و ملت‌ها، واحدهای اصلیِ نظریة سیاسی لیبرالی هستند.
راهکارِ نویسندة کتاب البته در راستای سایر همفکرانِ لیبرالش باقی می‌ماند. یعنی راهکارهایی است عمدتاً سیاسی که به مدیریتِ مشکلات می‌اندیشد و سودای حلّ آنها را از سر دور می‌دارد و به این اعتبار بر این نظر است که قدم اصلی برای تبیین و تدقیق حقوق اقلیت‌ها در کشورهای دارای شهروندان چندفرهنگی، بسیج تک‌تکِ منابع است برای کمک به حفظ وحدت ملی شهروندان و حراست از کلیّت فرهنگی‌شان.

ابداع امر اجتماعی

ابداع امر اجتماعی

ژاک دونزولو
ترجمه آرام قریب
۱۳۹۵
۲۵۷ ص ۱۶۰۰۰ تومان

اغلب تاریخ‌نگاران، ماندگاری جمهوری سوم فرانسه را که بعد از حدود یک قرنی که از انقلاب فرانسه می‌گذشت بالاخره این کشور را صاحب یک نظام سیاسی با ثبات کرد، حاصل افول هیجانات سیاسی در این کشور به شمار می‌آورند. هیجاناتی که طی یک قرن جز به تأسیسِ نظام‌هایی یکی از دیگری ناکام‌تر نینجامیده بود: ناکامی در تثبیت نظام‌های وفادار به شعارهای انقلاب فرانسه، ناکامی در بازسازیِ نظام منقرض شده توسط همین انقلاب و ناکامی در برساختنِ نظامی که مدعیِ پاسداری از میراثِ این هر دو در شکل امپراطوری بود.
با این‌همه فقط این وجه سلبی نبود که باعثِ ماندگاریِ جمهوری سوم گشت، به استناد آنچه در این کتاب به تفصیل شرح آن آمده است، این ماندگاری عمدتاً مدیون ابداع مقوله‌ای بود که میانِ مردم یعنی صاحبان مشروعیت سیاسی از یک‌سو و بالاترین قدرت سیاسی، یعنی دولت از سوی دیگر قرار گرفت: مقوله‌ای به نامِ امر اجتماعی.
اُفت هیجانات سیاسی این فرصت را پیش آورد که راه حل ثباتِ سیاسی نه در وادی صِرف سیاسی و نه حوزة صِرف مدنی بلکه در وادیِ امر اجتماعی جستجو شود. وادی‌ای میانجی که ابداعش به لطف مفهومِ "همبستگی" ممکن گشت.

سیاست‌های خیابانی

سیاست‌های خیابانی

آصف بیات
مترجم: سید اسدالله نبوی چاشمی
۳۵۰ ص - ۲۰۰۰۰ تومان

کتاب حاضر کوششی است برای به تصویر کشیدن مبارزات آن گروه‌های اجتماعی‌ای که به واسطه عدم تعلق به طبقه یا قشر معینی، سرنوشت، مبارزات و تلاش روزمره‌شان برای بقا، از دید جامعه‌شناسی و علوم سیاسی جدید پنهان مانده است. حاشیه‌نشینان شهری، فروشندگان دوره‌گرد، کارگران روزمزد که همگی در این کتاب و تحت عنوان تهی‌دستان شهری مورد توجه قرار گرفته‌اند در زمره این گروه اجتماعی به شمار می‌روند. تلاش روزمره و پیگیر این گروه برای بهبود وضع مسکن و معیشت، کار و درآمد، این گروه‌های فرودست جامعه را به اتخاذ راهکارهایی همچون همراهی و همگامی موقت با این یا آن نیروی سیاسی، تأسیس تشکلات مستقل با عمری بیش و کم کوتاه و همچنین مذاکره و معامله با دولت و حکومت سوق می‌دهد. راهکارهایی که به آنان امکان پیشروی آرام برای تضمین بقای‌شان را در جامعه‌ای که در آن فاقد هیچ‌گونه امتیازی نیستند، می‌دهد. همین تلاش‌ها و پیوستگی‌های انفعالی‌ای که زمینه‌ساز آن‌ها هستند تحت عنوان سیاست‌های خیابانی در کتاب حاضر مورد بحث قرار گرفته‌اند.

اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل

اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل

محمدرضا عظیمی
۲۲۴ ص ۹۰۰۰ تومان
۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۴۶-۹

مباحث مربوط به گروه‌هایی که در کشورها در زمره‌ی اقلیتبه شمار می‌روند با وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم از مشکلی که فقط ناظر بود بر اقلیت‌های مذهبی، به موضوعی تبدیل شد که گروه‌های انسانی متنوعی را در بر می‌گرفت. گروه‌هایی که به دلایل گوناگون برای خود هویتی جز آنچه هویتِ اکثریت شناخته می‌شد قائل بودند. این وضعیتِ جدید، نگاه متفاوتی را به حقوق این گروه‌ها می‌طلبید، نگاه متفاوتی که بتواند وجوه مختلف این مبحث را در چارچوب سه‌گانه‌ی حقوق سیاسی، حقوق فرهنگی و حقوق بشر با یکدیگر آشتی دهد. برآمدن این نگاه متفاوت در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های اجرایی شدنشدر ارتباط با حاکمیت دولت‌ها و ویژگی‌های تاریخی هر کشور، در این کتاب با ذکر مثال مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.

نخبگان و جامعه

نخبگان و جامعه

تی.بی.باتامور
مترجم: علیرضا طیب
۲۵۶ ص - ۱۰۰۰۰ تومان

این واقعیت که تأسیس یک جامعة سیاسی همواره با برآمدن گروهی از افراد در مقام نخبگان که جایگاه ویژه‌ای در جامعه داشته‌اند، همراه بوده‌است، باعث شده که در دو قرن اخیر، نخبه‌گرایی همیشه به عنوان رقیبی برای نظریه‌های مساوات‌طلبانه مطرح گردد. کتاب حاضر، مروری است انتقادی بر دعاوی نخبه‌گرایی و مساوات‌طلبی علیه یکدیگر. و همچنین ارزیابی‌ای است از این دعاوی در چشم‌انداز جهانی شدن الگوی دموکراسی. یعنی در چارچوب نظامی که با گسترش قدرت تأثیرگذاری عموم مردم بر سیاست‌های خرد و کلان به میانجی حقوق مدنی و سیاسی، مدعی تخفیف نقش و اهمیت نخبگان در جامعه است.

در باب مدارا

در باب مدارا

مایکل والزر
مترجم: صالح نجفی
۱۶۰ ص - ۸۰۰۰ تومان

در این کتاب مایکل والزر نشان می‌دهد که بحث دربارة مدارا را نمی‌توان به بحث در مورد سامان‌های سیاسی فروکاست. او بر این نظر است که مطالعة الگوهای مدارا جویی در سامان‌های سیاسی متفاوت مسلماً به دانش ما در این‌باره می‌افزاید، امّا این دانش بدون ارزیابی جماعت‌های مختلف که بر اساس همبستگی‌های، قومی ، دینی، نژادی، سرزمینی، طبقاتی یا جنسیتی گرد یکدیگر آمده‌اند، ناکافی و ناکامل خواهد ماند.
بر این اساس یک چنین مطالعات تکمیلی‌ای است که والزر در این کتاب مقولاتی همچون بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی و پذیرش حاکی از تسلیم و رضا را همچون شیوه‌های پنهان امّا مهمی از عدم مدارا در جوامع مختلف آشکار می‌سازد.

اقتدار

اقتدار

ریچارد سنت
مترجم: باقر پرهام
۳۰۰ص - ۱۲۵۰۰ تومان

توتالیتاریسم

توتالیتاریسم

هربرت اسپیرو و دیگران
مترجم: هادی نوری
۲۴۶ ص - ۹۰۰۰ تومان - ۱۳۸۵

بروز پدیدة توتالیتاریسم در غرب و شرق اروپا نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی را به بازبینی جدی در برداشت‌های سیاسی و اجتماعی خویش وادار کرد و به مطالعات گسترده‌ای دامن زد که هم تأمل در قوانین اساسی را شامل می‌شد، هم سنجش مجدد نقش و فعالیت سازمان‌های صنفی و سیاسی را در برمی‌گرفت و هم ارزیابی اندیشه‌ها را ایجاب می‌کرد. کتاب حاضر مشتمل بر تعدادی از مقالات و مباحث مهمی است که در نتیجة این مطالعات منتشر شدند.

نقدی بر فدرالیسم

نقدی بر فدرالیسم

محمدرضا خوبروی پاک
۲۵۳ ص - ۱۰۰۰۰ تومان - ۱۳۷۷

در این کتاب فدرالیسم به منزله یک شیوه تفکر سیاسی و نیز راهنمای عمل از دو منظر تاریخی اجتماعی متفاوت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یکی از منظر امکاناتی که در اختیار می‌گذارد تا جوامعی که به دلایلی نمی‌توانستند الگوی یک حکومت متمرکز را سرمشق خود قرار دهند، موفق به تشکیل دولت قانونی وتأسیس یک دولت ـ ملت بر اساس آن بشوند و دیگری از منظر محدودیت‌های این تفکر سیاسی اگر بخواهد به مثابه روشی جهانشمول جهت تبیین روابط پیرامون ـ مرکز در دولت ـ ملت‌هایی که موجودیت‌شان را مدیون تاریخ و فرهنگ خویش هستند به کار گرفته شود. بررسی موردی ایران به عنوان شاهدی بر این محدودیت و به عنوان کشوری که به راه‌حل‌هایی خواناتر با فرهنگ و تاریخ خود برای روابط نامبرده دست یافته است، از مهم‌ترین فصول کتاب حاضر است.

گفتارهای قدرت

گفتارهای قدرت

باری هیندس
مترجم: مصطفی یونسی
۱۸۲ ص - ۴۸۰۰ تومان
شابک: ۶-۸۹-۶۵۷۸-۹۶۴

در این کتاب دو برداشت از قدرت که بر اندیشه سیاسی غرب در دوران مدرن غالب بوده است مورد بررسی می باشد: یکی قدرت به منزله یک کمیت یا همان توانایی دست زدن به عمل و دیگری قدرت به مثابه مقوله ای که مستلزم اجماع یا دستٍ کم توافق عده کثیری است که در نتیجه آن اجماع و توافق برای خود حقی را در دست زدن به عمل قائل شود. پیش فرض هایی که به هر یک از این دو برداشت انجامیده اند و نیز پیوند این پیش فرض ها با مسئله دولت و حکومت یعنی همان قدرت سیاسی بحث اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد. بر همین زمینه است که بحث گفتار رادیکال قدرت نزد نظریه پردازان مکتب فرانکفورت و نیز لوکس مورد توجه قرار گرفته و نشان داده می شود که چگونه گفتار فوکو درباره قدرت نزد او به نادیده گرفتن مقدمات تدارک اِعمال قدرت منجر شده است که خودِ وی از بحثِ قدرت مهم تر می شمارد.

هویت اجتماعی

هویت اجتماعی

ریچارد جنکینز
مترجم: تورج یاراحمدی
۲۸۸ ص - ۶۰۰۰ تومان
شابک ۸-۰۲-۷۷۶۸-۹۶۴

بدون هویت اجتماعی، نمی توان از وجود اجتماع صحبت کرد. یعنی بدون وجود چارچوب های مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار می سازند، افراد یک جامعه، امکان برقراری ارتباطی معنادار و مستمر را میان خود نخواهند داشت. نهادهای دولتی و غیردولتی، اجتماعات سیاسی و فرهنگی و ورزشی، باورها و سنت ها و نیز چگونگی احساس تعلق، شیوه پیوند به یک گروه اجتماعی و حتی مقاومت در برابر هویت غالب اجتماعی همه و همه عواملی هستند که به نوعی هم در تبیین و هم در منعکس کردن هویت اجتماعی سهیم می باشند.
تأثیر جداگانه و نیز متقابل این نهادها که باید بتوانند در عین حالی که معرف هویت اجتماعی هستند، هویت های فردی را نیز معنا می بخشند، در این کتاب از منظر جامعه شناسی و روانشناسی و مردم شناسی مورد بحث قرار گرفته اند.

ایدئولوژی در منشاء معتقدات

ایدئولوژی در منشاء معتقدات

ریمون بودن
مترجم: ایرج علی‌آبادی
۳۴۸ ص - ۶۰۰۰ تومان - ۱۳۸۸

قرن بیستم میلادی، قرن فراز و فرود ایدئولوژی¬هایی بود که هر یک به نوعی چهرة جهان را دگرگون کردند. پیشرفت سریع علم که جهان گستری صنعت و تجارت را به همراه داشت، در عین حال زمینه را برای رشد ایدئولوژی¬هایی فراهم آورد که توانایی¬شان در بسیج نیروهای عظیم انسانی مهم¬ترین ویژگی¬شان به شمار می¬رود.
علیرغم آنکه امروز علم و ایدئولوژی به منزلة دو پدیدة متباین به حساب می¬آیند، اما پیوندی که میان رشد آنها وجود داشته، خود حاکی از این امر است که این دو دارای کارکردهای مشابهی بوده¬اند. درک این تشابه¬ها برای تأکید دقیق بر تفاوت¬های علم و ایدئولوژی، مهم¬ترین هدفی است که ریمون بودُن- پس از ارائة فهرستی از مهم¬ترین نظریه¬ها دربارة ایدئولوژی- در کتاب حاضر دنبال می¬کند.

جمهوری‌خواهی

جمهوری‌خواهی

فیلیپ پتی
مترجم: فرهاد مجلسی‌پور
۴۶۰ ص - ۸۸۰۰ تومان - ۱۳۸۸

کتاب حاضر در دو بخش، نظریه آزادی به مثابه عدم سلطه را مورد توجه قرار می‌دهد. در بخش اول، این نظریه که نویسنده آن را نظریه بنیانگذار جمهوری‌خواهی می‌داند به عنوان بدیلی برای لیبرالیسم و جامعه‌گرایی مطرح می‌شود و در بخش دوم وجه عملی و کارکردی آن مدنظر قرار می‌گیرند.

درآمدی بر حقوق بین‌الملل

درآمدی بر حقوق بین‌الملل

حمیدرضا ملک محمد نوری
۳۸۰ ص - ۷۶۰۰ تومان

حقوق بین‌الملل، یعنی مجموعه اصول و قواعدی که در جامعه جهانی بر روابط میان دولت‌ها حاکم است. در این کتاب با نگاهی به مراحل مختلف سیر تاریخِ گسترش آن، مورد توجه قرار گرفته است.
نظر به جهانی شدن روزافزون امور، این قوانین که روزی فقط تنظیم روابط میان دولت‌ها و حوزه دیپلماتیک و در نهایت هدایت جنگ و صلح را در بر می‌گرفت. امروزه به نحو فزاینده‌ای بر کلیه امور جاری میان دولت‌ها نظارت دارد. به دلیل همیین گسترش روزافزون است که در این کتاب نه فقط مطالعه و موقعیت نهادهای تجاری و غیردولتی مورد توجه می‌باشد، بلکه جوانب مختلف موقعیت فرد در حقوق بین‌الملل نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مصرف

مصرف

رابرت باکاک
مترجم: خسرو صبری
۲۰۰ص - ۱۰۰۰۰ تومان
شابک - ۶-۰۳-۷۷۶۸-۹۶۴

کتاب حاضر به تغییر نقش مصرف در رابطه با ساختار غالب اقتصادی در کشورهای غربی پرداخته و نشان می دهد که چکونه این پدیده که در واقع عقلانی شدن و محدود ماندن آن در دوره ای به عنوان یکی از عوامل اساسی در برآمدن نظام سرمایه دارانه تلقی شده است، امروز اگر نگوئیم به وجه غالب، دست کم به یکی از عوامل محوری در پایدار ماندنِ این نظام تبدیل شده است. از این روست که نویسنده مطالعه این مفهوم را امری الزامی در مطالعات جامعه شناسی در عصر حاضر به شمار می آورد. تلاش برای ارائه نتایج مثبت و منفی گسترش مصرف به طبقات اجتماعی مختلف و نیز صورت بندی های اجتماعی_سیاسی متفاوت یکی دیگر از ویژگی های کتاب حاضر را تشکیل می دهد.

دیوان‌سالاری

دیوان‌سالاری

یوجین کامنکا
مترجم: خسرو صبری
۲۶۰ ص - ۶۰۰۰ تومان

گسترش و قدرت فزاینده دیوانسالاری یکی از پدیده‌هایی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه و موضوع بحث قرار گرفته است و با این همه هنوز مبهم باقی مانده است. دیوانسالاری، نه فقط تمایزات میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم و کمونیسم را درنوردیده بلکه به منزله نقطه اتصال تمدن صنعتی غرب با امپراطوری های باستان و جوامع کشاورزی شرق نیز به شمار می رود. به این معنا به نظر می‌رسد که دیوانسالاری نه فقط بر وضعیت روز و آینده ما مسلط است، که گذشته ما را نیز شکل داده است. کتاب حاضر با بحث و نقادی پیرامون مفهوم وِبِری دیوانسالاری ناب، کاربردهای متنوع، آزموده و نا آزموده و عقلانی و آشفته دیوانسالاری را با سیری تاریخی در تمدن های مختلف از جهان باستان تا به امروز مورد توجه قرار می‌دهد.

درباره دموکراسی

درباره دموکراسی

رابرت دال
مترجم: حسن فشارکی
۲۶۰ ص - ۶۰۰۰ تومان
شابک: ۰-۵۰-۶۵۷۸-۹۶۴

کتاب حاضر سعی و تلاشی است ارزنده در توضیح مفهوم و کاربرد دموکراسی نه به منزله یک دیدگاه نظری که بر بینش فلسفی انسان‌محورانه استوار بوده یا بر پایه دیدگاهی برخواسته از فرهنگ و تمدن معینی مستقر باشد، بلکه به مثابه دانشی عملی که امکان رهایی نسبی انسان از ظلم و سرسپردگی را فراهم می‌آورد. به این اعتبار، نه مطالعه تاریخ برآمدن مفهوم دموکراسی در دولت شهرهای یونان جدا از دغدغه بررسی و معرفی جوانب عملی کار می‌باشد و نه اشاراتش به زمینه‌های پذیرش نظام نمایندگی و تحدید قدرت سلاطین فارغ از این وجه. همین انگیزه به هنگام بحث و فحصِ قوانین اساسی مختلف، شیوه‌های گوناگون رأی‌گیری، زمینه‌های اجتماعی و تشکلات مدنی مختلفی که تأسیس و قوام دموکراسی را تسهیل می‌کنند، نیز در نظر بوده است.

نظام‌های سلطانی

نظام‌های سلطانی

گردآوری: هوشنگ شهابی و خوان لینز
ترجمه: منوچهر صبوری
۴۵۰ ص - ۲۵۰۰۰ تومان

حکومت باتیستا در کوبا، محمدرضا پهلوی در ایران و دووالیه در هائیتی و تعدادی دیگر که در این کتاب تحت عنوان "نظام‌های سلطانی" مورد بررسی قرار گرفته‌اند را از جمله خودکامه‌ترین حکومت‌های سیاسی جهان برآورد کرده‌اند. این نظام‌ها نه براساس قانون قرار دارند، نه برپایه ایدئولوژی و نه حتی بر مبنای اهداف والایی که حاکمان برای خود و جامعه تعیین می کنند.قائل می‌شوند. از وجوه مشخصه این نظام‌ها، امکانات نامحدود حاکم است در اعمال قدرت بدون آن که به مجموعه‌ای از ارزش ها یا ایدئولوژی‌ای خاص و البته قانون پاسخگو باشد. فساد فراگیر در تمام سطوح جامعه که از دیگر وجوه این نوع نظام‌هاست، باعث کوتاه بودن عمر آن‌ها و فروغلطیدن شأن در هرج و مرجی است که خود زمینه مساعدی برای برآمدن دموکراسی محسوب نمی‌شود.

اشرافیت

اشرافیت

جاناتن پوویس
مترجم: فرزین آرام
۱۷۳ ص - ۱۰۰۰ تومان - ۱۳۷۹

هر چند اشرافیت امروز بیشتر به منزله یک مفهوم در اندیشة سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به پدیدة سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای ارجاع دارد که قرون متمادی بر تاریخ و سرنوشت روزمره بیشتر حاکم بوده است. کتاب حاضر مروری است دقیق بر آن پدیدة نامبرده که جنبه‌های متعدد و تکثر آن در فصول مختلف مورد بحث قرار گرفته است. بخشی از این جوانب که به جایگاه اقتصادی و نظامی نجبا یا اشراف باز می‌گردد را می‌توان به سادگی پیگیری کرد؛ اما در کنار این جوانب از فعالیت و حضور جوانب دیگری همچون " افتخار"، " شرف"، " نجابت"، "همبستگی" و "وفاداری" وجود دارند که تجزیه و تحلیل آن‌ها و همچنین ارزیابی بار مادی آن در ارتباط با ارزش معنوی آن جز از طریق مثالهای مشخص و ویژة تاریخی قابل حصول نیست. این جوانب با حوصله بسیار در کل کتاب مورد توجه قرار گرفته‌اند. آن‌چه می‌ماند، تغییرات در آداب و رسوم این گروه اجتماعی است، در کنش و واکنش با سایر پدیده‌های مهم سیاسی و اقتصادی‌ای که از اواخر قرن هفدهم میلادی زمینه‌های دگرگون بزرگی را در اروپا فراهم آورد. از مهم‌ترین این پدیده‌ها، برآمدن دولت متمرکز و انقلاب صنعتی را باید نام برد که هر دو بر محیط زیست و ابزارهای قدرت و اقتدار اشرافیت تأثیر مهم و سپس تعیین کننده‌ای داشته‌اند.
تأسیس دولت متمرکز با دستگاه دیوانسالاری‌اش و از آن مهم‌تر سلسله مراتب تصمیم‌گیری‌ای که پدید آورد، اولین رقیب مهم برای اشرافیتی به شمار می‌آمد که نه به سرسپردگی به دیوانسالاری عادت داشت و نه سلسله مراتبی جز آن‌چه خود طی قرون تبیین کرده بود می‌پذیرفت.
اما اگر دستِ آخر، نه همواره بدون مشکل؛ اشرافیت توانست از درِآشتی با دولت درآید ــ هرچه بود آشتی با اقتدار سیاسی در زمرة تجارب تاریخی اشرافیت به شمار می‌آمد ــ آن پدیده‌ای که هیچگاه اشرافیت نتوانست با آن به همزیستی برسد، همانا نظم نوین اقتصاد و قانون بازار بود. اقتصاد صنعتی، با قواعد ویژه، شفافیت، بازار و نیازهای سرمایه‌ای‌اش نقطة پایانی بود بر حاکمیت گروهی که ثروت و قدرتش از زمین و سایر رانت‌هایی ناشی می‌شد که همگی در ارتباط با نظمی تعریف شده بود که دیگر توجیهی برای پذیرش اقتدارش وجود نداشت.


 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

برابری و آزادی

برابری و آزادی

آمارتیا سن
مترجم: حسن فشارکی
۲۸۷ ص - ۲۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

آمارتیا سن بر این نظر است که برابری‌طلبی نه وجه افتراق که وجه مشترک تمامی مکاتب مهم اقتصاد سیاسی است. به عنوان مثال لیبرالیسم برای برابری حقوقی افراد همان ارزش بنیادینی را قائل است که مکاتب سوسیالیستی برای برابری افرار در دسترسی به سرمایه، به این اعتبار، سِن بر این عقیده است که پرسش محوری اقتصاد سیاسی نه پرسش برابری که پرسش «برابری در چه چیز؟» می‌باشد. تلاش خودِ او در این زمینه یافتنِ پاسخی است که به این پرسش که بر زمینه‌ آزادی‌خواهی شکل گرفته باشد و تأکید را بر برابری افراد در ایفای نقش‌های ارزشمند یا به عبارت دیگر در برابری افراد در امکان پیگیری اهدافی که خود برای خویش وضع کرده‌اند، بگذارد. در این کتاب سِن تفاوت رویکرد خود به مسئله برابری را نه فقط با لیبرالیسم و سوسیالیسم، که با برابری‌طلبی دولت رفاه و نیز با آن‌چه در نولیبرالیسم برابری فرصت‌ها نامیده می‌شود، توضیح داد.

نقد اجتماعی پست‌مدرنتیه

نقد اجتماعی پست‌مدرنتیه

رابرت جی‌دان
مترجم: صالح نجفی
۵۳۸ ص - ۲۵۰۰۰ تومان ۱۳۸۵

پست‌مدرنیته ناظر بر چه جامعه‌ای است و چگونه هر یک از ویژگی‌های جامعه در تعیین هویت و عملکرد اعضای آن اعم از فرد و گروه‌های اجتماعی مختلف تأثیر می‌گذارند؟ کتاب حاظر تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها از طریق بررسی عواملی که مناسبات قدرت را در جامعه شکل می‌دهند. از این جمله‌اند تولید، مصرف، تاریخ، جغرافیا و فرهنگ.

اخلاق و اقتصاد

اخلاق و اقتصاد

آمارتیا سن
مترجم: حسن فشارکی
۱۰۰ ص - ۷۰۰۰ تومان

با انتقاد از تفکر رایج در اقتصاد مدرن که به الگوسازی انتزاعی از انسان به منزله عنصر اقتصادی منجر شده است و با دفاع از این نظریه که در زمره انگیزه‌های تعیین‌کننده کنش این عنصر اقتصادی، باید در کنار عواملی همچون نفع شخصی به داوری‌های اخلاقی و عواطف انسانی نیز توجه شود، آمارتیا سن نقشی اساسی در گسترش افق اقتصاد مدرن ایفا کرده است.
اخلاق و اقتصاد کامل‌ترین و در عین حال قابل دسترس‌ترین شرح از نظرات وی در این زمینه به شمار می‌رود.

دگرگونی بزرگ

دگرگونی بزرگ

کارل پولانی
مترجم: محمد مالجو
۲۰۰۰۰ تومان

دگرگونی بزرگ آنگونه که کارل پولانی در این کتاب توضیح می‌دهد، آن دگرگونی مفردی است که پیش از آنکه در عمل باعث دگرگونی‌های بزرگی شود که بخش اعظم کتاب به شرح و توضیح آن اختصاص دارد، در اندیشه به وجود آمد. آن دگرگونی مفرد، چیزی نیست مگر جدا کردن یا همان منفک کردن مقوله اقتصاد از سایر مقولات اجتماعی. بخش مهمی از کتاب دگرگونی بزرگ شرح و بسط مصائبی است که این طرز تفکر به جامعه و بیش از هر جای دیگری در زادگاهش انگلستان وارد آورد، و همچنین توضیح تلاش‌های عبثی که برای مهار تبعات منفیِ آن صورت گرفت. به این اعتبار، کتاب دگرگونی بزرگ شرح چگونگیِ تخلیه شدن توان تمامی نهادهای دموکراتیک در حوزه سیاست و صنعت به دلیل پذیرفتن و اجرایی کردن تفکری است که بر لزوم تفکیک اقتصاد از جامعه و وادار کردن سایر حوزه‌های فعالیت اجتماعی بشر به گردن گذاشتن به الزامات آن بود.

خطابه ارتجاع

خطابه ارتجاع

آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۲۲۰ ص - ۵۵۰۰ تومان

در این کتاب مجموعه گفتارهایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که حراست از وضع موجود را بر تغییر آن ارجع می‌دانند. نویسنده با رجوع به ساختار منطقی این گفتارها نخست آنها را به سه گروه که به ترتیب بر اساس مفاهیم انحراف، بیهودگی و مخاطره شکل گرفته‌اند، تقسیم کرده، سپس با اشاره به مثال‌های عدیده‌ای که برگرفته از ادبیات سیاسی دو قرن اخیر هستند، نحوه بازتولید این ساختار منطقی را توضیح می‌دهد.

فساد و دولت

فساد و دولت

سوزان رزاکرمن
مترجم: منوچهر صبوری
۴۵۳ ص - ۱۳۵۰۰ تومان - ۱۳۸۵

فساد مسئله‌ای اقتصادی و سیاسی است. وجود فساد در یک دولت نه فقط به ناکارآمدی و بی‌عدالتی در توزیع مزایا و هزینه‌های عمومی می‌انجامد، بلکه آزادی‌های مشروع ملت را نیز محدود می‌سازد. در این کتاب شیوه‌های مختلف بروز فساد دولتی، حوزه‌هایی در دولت که در آنها فساد آسان‌تر پدید می‌آید و رشد می‌کند و نیز ارتباط میان ساختار سیاسی دولت و درجة فسادپذیری آن به بحث گذاشته شده‌اند.

هواهای نفسانی و منافع

هواهای نفسانی و منافع

آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۱۶۰ ص - ۶۰۰۰ تومان

خروج، اعتراض و وفاداری

خروج، اعتراض و وفاداری

نویسنده: آلبرت هیرشمن
مترجم: محمد مالجو
۲۰۶ ص - ۴۰۰۰ تومان - ۱۳۸۳

تخصصی شدن رشته‌های علوم انسانی در دوران اخیر از جمله به کمرنگ شدن تلاش برای درک میزان تأثیر برنامه‌های اقتصادی بر سیاست انجامیده است. هیرشمن بر این نظر است که این تأثیر هم بسیار گسترده و بسیار منفی بوده است و از این رو بازبینی آن دارای اهمیتی حیاتی. با عنایت به این امر است که هیرشمن خواننده کتاب حاضر را دعوت به بازخوانی متونی می‌کند مربوط به دورانی که این دو رشته علوم انسانی، یعنی سیاست و اقتصاد از یکدیگر منفک نبوده و متفکران به خود و خوانندگان‌شان فرصت اندیشه پیرامون مسائلی را می‌دادند از این دست که تأثیر گسترش تجارت جهانی بر صلح چه می‌تواند باشد و یا این که تولید و تجارت هرکدام چه سهمی در گسترش یا کاهش آزادی‌های فردی و جمعی دارند.

در این کتاب هیرشمن به دو شیوة برخورد با نارضایی از خدمات ارائه شده توسط نهادهای اجتماعی می‏پردازد، یکی
خروج و دیگری اعتراض. کسانی که نارضایی خود را به شکل رها کردن نهاد یا بنگاهی که به آنها خدمات ارائه می‏کرده بیان و به بنگاه دیگری رجوع می‏کنند در واقع شیوة خروج را برگزیده‏اند و کسانی که تلاش می‏کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‏دهندگان خدمات در وضع آن نهاد یا بنگاه تغییر دهند، گزینة اعترض را انتخاب کرده‏اند. وفاداری به منزلة ارتباط میان این دو گزینه عمل می‏کند. یعنی زمینة اعتراض را تشکیل می‏دهد و خطر خروج را یادآور می‏گردد.

ابداع جمهوری مدرن

ابداع جمهوری مدرن

بیانکاماریا فونتانا
مترجم: محمدعلی موسوی فریدنی
۳۷۸ ص - ۷۵۰۰ تومان
X-۷۳-۶۵۷۸-۹۶۴

انقلابیون فرانسه و پیشکسوتان آنها یعنی استقلال‌طلبان آمریکا را پایه‌گذار نظامی می‌دانند که یکی از ویژگی های آن در قیاس با سایر نظام‌های سیاسی دنیای جدید از خصلت ماندگاری و ثبات است. سیر پرفراز و نشیبی را که فلسفه سیاسی غرب طی کرد تا به عناصر بنیانگذار یک چنین نظامی دست یابد در کتاب حاضر به واسطه نگاهی تاریخی توصیف شده است. نویسندگان این کتاب از جمله به اهمیت تجارب عملی ای اشاره می کنند که از دوران حکومت آتن و امپراطوری روم هم برای تحدید حکومت های خودکامه و هم برای تعدیل حکومت‌های مردمسالار به کار گرفته شد و نشان می‌دهند که چگونه این میراث را در کنار تجارب نظری و عملی جمهوری‌های ونیز و فلورانس از یک سو و تجارب نظام‌های سلطنتی با قوانین اساسی مختلط همچون انگلستان از سوی دیگر، باید به منزله مقدمات الزامی و زمینه ‌ساز برآمدن جمهوری‌های مدرن به شمار آورد.


 

آسیای میانه و قفقاز

 

تاریخ تاجیکان

تاریخ تاجیکان

رحیم مَس‌اُف
به کوشش آرش ایرانپور
چاپ ۱۳۹۵
۱۵۰۰۰ تومان

در خلال تلاش‌های روسیهٔ شوروی برای ایجاد مجموعه‌ای از دولت- ملت‌های جدید در حوزهٔ تحت تصرف مسکو در ماوراء‌النهر در سال‌های نخست و میانی دههٔ ۱۹۲۰ میلادی، ساختار اداری و از آن مهم‌تر سامان هویتی آن سرزمین به کلی دگرگون شد؛ یکی از اهداف و متعاقباً نتایج این دست‌کاری- همانند آنچه در مقطعی پیشین در حوزهٔ قفقاز صورت گرفت- فراهم آوردن زمینهٔ تضعیف هویت ایرانی ماوراء‌النهر بود. چگونگی شکل‌گیری تاجیکستان یا به عبارت دقیق‌تر فروکاستن یک بخش مهم از جهان ایرانی و فارسی‌‌زبانِ آن حدود با حذف مراکزی چون سمرقند و بخارا به یک حوزهٔ دورافتادهٔ کوهستانی، یکی از نمونه‌های مهم این تغییر و تبدیل است که در این بررسی به گوشه‌هایی از آن پرداخته شده‌است.

قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب

قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب

فیروز کاظم‌زاده
مترجم: سیروان خسروزاده
۳۵۰۰۰ تومان

قفقاز در فاصلة سال‌های پایانی جنگ اول جهانی و رهایی کوتاه مدت مردمان آن سرزمین پس از فروپاشی امپراتوری تزاری تا سه- چهار سال بعد که روسیه از نو و به شکلی جدید بر آن خطه مسلط شد، دورة پرتلاطمی را تجربه کرد؛ دوره‌ای که در آن هم زمان با تلاشِ پاره‌ای از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای پُر کردن جای خالی روسیه و دست‌اندازی بر آن سامان، برای تأسیس مجموعه‌ای از کشورهای مستقل نیز فرصتی فرصتی فراهم شد؛ قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب (۱۹۲۱-۱۹۱۷) سرگذشت این دورة پرتلاطم است.

نبرد سردارآباد

نبرد سردارآباد

ژاک کایالوف
کاوه بیات
۱۰۰۰۰ تومان

در اواخر مه ۱۹۱۸ در یکی از مراحل پایانی جنگ اول جهانی یک نیروی محدود ارمنی موفق شد در حوالی سردارآباد پیشروی نظامیان عثمانی را به سمت ایروان درهم شکسته و متوفف کند.
اگر چه این نبرد از لحاظ شدت در مقایسه با انبوهی از دیگر نبردهای صورت گرفته در آن جنگ جهانی، زد و خورد مختصری بیش نبود ولی به گونه‌ای که در این کتاب می‌خوانیم، جایگاه آن از لحاظ تحولات منطقه‌ای و به ویژه تاریخ مقاومت ارمنی‌ها در برابر بَدِ روزگار و دستیابی به حداقلی از موجودیت ملّی، مهم و تعیین کننده بود.

من از چنگال استالین فرار کردم

من از چنگال استالین فرار کردم

شامیل جوانشیر
۱۸۴ ص ۸۰۰۰ تومان
۹۷۸۶۰۰۳۰۰۰۴۷۶

در سال‌های بین دو جنگ اول و دوم جهانی که با دورۀ اوج ترور و وحشت در اتحاد جماهیر شوروی توام بود، تعداد زیادی از مردمان قفقاز در واکنش به این وضعیت راه تبعید و مهاجرت در پیش گرفتند؛ سرگذشت شامیل جوانشیر که همراه با گروه‌هایی دیگر از هم‌میهنانش در آن سال‌ها به ایران پناهنده شدند، به گونه‌ای که در این بررسی ثبت تاریخ شده است خود گوشه‌هایی از این تجربه را بیان می‌کند.

جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان

محمدامین رسول‌زاده
مترجم: تقی سلام‌زاده
۱۵۶ ص - ۷۰۰۰ تومان - ۱۳۸۰

تأسیس مجموعه‌ای از چند واحد مستقل سیاسی در قفقاز در پی فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری، از جمله تأسیس کشوری موسوم به جمهوری آذربایجان در خان‌نشین‌های سابق شکی و شیروان، قبه و گنجه ... به مرکزیت باکو از رخدادهای مهّم قرن پیش بود.
اگر چه عمر دور اول استقلال این جمهوری چند سالی بیش نپایید ولی آگاهی از چگونگی تشکیل و تحوّلات آن در این دوره کوتاه- آن هم به قلم یکی از چهره‌های موسسش- هم از جهت تأثیر این واقعه بر مناسبات منطقه‌ای ایران مهّم است و هم از لحاظ شناخت تبعات داخلی تشکیل یک چنین موجودیتی.

از جامعه ایرانی تا میهن ترکی

از جامعه ایرانی تا میهن ترکی

علی کالیراد
۱۴۰۰۰ تومان

از جامعة ایرانی تا میهن ترکی زندگی‌نامة فکری و سیاسی یکی از چهره‌های نامدار خانات قراباغ است؛ احمد آقایف که در آغاز در مقام عضوی از یک جهان ایرانی، هرچند عضوی به‌دورمانده از پیکر اصلی و تحت اشغال روسیه، در جستجوی کیستی و چیستی خود برآمد و در نهایت به گونه‌ای که در این بررسی نیز در توصیف و توضیح آن سعی شده است، بر آن شد جایگاه خود را در عرصه‌ای دیگر، یعنی در جهان تُرک بیابد
در کنار توصیف و توضیح این فرایند فکری و سیاسی در عین حال از تحولات و رخدادهای قفقاز در سالهای پایانی جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه و همچنین گوشه ای از تحولات ترکیه در آستانه ی تبدیل به یک جمهوری نوپا نیز تصویر در خور توجهی بدست می¬دهد.

خوارزم سرخ

خوارزم سرخ

دوب یاروشوسکی، اَن‌شیهی، میرحسین یکرنگیان
مترجم: کاوه بیات
۵۰۰۰ تومان

از میان خان‌نشین‌های آسیای میانه، خانات خیوه در مقایسه با سمرقند و بخارا، از جمله واحدهای سیاسی کمتر شناخته شده‌ی آن حدود است. مقالاتی که در این مجموعه ارائه می‌شوند دوره‌ی پایانی حیات سیاسی و اجتماعی خیوه را در مقام یک واحد مستقل سیاسی در بر می‌گیرد، دوره‌ای که در خلال آن و در جریان دگرگونی‌های حاصل از فروپاشی تزاریسم و برآمدن حاکمیت بلشویک‌ها، عرصه بر ظهور طیف متنوعی از گرایش‌های مختلف سیاسی باز شد.
تلاش ترکمن‌های خیوه و مضافات تحت رهبری قربان‌محمدسردار معروف به جنیدخان که بخش مهمی از مطالب این مجموعه به سرگذشت وی اختصاص دارد برای شکل دادن به یک موجودیت مستقل و متفاوت از پیش، یکی از مهم‌ترینِ این گرایش‌ها بود.

سه طرز سیاست

سه طرز سیاست

یوسف آقچورا
مترجم: رسول عربخانی
۱۱۷ ص ۵۰۰۰ تومان

در شناسایی و بررسیِ تجربۀ عثمانی در گذر از یک امپراتوری منطقه¬ای و یک خلافت اسلامی به یک دولت- ملت جدید و امروزی در قالب جمهوری ترکیه، یکی از مهمترین اسنادی که به کار می¬آید رسالۀ سه طرز سیاستِ یوسف آقچورا است.
رساله¬ای که برای نخستین بار در سال ۱۹۰۴ میلادی در مصر منتشر شد و به رغم اختصار، در فراهم آوردن زمینه¬های فکری آن گذر که هنوز هم به نتیجۀ ثابت و ماندگاری نرسیده است نقشی تعیین کننده ایفا کرد.
در این مجموعه رسالۀ سه طرز سیاست همراه با چند مقالۀ دیگر در توضیح اهمیت تاریخی و واکنش¬هایی که بر انگیخت ارائه شده است.

ملیت و بلشویزم

ملیت و بلشویزم

محمد امین رسول‌زاده
۲۶۱ ص - ۶۰۰۰ تومان ۰ ۱۳۸۹

در پی فروپاشی روسیة تزاری در اثر انقلاب ۱۹۱۷ تعدادی از مستعمرات و مستملکات روسیه اعلان استقلال کردند؛ پاره‌ای از این کشورها مانند فنلاند، لهستان و کشورهای بالتیک توانستند بحرانِ حاصل از اعادة امپراتوریِ روسیه را از سر گذرانده و استقلال خود را حفظ کنند و برخی نیز مانند جمهوری‌های گرجستان و ارمنستان و آذربایجان در قفقاز و اوکراین در غرب روسیه در این تغییر و تحول استقلال خود را از دست داده و از نو در ردیف مستعمرات روسیه در آمدند. ملّیت و بلشویزم یکی از نخستین و مهمترین آثاری است که در سال‌های بین دو جنگ اول و دوم جهانی در این زمینه به زبان فارسی منتشر شده است.
زمینة سیاسی و تشکیلاتی انتشار این کتاب که به نظر می‌آید با « نهضت پرومته» یعنی تلاشِ رکن دوم ارتش لهستان برای متلاشی ساختن امپراتوری روسیه شوروی، همسو و مطابق بوده است نیز در مقدمه ای بر این کتاب موضوع بررسی قرار گرفته است.

جنگ چچن

جنگ چچن

ادوارد کلاین اُ آرلوف
آ.چرکاسوف، پاول توملتی
۱۰۰ ص - ۳۰۰۰ تومان - ۱۳۸۸

در خلال فروپاشی اتحاد شوروی از سال‌های پایانی دهة ۱۹۸۰ میلادی تا مراحل نخست دهة بعد، بسیاری از مستملکات و مستعمرات امپراتوری روسیه نیز برای اعادة استقلال خود دست به کار شدند. پاره‌ای از آنها در این امر توفیق یافته و پاره‌ای نیز ناکام ماندند؛ چچن‌ها از جملة این گروه دوم بودند.
سرگذشت آنها از بدو پیشروی روسیه به سمت قفقاز در اواخر قرن هجدهم و مبارزات کم و بیش مستمر چچن‌ها برای رهایی از این قید و سیطره با تاکید بر فراز و نشیب‌های این حرکت در دو دهة اخیر موضوع اصلی این کتاب است

قاچاق کرم

قاچاق کرم

به کوشش سیروس سعدوندیان
با مقدمه رحیم رئیس‌نیا
۱۰۷ ص - ۲۰۰۰ تومان - ۱۳۸۰

در اشاره به پیوندهای دیرین ایران و قفقاز مضامین گوناگونی را می‌توان مورد بحث قرار داد. از مشترکات فرهنگی و قومی گرفته تا پیوستگی‌های جغرافیایی و انبوهی از دیگر موارد مشابه. یکی از مهّم‌ترین این نقاط اشتراک، اساطیر و افسانه‌های مشترک این حوزه است که داستان قاچاق کَرَم، یاغی پر آوازه قفقاز در سال‌های پایانی قرن نوزدهم و مراحل نخست قرن بعد، از نمونه‌های متأخر این سنت است.
او که در پایان کار به دربار ایران پناه آورد خاطرات بی‌نظیر و منحصر به فردی از خود بر جای گذاشته‌است که اینک در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرد.

انقلاب و ضدانقلاب در آسیای میانه

انقلاب و ضدانقلاب در آسیای میانه

گلندا فریزر
مترجم: کاوه بیات
۲۱۸ ص - ۴۵۰۰ تومان - ۱۳۸۵

در فاصله فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری در پی انقلاب ۱۹۱۷ تا اعادة مجدد همان امپراتوری به یک رنگ و روی جدید- یعنی به صورت اتحاد شوروی- بسیاری از ملل و اقوامِ این حوزه مجموعه تلاش‌هایی را برای استقلال و رهایی از قید استعمار روسیه آغاز کردند؛ تحرکات معروف به نهضت باسماچیان که بیش از ده سال به طور انجامید، صورتی بود که این تلاش و تکاپو در میانِ اقوام و ملل آسیای میانه یافت.
در این بررسی که با مروری کوتاه بر چگونگی استیلای روسیه بر آسیای میانه آغاز می‌شود، در کنار توضیح تحوّلات ناشی از بازتاب انقلاب ۱۹۱۷، تلاش‌های اولیه مسلمان¬های این حوزه برای کسب استقلال و خودمختاری، سرکوب این تلاش‌ها توسط روسیة بلشویکی و بالاخره نهضت مقاومت دیرپایی که به شکل باسماچیگری بر ضد روسیه آغاز شد، توصیف شده¬است.


 

جامعه و سیاست

 

آریان، به گِردِ یک درفش

آریان، به گِردِ یک درفش

کاوه بیات و مصطفی نوری
۳۰۰۰۰ تومان

تبدیل هویت ایرانی در مقام یک پدیدهٔ کهن و دیرپای تاریخی به صورت مبنایی جهت شکل دادن به یک دولت‌ـ‌ملت جدید ایرانی فرایندی است که حداقل از اواسط قرن نوزدهم میلادی به صورت جدی آغاز شده است.
آنچه در این مجموعه ارائه می‌شود گوشه‌ای است کمابیش ناشناخته از سعی و تلاش دیگر در همین چارچوب با تأکید بر یکی از عناصر مفروض از یک پیشینهٔ تاریخی و قومی که عبارت باشد از بحث نژاد و تلفیق آن با یکی از آخرین روش‌های دولت‌ملت‌سازی اروپا در سالهای بین دو جنگ اول و دوم جهانی.

زمین و انقلاب در ایران

زمین و انقلاب در ایران

اریک ج. هوگلند
مترجم: فیروزه مهاجر
۳۱۲ ص - ۱۰۰۰۰ تومان
شابک: -۰۱-۷۷۶۸-۹۶۴

اصلاحات ارضی نه فقط به دلیل تغییرات جامعه شناختی ای که در کشور به وجود آورد، بلکه از منظر تغییرات سیاسی نیز از اهمیت بسیاری در تاریخ معاصر ایران برخوردار است. این تغییرات که در سال های دهه چهل به صورت تضعیف نیروهای سیاسی فعال در دهه پیشین و همچنین وابستگی بیش از پیش مالکان بزرگ به دولت رخ نمود، در سال های دهه پنجاه و با بروز مشکلات جدی در پیشبرد این برنامه که در عین حال با افزایش آگاهی روستائیان نسبت به موقعیت فرودست اجتماعی خویش، افت تولید کشاورزی و جابجایی های کلان جمعیتی همراه بود، زمینه برآمدن نیروهای سیاسی جدیدی را در صحنه سیاسی کشور فراهم کرد. نیروهایی که مستقیما و به طور غیر مستقیم در تغییر انقلابی وضعیت سیاسی کشور در سال ۱۳۵۷ دخیل بودند.
ارزیابی دلایل عدم موفقیت این برنامه و همچنین نتایج اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این برنامه موضوع های اصلی مورد بحث در کتاب حاضر می باشند.

رد پای تزلزل

رد پای تزلزل

کامران سپهران
۱۷۶ ص - ۳۵۰۰ تومان
شابک: ۱-۰۰-۷۷۶۸-۹۶۴

تا کنون تاریخ‌نگاری‌های ادبی مرسوم، ادبیات داستانی دوره بیست‌ساله را با مفاهیم ایدئولوژی ناسیونالیسم و ادبیات گریز تبیین کرده‌اند. کتاب حاضر با مطالعه رمان‌های تاریخی این دوره و همزمان نگاه به صحنه ادبیات جهانی پرتویی تازه بر این حوزه مطالعاتی می‌افکند. این کتاب که به حوزه جامعه‌شناسی ادبیات تعلق دارد با فرض وجود پیوندی میان رمان و دولت- ملت می‌آغازد و با گسترش بحث، مسائلی همچون رمان و اخلاقیات و جایگاه ادبیات عامه‌پسند را در این سال‌های آغازین رمان فارسی مد نظر قرار می‌دهد.

روشنفکران و دولت در ایران

روشنفکران و دولت در ایران

نگین نبوی
مترجم: حسن فشارکی
۳۱۰ ص - ۵۵۰۰ تومان - ۱۳۸۸

کتاب روشنفکران ودولت، روایت تغییری مهم و اساسی است در اندیشۀ روشنفکران ایران در فاصلۀ سال‌های دهۀ ۱۳۲۰ تا سال‌هایی که به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید. اینکه کدام عوامل در این تغییر مؤثر بوده‌اند، چگونگی این تغییر و نتایج آن بر فضای فکری و سیاسی کشور در این کتاب با رجوع به نوشته‌هایی بررسی شده است که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه تاریخ‌نگاران قرار گرفته‌اند. حاصل کار تصویری است که هم از پویایی و تغییرپذیری تفکر روشنفکری ایران در این سه دهه حکایت می‌کند و هم از وجود جریانی قوی در طیف روشنفکری ایران که ابعاد آن را نمی‌توان آنچنان که معمول است فقط با مطالعۀ آراء و عقاید تعداد معدودی از روشنفکران که در زمرۀ مشهورترین‌ها به شمار می‌آیند به درستی دریافت.

یادداشت دبیر مجموعه

کتابِ روشنفکران و دولت از نادر نوشته‌هایی در تاریخ‌نگاری روشنفکری ایران است که تلاش کرده‌ از الگوهای غالب بر این تاریخ‌نگاری پرهیز کرده و عوامل متعددی را که در شکل‌گیری آراء و عقاید روشنفکران مؤثر بوده‌اند مبنای تحقیق خویش قرار دهد. در این کتاب علاوه بر نوشته‌ها و باورهای افراد مورد مطالعه، چارچوب اجتماعی- سیاسی‌ای که در آن به سر برده‌اند، تحرکات و جهت‌گیری‌های سایر فاعلان سیاسی و ذهنیت‌های غالب بر فضای روشفکری ایران و جهان مد نظر قرار گرفته‌اند.
یکی از ویژگی‌های تاریخ نگاری روشنفکری ایران در داوری‌های اغلب مبالغه آمیزی است که تاریخ‌نگاران این حوزه نسبت به روشنفکران و روشنفکری در ایران داشته‌اند. هم آنجا که نقش روشنفکران منفی ارزیابی شده است -که اغلب چنین است - و هم در نادر نوشته‌هایی که این نقش مثبت دانسته شده، نویسندگان با مفاهیم و مقولات و کلمات سختی به داوری نشسته‌اند. اینکه جلال آل احمد کارکرد روشنفکر را در چارچوب دو مقولۀ "خدمت" یا نقطۀ مقابل آن یعنی "خیانت" ارزیابی می‌کند نمونۀ مثالینی است از شیوۀ پرداختن به تاریخ روشنفکریِ ایران. دستِ کم سه علت اصلی را برای این کاستی می‌توان برشمرد. یکی همان ضعف تاریخ‌نگاری معاصر است که باعث شده بسیاری از بخش‌های این تاریخ ناشناخته باقی بمانند و به همین ترتیب قسمت عمده‌ای از آن بخشی که در موردش بیشتر نوشته‌اند بدون برخورداری از نقد و ارزیابی جدی ارائه گردد. نتیجه اینکه این تاریخ‌نگاری در دوگانگی‌هایی همچون "خوب" و"بد"، "خائن" و "خادم" و دیگر دوگانگی‌هایی از این دست گرفتار مانده‌است.
دومین کاستیِ موجود در حوزۀ تاریخ‌نگاری روشنفکری در ایران ناشی از آن است که بسیاری از نویسندگان این حوزه را اغلب یا مریدان روشنفکری که در موردش نوشته می‌شود تشکیل می دهند یا از مخالفان پروپاقرص وی هستند. مشکل اینجاست که به هنگام نگارش نه دستۀ اول توانسته کارِ علمی را بر شیفتگی‌اش غالب سازد و نه گروه دوم موفق شده بر خشم خویش فائق آید و جانب بی‌طرفی را رعایت کند. بزرگترین ضعف این دست نوشته‌ها در آن است که تصویری ایستا از اندیشۀ روشنفکرِ مورد مطالعه ارائه می‌کند. در این نوشته‌ها، خواننده با روشنفکرانی روبروست که از عنفوان جوانی تا پایان عمر از اندیشۀ یکسان و یکدستی برخوردار بوده‌اند. نه کمترین شکی به دلشان راه یافته است و نه کوچکترین تغییری در اندیشه‌شان به وقوع پیوسته. تصویری که جز نقضِ روشنفکری نیست.
اینک دلیل سومی را نیز می‌توان برای کاستی نامبرده برشمرد و آن مطالعۀ تاریخ روشنفکری یا تاریخ اندیشۀ معاصر است مستقل از عوامل بیشماری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این تاریخ و روند شکل‌گیریِ آن تأثیر گذاشته‌اند. در این تاریخ‌نگاری برای مطالعۀ روشنفکران و عقایدشان به آنچه گفته و نوشته‌اند اکتفا می‌شود و آنگاه نیز که محقق می‌خواهد قدمی فراتر از تولیدات ذهنی روشنفکران بردارد، نهایتاً به منشأ عقاید آنان، که گاه باید آن را در عقاید یکی دو متفکر غربی جستجو کرد و گاه در وابستگی‌های سیاسیِ روشنفکران مورد مطالعه، پرداخته می‌شود. به این اعتبار شرایط زندگیِ روشنفکر به کل از قلم می‌افتد. از این منظر، نه کاری که روشنفکر برای گذران روز به آن نیاز دارد مهم است و نه اینکه در کدام شهر زندگی می‌کند و به چه منابعی دسترسی داشته است و نه اینکه از کدام پیشینۀ خانوادگی برخوردار بوده‌است. اغلب نه معاشرین یک روشنفکر را می‌شناسیم و بالطبع تلاشی هم نمی‌کنیم تا تأثیر متقابل این افراد را بر یکدیگر بسنجیم. در نتیجه عملکرد نهادهای رسمی، شرایط بین‌المللی، باورهای زمانه، امکانات عملیِ روشنفکران برای بیان آزاد عقاید و اندیشه‌های‌شان که همگی اجزاء لاینفک شکل‌گیری و بروز اندیشه هستند نیز به کل از شمار عوامل تاریخی‌ای که باید در نظر گرفته شود تا به یک تبیین جدّی از تاریخ‌نگاری روشنفکری برسیم غایب هستند.
به اعتبار آنچه در خطوط پیشین گفته شد، کتاب روشنفکران و دولت نه فقط به منزلۀ یک تحقیق تاریخی موفق جالب توجه است، بلکه می‌تواند همچون یک الگوی خوب برای تاریخ‌نگاریِ دیگر سویه های روشنفکری در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.


 

قدم اول

 

فلسفهٔ قاره‌ای

فلسفهٔ قاره‌ای

کریستوفر کول وانت
طراح: پیرو
مترجم: ابراهیم اسکافی
چاپ: ۱۳۹۵
۱۷۶ ص ۱۰۰۰۰ تومان

چه چیزی فلسفه را در قارهٔ اروپا متفاوت و مهیج کرده است؟ چرا اینهمه این فلسفه به «غامض» بودن معروف شده است؟
این کتاب با بررسی اجمالی فیلسوفان بزرگ دوران مدرن و پسامدرن، از نیچه، هایدگر، دریدا و دولوز تا آگامبن و ژیژک، و از جنبش‌های فلسفی ایده‌آلیسم آلمانی تا پساساختارگرایی و فمینیسم، قدم اوّلی است برای تشریح برخی از مهیچ‌ترین و نیرومندترین تفکراتی که در این زمینه تا کنون در محافل روشنفکری و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

سوسور

سوسور

ترنس گوردون
طراح: ابی لوبل
مترجم: ابراهیم اسکافی
چاپ: ۱۳۹۵
۱۲۵ ص ۱۰۰۰۰ تومان

فردینان دو سوسور نه فقط از آن جهت که بنیان‌گذار زبان‌شناسی مدرن است در میان متفکران قرن بیستم جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه از آن جهت که مفاهیم و مقولاتی که او برای مطالعهٔ زبان ابداع کرد، امروز در تمامی حوزه‌های علوم انسانی کاربردی اساسی دارند از شهرت ویژه برخوردار است. کتاب درسنامه زبان‌شناسی عمومی که او آن را ننوشت بلکه توسط همکارانش با کمک دانشجویانش پس از مرگش گردآوری شد، علاوه بر زبان‌شناسی بر رشته‌های گوناگونی همچون مردم‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه و نقد ادبی تأثیر غیر قابل‌انکاری گذاشت.
کتاب حاضر قدم اوّلی است در کشفِ مطالب درسنامه و به این معنا بابِ ورود به زبان‌شناسیِ مدرن.

اگزیستانسیالیسم

اگزیستانسیالیسم

ریچارد آپیگنانزی
طراح: اسکار زارات
مترجمان: حمیدرضا قوچانی و ابراهیم اسکافی
چاپ: ۱۳۹۵
۱۷۶ ص ۱۰۰۰۰ تومان

آیا اگزیستانسیالیسم یا مکتب «اصالت وجود» همان بازی با واژه‌های سرگیجه‌آوری همچون پوچی، یأس، نقصان و هیچ‌بودگی و امثالهم است که هر بار در نوشته‌های کسانی که به عنوان سردمداران این مکتب شـنـاخته شده‌اند، یعنی کامو، سارتر و هایدگر، تکرار می‌شوند؟ یا مکتب اصالت وجود آخرین تلاش برای نجات آگاهی از انحلال فلسفه در علم است آنچنانکه هوسرلِ منطق‌دان و کرکگور متأله تدارک آن را می‌دیدند؟
این کتاب قدم اوّلی است برای پاسخ به این پرسش‌ها و بسیاری دیگر از پرسش‌هایی که همگی چه با واژگانی ساده و چه با زبانی پیچیده در مورد معنایِ زندگی با خود و دیگران مطرح می‌کنیم.

مافیا

مافیا

نویسنده: آرند شنایدر
طراح: اسکار زارات
مترجم: رضا ثابتی
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰ تومان -
چاپ جدید: ۱۳۹۵

کتاب بعد پس از توضیحی بر تاریخ برآمدن مافیا در جامعه سیسیل پس از اتحاد ایتالیا در اواخر قرن نوزدهم، به توصیف معمول‌ترین شیوه کارکرد این تشکل مخفی که همانا دخالت پنهانی در امور دولت و تحت انقیاد آوردن دولتمردان است می‌پردازد. علاوه بر این، زمینه اقتصادی رشد مافیا، یعنی آنچه "سرمایه‌داری موازی" یا "سرمایه داری تبهکارانه" نام گرفته است نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.
گسترش حوزه اقتدار مافیا به کشور آمریکا و ارتباطات این تشکیلات با تعدادی از احزاب ایتالیا که باعث شهرت بیش از پیش آن گشت و در عین حال آغازی بود برای افول قدرت آن در کتاب حاضر تشریح شده است.
به این اعتبار، کتاب حاضر، قدم اولی است برای آشنایی با یکی از افسانه‌ای‌ترین تشکلات اقتصادی-سیاسی جهان مدرن که نام "دولت موازی" بر آن نهاده‌اند.

ماندلا

ماندلا

تونی پینچاک
مترجم: مریم شیریان
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

ماندلا بدون شک یکی از بی‌نظیرترین چهره‌های سیاسی قرن بیستم است و زندگی او آینه تمام‌نمای تاریخ آفریقای جنوبی در قرن بیستم. ماندلا که در خانواده یکی از رؤسای قبایل کوچک آفریقای جنوبی متولد شد، فعالیت سیاسی را خیلی زود آغاز کرد. وی برای اولین بار در سن بیست و دو سالگی به زندان محکوم شد او سال ها در شرایط مخفی به فعالیت سیاسی پرداخت. نوشته‌ها و سخنرانی‌های او و از همه مهمتر مظالمی که بر او تحمیل شد همچون مشوق مبارزات میلیون‌ها آفریقایی علیه نظام آپارتاید به شمار آمدند. رهایی او از زندان، سرآغاز رهایی آفریقای جنوبی از نژادپرستی حاکم و حکومت سفیدپوستان بود.
کتاب حاضر قدم اول در شناخت زندگی فردی است که با یکی از طولانی‌ترین نظام‌های نژادپرستانه جهان به مقابله پرداخت، مقابله و مبارزه‌ای دشوار که در طول آن ذره‌ای از شأن انسانی و اراده‌اش کاسته نشد. ماندلا امروز نه فقط برنده جایزه نوبل صلح و اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، بلکه دولت‌مردی مورد توجه و قبول جامعه جهانی نیز هست.

راسل

راسل

دیو رابینسون
طراح: جودی گراوز
مترجم: پونه شریفی
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

برتراند راسل مسیر فلسفة غرب را برای ابد تغییر داد. او پیشگام تحلیل منطقی بود و به شیوة سرسختانه‌ای از تجربه‌گرایی دفاع می‌کرد. راسل با مسائل دشواری همچون چگونگی کارکرد ذهن، شیوة تجربه کردن جهان پیرامون، ذات واقعیِ معنای کلمات و جملات دست و پنجه نرم کرد و از این طریق ابزارهای علمی و فلسفی ارزشمندی برای ما به ارمغان آورد. امّا تلاش او برای جستجوی حقیقت فقط به فرمول‌های خشک منطق محدود نماند، فعالیت‌های اجتماعی او در دفاع از حق رأی زنان، صلح، حقوق مردم جهان سوم و انتقاد شدید او از حکومت‌های تام‌گرا، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت علمی و فلسفی وی برای کشف حقیقت به شمار می‌آیند.
کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با میراث علمی و نیز زندگی پرتلاطم فردی که مطمئن بود بشر می‌تواند جهانی بسازد عاری از نفرت، طمع و حسادت.

ساختارگرایی و پساساختارگرایی

ساختارگرایی و پساساختارگرایی

داناله دی پالمر
طراح: تری دانکلبرگر
مترجم: مهشید کریمایی
۱۰۰۰۰ تومان

این کتاب گشت و گذاری است سحرآمیز در سرزمینِ ساختارگرایی و پساساختارگرایی. سحرآمیز از آن جهت که این گشت و گذار با نظریة زبان نزدِ سوسور آغاز می‌شود و پس از طی طریق در مردم‌شناسیِ لوی- استروس، نشانه‌شناسی و نقدِ ادبیِ رولان بارت و آراء و عقاید فیلسوف مارکسیست، لویی آلتوسر که همگی بشر را محصورِ در ساختارها و مسحورِ آنها به شمار می‌آورند، بناگاه و به واسطة دیدگاه انتقادیِ فوکو، سر از عقاید ساختارزدایِ ژاک دریدا بر می‌آورد.
به این اعتبار، کتاب حاضر قدم اولی است در اندیشه‌ای که در آغاز بر این فرض استوار بود که واقعیت نه از چیزها که از روابط تشکیل شده‌است، اما نهایتاً به این انجامیدکه غیبت چیزها به همان اندازة وجودشان مهم است.

آگاهی

آگاهی

دیوید پاپینو
طراح: هوارد سلینا
مترجم: حمید رحیمی
۱۳۹۵
۱۰۰۰۰ تومان

کتاب آگاهی، قدم اوّلی است در حوزة ارتباط میان ذهن و ماده که پس از اشاره به مبدأ تاریخیِ این بحث، به توصیف مسیرهای مختلف عملی‌ای می‌پردازد که تلاش کرده‌اند از طریق فهمِ این ارتباط، آگاهی را توضیح دهند.
در این مسیر پُرپیچ و خم، خواننده با زامبی‌ها، اتاق چینی، ارواح ماشینی و گربة شرودینجر ملاقات خواهد کرد و از هر یک نکته‌ای را در مورد آگاهی خواهد آموخت.

فیزیک ذرات

فیزیک ذرات

تام وینتی
طراح: الیور پو
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۹۴ ص ۱۰۰۰۰ تومان

در بنیادی‌ترین سطح طبیعت واقعاً چه می‌گذرد و فیزیک ذرات چگونه می‌تواند ما را در کشف این موضوع یاری رساند؟
برای یافتنِ پاسخی به این پرسش است که فلاسفه و سپس دانشمندان علم فیزیک با توسل به نظریه و آزمایش مسیری را طی نمودند که نقطة آغازینش اولین نظریه‌ها در مورد اتم است و آخرین یافته‌هایش بوزون هیگز و گراویتون احتمالی رمزآلود. مسیری که در این کتاب از طریق یادآوری مهم‌ترین لحظات این سفرِ علمی و گاه نیز شهودی به تصویر کشیده شده است. به این اعتبار، کتابِ حاضر، قدم اولی است در جهانِ زیبای فیزیک ذرات که به یُمن الگوهای ریاضی پیشرفته و تأسیـس آزمایشگاه‌های غول‌آسا که گاه مرز چندین کشور را درمی‌نوردند رمز و راز خود را بر ما نمایان می‌سازد.

بی‌نهایت

بی‌نهایت

برایان کلگ و اولیور پو
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۰۰۰۰ تومان

بی‌نهایت موضوعی عمیقاً ضدشهودی و خِرَدآزار است که از یک سو الهام‌بخش برخی اندیشمندان بوده و از سوی دیگر، برخی را کلافه و حیرت‌زده نموده است.
مردم یونان باستان آنچنان از وجود عدد بی‌نهایت هراس داشتند که مردی را که راز وجود بی‌نهایت را برملا کرد، در دریا غرق کردند؛ و ریاضی‌دانی آلمانی پس از کشفی که در خصوص اعداد ترامتناهی داشت، کارش به جنون کشید.
این کتاب مروری است جامع بر دیدگاه شخصیت‌های گوناگون در مورد بی‌نهایت: از تاریخ باستان تا عصر حاضر، از ارشمیدس و فیثاغورس گرفته تا خوارزمی، فیبوناچی، گالیله، نیوتون، لایبنیتس، کانتور، ون، گودل و مندلبرو. با مطالعهٔ این کتاب در می‌یابیم که چرا و چگونه، بی‌نهایت، ذهن نوابغ و نخبگان علم و ریاضی را به چالش کشیده است.
به این معنا، کتاب حاضر قدم اولی است برای ورود به دنیای پارادوکس‌های بی‌نهایت.

زبان‌شناسی

زبان‌شناسی

آر.اِل. تراسک
طراح: بیل مِی‌بلین
مترجم: حشمت‌الله صباغی
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰ تومان

زبان بیش از هر چیز دیگری معرف انسان است و زبان‌شناسی آن رشته‌ای است که ساختار، کارکرد و مفهوم زبان را مطالعه کرده و از این راه به نتایج مهم و درخور توجهی دربارهٔ توانایی‌های انسان دست پیدا کرده است. در کتاب حاضر تلاش بر آن بوده که این نتایج، نه به زبانی تخصصی بلکه به شکلی قابل دسترس برای عموم ارائه شوند.
در این قدم اول در وادی زبان‌شناسی، خواننده با حوزهٔ توجه این رشته، شیوه‌های تحقیق آن و این که تا امروز به چه نتایجی رسیده است، آشنا می‌شود. تاریخچه‌ای از سهم و تأثیر مشترک که هر یک از زبان‌شناسان مشهور، از ارسطو گرفته تا سُسور و چامسکی و همچنین ساپیر و بلومفیلد و دیگران، در پیشبرد این دانش نیز از دیگر نکات مورد بحث در این کتاب است.

آشوب

آشوب

ضیاءالدین سردار
طراح: ایونا آبرامس
مترجم: آرام قریب
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰تومان

آیا اگر پروانه‌ای در برزیل پر بزند، امکان این که طوفانی در آمریکا به وجود بیاید هست؟ نظریه آشوب که مهم‌ترین واقعه علمی در جهان فیزیک مدرن پس از مطرح شدن نظریه کوانتوم می‌باشد، تلاشی است برای پاسخگویی به پرسش‌های غریبی از این دست. کشف وجود پدیده های تصادفی در نظام قابل پیش‌بینی فیزیک به برآمدن رشته جدیدی از علم منجر شده است که مدعی است جهان بسی غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از آن می‌باشد که تا کنون تصورش می‌رفته است.
کتاب حاضر قدم اولی است برای فهم وجود پدیده آشوب در حوزه‌هایی که از جابجایی گروه‌های حیوانات تا تغییرات قیمت در بازار بورس را در بر می گیرد. همچنین در این کتاب مبانی ریاضی و فیزیک نظریه آشوب مورد مداقه قرار گرفته و رابطه میان این نظریه و نظریه عام پیچیدگی که مدعی است پیچیده‌ترین ساختارها تطوری از چند قاعده ساده هستند را توضیح می‌دهد. به این معنا، این کتاب مقدمه قابل دسترسی به نظریه‌ای است جدلی که می‌تواند دید ما نسبت به پدیده‌های طبیعی و همچنین تصورمان از جایگاهی را که در جهان اشغال می‌کنیم، کاملاً دگرگون سازد.

سرمایه‌داری

سرمایه‌داری

دان کرایان و شارون شاتیل
طراح: پیرو
مترجم: ثمینا رستگاری
۱۰۰۰۰ تومان

امروز سرمایه‌داری چنان به نظم غالب بر اقصا نقاط جهان تبدیل شده است که دیگر مشکل بتوان تصور کرد روزی مردم به شکل دیگری دادوستد و زندگی می‌کردند و بینش‌ها ارزش‌های‌شان را نظم‌ها و نظام‌های دیگری شکل می‌دادند.اما همانطور که در این کتاب از طریق بررسی آراء سیاسی متفکران قرن هفدهم میلادی و وقایع تأثیرگذار بر جهان در همین دوران توضیح داده شده است. سرمایه‌داری حداکثر عمری سیصدساله دارد.
کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با عواملِ این رشد شتابان، وقایعِ ـ چه بسا خشن و دردناکی که توسعهٔ آن را میسر نمودد، بحران‌هایی که ضعف‌ها و قوت‌هایش را آشکار ساختند و الگوهایی که در طی این سه قرن به عنوان بدیلی برای آن مطرح گشتند.

فلسفه

فلسفه

دِیو رابینسون
طراح: جودی گراوز
مترجم: امیر نصری
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰تومان - ۱۳۸۷

به نظر می رسد فلاسفه همواره علاقه وافری به طرح پرسش‌های عجیب و غریب داشته‌اند. مثلاً این که ذات واقعیت چیست؟ یا این که ویژگی ذهن و آگاهی بشری کدام است؟ ما به چه میزان آزاد هستیم و تا چه حد مجبور؟ آیا اصولاً می‌توانیم از چیزی مطمئن باشیم یا خیر؟ آیا زبانِ ما به ما این اجازه را می‌دهد که تصویری واقعی از جهان به دست آورده یا ارائه دهیم؟ رفتار ما با همنوعانِ مان چگونه باید باشد؟ و پرسش‌های دیگری از این دست.
کتاب حاضر قدم اولی است در آشنایی با مقولاتی چند از مباحث مطرح در تاریخ فلسفه غرب از هراکلیت تا دریدا. در این کتاب سعی بر آن است که مفاهیم، اندیشه های کلیدی و دیدگاه های روشنگرانه یا بعضاً گمراه کننده این فلاسفه به وجهی قابل دسترس ارائه شود.

بودا

بودا

جیبن هوپ
طراح: بورین وان لون
مترجم: علی کاشفی‌پور
۱۷۶ ص - ۱۰۰۰۰تومان

مکاشفه، نیروانا، ذِن و کارما در زمرة مفاهیمی در اندیشة بودایی هستند که از حوزة جغرافیایی بودیسم فراتر رفته و وارد فرهنگ سایر ملل شرق و غرب شده‌اند و به همین دلیل نیز بودیسم به اندیشه‌ای ظاهراً شناخته شده در جهان تبدیل شده است. امّا اینکه واقعیت بودیسم، تاریخ و انواع آن کدامند کمتر مورد توجه می‌باشد. این مذهب گسترده و پیچیده که با تمدن شرق آسیا پیوندی ناگسستنی یافته و از هند تا تبت و از چین و ویتنام تا کره و ژاپن و بسیاری مناطق دیگر را تحت پوشش قرارداده بر چه اساسی بنا شده است؟
هر چند که صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که فهم آموزه‌های بودا و دستیابی به روشنایی تعالیم او جز از طریق تجربة شخصی ممکن نیست و فقط به واسطة آن دانشی شهودی که از استاد به شاگرد منتقل شود در دسترس قرار می‌گیرد، در کتاب حاضر سعی شده‌است که از طریق داستان‌ها و تصاویر مربوط به تائوئیسم و مکاشفه و ذِن، قدم اولی در جهت شناساندن آموزه‌های بودا برداشته‌شود.

روانشناسی تکاملی

روانشناسی تکاملی

دیلان اِوانس
طراح: اسکار زارات
مترجم: نورالدین رحمانیان
۱۷۶ ص - ۹۰۰۰ تومان
شابک: ۵-۹۸-۶۵۷۸-۹۶۴

ذهن چگونه تکامل می یابد؟ چه تفاوتی میان ذهن یک فرد با ذهن گذشتگانش وجود دارد؟ تفاوت ذهن انسان و حیوان را چگونه می‌سنجند و چگونه توصیف می‌کنند؟ اگر ذهن ما به صورت خودخواهانه‌ای شکل گرفته است، چرا ما تا به این حد اجتماعی هستیم؟ آیا در زمینه ذهن می‌توان میان مردان و زنان تفاوتی گذاشت؟
این پرسش ها در کانون توجه مطالعات رو به گسترشی هستند که روانشناسی تکاملی نام دارد و با مطالعه این کتاب می‌توان قدم اولی در راه شناخت آن برداشت.

چامسکی

چامسکی

جان ماهر
طراح: جودی گراوز
مترجم: شکوفه محمدی شیرمحله
۱۷۶ص - ۱۰۰۰۰ تومان - ۱۳۸۷
شابک: ۸-۵۷-۶۵۸۷-۹۶۴

چامسکی بر این نظر است که مغز-ذهن انسان دارای استعداد ذاتی برای فراگیری زبان است و "دستور زبان جهانی" بخشی از این موهبت زیست‌شناسانه را تشکیل می‌دهد. چامسکی این نظریه را از جمله بر اساس شباهت موجود میان زبان های مختلف جهان و شیوه‌ای که کودکان زبان می‌آموزند، مستدل می‌سازد. کتاب مشهور او ساخت‌های نحوی، نقطه عطفی نه فقط در زبانشناسی قرن بیستم، بلکه در فلسفه، روانشناسی و تاریخ شناخت‌شناسی به شمار می‌رود.
این کتاب قدم اولی است در شناخت نوآم چامسکی نه فقط به منزله محققی که در زمینه ارتباط زبان و زمینه‌های درونی و بیرونی آن تلاش می‌کند، بلکه همچنین مقدمه‌ای است در معرفی یک وجه دیگر از شخصیت او به مثابه مبارزی خستگی‌ناپذیر که در جهت نمایاندن چهره‌های متعدد ظلم، سرسپردگی و بی‌عدالتی تلاش می‌کرد.

دریدا

دریدا

جف کالینز
طراح: بیل می‌بلین
مترجم: کامران سپهران
۱۷۶ص - ۱۰۰۰۰ تومان - ۱۳۸۷
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۰۹-۲۵-۶

کمتر فیلسوفی را می‌توان یافت که به اندازه دریدا قواعد مرسوم فلسفه را زیر پا گذاشته، روش‌ها و مفاهیم آن را پَس زده، مرزهای آن را مخدوش و محدوده اش را به واسطه ادبیات آلوده کرده باشد.با این همه، دریدا یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه معاصر به شمار می‌رود. روش فلسفی دریدا تلاشی است مقدماتی برای تعادل زدایی از متون، معانی و هویت‌ها.
کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با این روش که "ساختارزدایی" نام گرفته است. در این کتاب خواننده با مفاهیم کلیدی نوشته‌های دریدا آشنا شده و به علل بحث‌انگیز بودن نتایج فلسفه او پی خواهد برد. همچنین با کاربرد این مفاهیم را در حوزه‌هایی همچون ادبیات، معماری و سیاست آشنا خواهد گشت.

فاشیسم و نازیسم

فاشیسم و نازیسم

استیوارت هود
طراح: لیتزا یانتس
مترجم: سید اسدالله نبوی چاشمی
۱۷۶ ص - ۹۰۰۰ تومان
شابک: ۳-۸۵-۶۵۷۸-۹۶۴

آیا فاشیسم و نازیسم با پیروزی نظامی متفقین در سال ۱۹۴۵ از میان رفت و یا اینکه به صورت نیرویی خفته درآمد تا بار دیگر در قرن بیست و یکم و در شکل‌های جدید ظاهر گردد؟
کتاب حاضر که می‌تواند قدم اولی در شناخت فاشیسم و نازیسم تلقی شود، بحث را از جستجوی ریشه‌های قرن نوزدهمی این پدیده در پاره ای از آراء محافظه کارانه نیچه، واگنر و تعدادی دیگر از روشنفکران آن دوره آغاز می کند، عقایدی که باعث شدند نژاد پرستی به منزله مکتبی قابل احترام مورد توجه قرار گیرد و زمینه نظری فجایعی را فراهم کند که نازی‌ها در دوران حاکمیت هیتلر بر آلمان به بار آوردند. سپس به انواع چهارگانه فاشیسم که پس از جنگ جهانی اول در ایتالیا، آلمان، اسپانیا و ژاپن سر بر آورد، پرداخته شده است.
بخش پایانی کتاب به جریان های فاشیستی جدیدی که امروز در کشورهای اروپایی مطرح می‌باشند اختصاص دارد و در آن تلاش شده است محبوبیت نسبی این پدیده با عنایت به شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غالب بر کشورهای اروپایی در آغاز قرن بیست و یکم بیان گردد.

زیباشناسی

زیباشناسی

کریستوفر وانت و پی یرو
مترجم: نسترن صارمی
۱۷۶ ص ۷۵۰۰ تومان

زیبایی چیست و حقیقت کدام است؟ و زیباشناسی چه ارتباطی با این و آن دارد؟
در این کتاب سیر این ارتباط چنانکه در آثار افلاطون و ارسطو به آن پرداخته شده است تا متأخرترین فیلسوفان قرن بیستم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اوج‌گیری آن در قرن هجدهم میلادی، در اوان برآمدن دوران رمانتیک و بازخوانی سیاسیِ آن در قرن نوزدهم همزمان با تفوق نظم سرمایه‌دارانه در جهان غرب مورد توجه قرار گرفته‌اند. از این رو، کتاب حاضر را می‌توان قدم اولی دانست برای آشنایی با رشته‌ای است که امروز نه فقط به عنوان مطالعاتی دانشگاهی به حیاتِ خویش ادامه می‌دهد، بلکه ابزاری هم هست برای توسعه‌ی فلسفه‌ی زندگی بر اساس تجارب حسّانی.

مارکسیسم

مارکسیسم

راپرت وودفین و اسکار زارات
مترجم: محمدرضا فدائی
۱۷۶ ص ۷۵۰۰ تومان

در این کتاب، مارکسیسم از سه منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول همچون مکتبی فلسفی که با جایگزین کردن اولویت‌ وقایع انضمامی بر جایگاهی که ذهنیت در فلسفه‌ی هگل ایفا می‌کرد، مدعیِ تبیین اندیشه‌ای شد که توان تغییر جهان و نه فقط توصیف آن را دارد؛ دوم همچون مکتبی اقتصادی که مدعی بود با کشف نظریه‌ی ارزش اضافی، منبع و منشاء استثمار را در تولید سرمایه‌دارانه کشف کرده است؛ و سوم همچون نظریه‌ای که توانِ تدارک انقلاب‌ها را دارد.
پیرو این معرفی، کتاب به نقد و بررسیِ مکاتبی می‌پردازد که با رد شدن هر یک از این سه مدعا، تلاش کردند با حفظ آنچه خود وجوهِ اصلی این مکتب به شمار می‌آوردند، قرائت‌های متفاوت و جدیدی از آن ارائه دهند. به این معنا، کتابِ حاضر قدم اولی است در فراز و نشیب مکتبی که طی یکصد و پنجاه سال الهام‌بخش اکثر انقلاب‌هایی بود که جهان را درنوردیدند.

علم اقتصاد

علم اقتصاد

دیوید اورولو بورین وان لون
مترجم: ابوالفضل حاجی زادگان
۱۷۶ ص ۷۵۰۰ تومان

ارسطو گفته بود که "همه‌ی چیزها با پول سنجیده می‌شوند"، اما نمی‌دانست که پرسش از چگونگیِ این سنجش، کسانی که موظف به انجام آن هستند و نتایج این سنجش بر زندگی انسان‌ها روزی ابعادی چنان گسترده خواهد یافت که دیگر کمتر حوزه‌ای از زندگی بشری را دست نخورده باقی می‌گذارد. در این کتاب سیر تحول تاریخی این ماجرای همواره رو به رشد از طریق آراء متفکرانی همچون آدام اسمیت، کارل مارکس، جان مِینارد کینز، میلتون فریدمن و دیگران شرح و بسط داده شده‌است. کتاب علم اقتصاد، قدم اولی است برای آشنایی با این رشته، داوری در مورد ادعای علمی بودنِ آن و همچنین امکاناتِ واقعی‌اش در بهبود زندگیِ روزمره‌ی ابناء بشر.

نظریه انتقادی

نظریه انتقادی

استوارت سیم
طراح: بورین وان لون
مترجم: پیام یزدانجو
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۵-۶۴-۹-۲۵-۹۶۴-۹۷۸

در چند دهه اخیر ما شاهد انفجاری در زمینة تولید نظریه‌های انتقادی بوده‌ایم. تعدادی از این نظریه‌ها عبارتند از شالوده‌شکنی، پساختارگرایی، پست مدرنیسم، موج دوم فمینیسم، تاریخ‌گرایی جدید، فرهنگ‌گرایی مادی، نظریه‌های پسااستعماری و نظریه‌های انتقادی سیاه‌پوستان.
کتاب حاضر راهنمای کم‌نظیری است برای برداشتن قدم اول در شناسایی این نظریه‌های گوناگون که بسته به پذیرش هر یک، جهان شکل خاصی در برابر چشمان ما به خود می‌گیرد. در این کتاب روش‌های بنیادین هر یک از این نظریه‌ها و اهداف مکاتب مورد بحث به زبانی ساده و قابل دسترسی بیان شده‌اند و موضوعات مورد توجه و نگرانی‌هایی که طی قرن بیستم نظریه انتقادی به آنان توجه کرده است مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

بودریار

بودریار

کریس هورکس
طراح: زران ژوتیک
مترجم: پیام یزدانجو
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷

انتقادات تند بودریار به جامعه‌شناسی، مارکسیسم و فمینیسم او را به یکی از بحث‌انگیزترین متفکران فرانسوی عصر حاضر تبدیل کرده است. او را مبلغ بنیادگرایی جدید و نیز مبلغ پسامدرنیسمی پیش پا افتاده به شمار آورده‌اند. در عین حال کمتر منتقد اجتماعی‌ای را می‌توان یافت که در تحلیل‌هایش، دانسته یا ندانسته بخشی از مفاهیم، دیدگاه‌ها و نقادی‌های وی را در مورد جامعه مصرفی، غلبه تصاویر بر واقعیت و مجازی شدن بیش از پیش زندگی روزمره به کار نبندد.
کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با این متفکر جنجالی که تقریبا تمامی دستاوردهای مدرنیته را موضوع نقادی بنیادین قرار داده است. خواه این دستاوردها در زمره آن‌هایی باشند که نقادان پیش از بودریار نیز به مثابه بردگی جدید شناسایی و افشاء کرده بودند، خواه آنچه در مجموع به منزله اندیشه رهایی‌بخش به شمار آمده بود.

رمانتیسم

رمانتیسم

دانکن هیث
طراح: جودی بورهام
مترجم: کامران سپهران
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۸

شناخت رمانتیسم در فهم فرهنگ مدرن غربی بسیار اساسی است. فلسفه، هنر، ادبیات، موسیقی و سیاست همگی در دوران پر آشوب میان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و مانیفست کمونیسم در سال ۱۸۴۸ به کلی دگرگون شد. دورانی که در آن
گرایش به آزادی سیاسی و هنری «انقلاب رمانتیک» تولد یافت.
آن زمانی که به رمانتیسم می‌اندیشیم چهره‌هایی مانند بایرون و شلی در ذهن پدیدار می‌شود، امّا در مورد حضور شخصیت‌هایی نظیر ناپلئون یا هگل، ترنر یا بلیک، واگنر یا مارکس چه می‌توان گفت؟ چگونه می‌توان این امر را تفسیر کرد که رمانتیسم پیش‌زمینه پیدایش جنبش‌های تمامیت‌خواه قرن بیستم قرار گرفت؟
کتاب حاضر تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد و قدم اولی است تا چشم‌اندازی روشن از گرایش‌های متفاوت جنبش با تأکید بر چهره‌های برجسته در انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا و روسیه به دست دهد.

نیوتون

نیوتون

ویلیام رانکین
مترجم: مجتبی سلطانی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۲-۷۷-۶۵۷۸-۹۶۴

قوس و قزح، میزان گردش ماه، شهاب های آسمانی و جزر و مد دائم اقیانوس ها و سیبی که از درخت افتاد، همه و همه نشانه های وجود جهانی واحد هستند که کشف رموز آن را مدیون یک فرد هستیم: ایزاک نیوتون. نیوتون بدون شک درخشان ترین نابغه تمامی اعصار تاریخ است و با اینهمه هنوز ناشناخته باقی مانده است.
کتاب حاضر به توصیف و توضیح پاره ای از درخشان ترین آراء فردی اختصاص دارد که میزان قابل توجهی از دانش بشری که پیش از او تولید شده بود و همچنین باورهای نیمه تمام یا اشتباه جاری در این زمینه آگاهی داشت و به تنهایی پیشرفت های چشمگیری در حوزه ریاضیات، مکانیک و نظریه های مربوط به نور به وجود آورد.
کتاب حاضر، قدم اولی است در شناخت فردی خود آموخته که در سن بیست و پنج سالگی نظام توضیحی کاملی از کل جهان ارائه داد. فردی که بدون نظام توضیحی وی، بسیاری از دانسته های علمی بعدی، از جمله نظریه نسبیت اینشتین نمی توانست کشف گردد. اعتقادات شخصی نیوتون نیز از دیگر مواردی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند.

نظریه کوانتوم

نظریه کوانتوم

جی.پی.مک اوی
طراح: اسکار زارات
مترجم: مجتبی سلطانی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۸

نظریه کوانتوم ما را با مسائل متناقض و در عین حال جالبی که بنای فیزیک کلاسیک را به لرزه می اندازند روبرو می‌سازد.به عنوان مثال در سطح ذرات، وضعیت به نحوی است که گویی هر ذره‌ای از آنچه ذرات مجاور انجام می‌دهند با خبر است. نمونه دیگر، نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ است که به دقت تمامی شیمی و بخش عمده‌ای از فیزیک را توضیح می‌دهد و در عین حال حرف اصلی‌اش این است که در دقت شناخت ما نسبت به طبیعتِ چیزها محدودیت وجود دارد.
کتاب حاضر ما را قدم به قدم در دنیای پیچیده و جذاب نظریه کوانتوم همراهی کرده و سهم هر یک از نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، یعنی پلانک، اینشتین، بر، هایزنبرگ و شرودینجر را یادآور می شود. به این اعتبار کتاب حاضر قدم اولی است در دنیای شگفت‌انگیز فیزیک مدرن. با مطالعه این کتاب، خواننده در عین حال با فهرست مسائل حل ناشده این رشته که گشایش رازشان به قرن بیست و یکم میلادی محول شده است آشنا می‌گردد.

لودويگ ويتگنشتاين

لودویگ ویتگنشتاین

جان هیتون
طراح: جودی گراوز
مترجم: محمد فیروزکوهی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

جویس

جویس

دیوید نوریس
طراح: کارل فلینت
مترجم: معصومه علی‌محمدی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷
شابک: ۹-۳۴-۶۵۷۸-۹۶۴

جیمز جویس همراه با پیکاسو، شوئنبرگ و ستراوینسکی در زمرة کلیدی‌ترین نوپردازان مدرنیسم به شمار می‌رود. با این وجود اسطوره‌ای که پیرامون "مشکل" بودن آثار وی وجود دارد متأسفانه باعث دلسردی شمار زیادی از خوانندگان آثار وی بوده است. این امر باعث تأسف است زیرا نثر وی عمیقاً انسانی و وفوق‌العاده طنزآمیزو جذاب است.
هرچند جویس اکثر عمر خود را در تبعیدی خودخواسته گذراند، اما تمامی نوشته‌هایش به دقیق‌ترین وجه بر شهر دوبلین متمرکز می‌باشد. کتاب حاضر که حاوی شرح کاملی از زندگی جویس و تأثیر آن بر آثار وی است، قدم اولی است برای شناخت با نویسنده‌ای که از تمامی گنجینة فرهنگ بشریت برای بیان ادبی خویش مدد می‌گرفت.

هاوکینگ

هاوکینگ

جی.پ.مک اوی
طراح اسکار زارات
مترجم: پونه شریفی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

هرچند استفان هاوکینگ یکی از شناخته‌شده‌ترین فیزیک‌دانان عصر حاضر است، اما کمتر کسی خارج از این حوزه تخصصی با کارهای وی آشناست. برای عموم، او پیش از هر چیز تجسم اراده انسانی است که علیرغم ناتوانی در سخن گفتن، نوشتن و راه رفتن، به دلیل ابتلاء به بیماری‌ای لاعلاج سال‌هاست که تلاشی خستگی‌ناپذیری را در جهت فهم و پیشبرد دانش بشری از فیزیک معاصر پی گرفته است.
هاوکینگ تا کنون موفق شده است که تفاوت‌ها و همپوشانی‌های نظریه عمومی نسبیت اینشتین و مکانیک کوانتوم را آشکار سازد، و از این طریق دیدگاه‌های نوینی را درباره نظریه "انفجار بزرگ" و "سیاه‌چال‌ها" ارائه دهد. با مطالعه کتاب حاضر خواننده می‌تواند هم قدم اولی را در جهان پیچیده فیزیک جدید بر دارد، و هم با حدودگسترده دنیای پیچیده اشتیاق و اراده بشر برای کشف حقایق عالم آشنا گردد.

هگل

هگل

لوید اسپنسر
طراح: آندرژ کراوتز
مترجم: فاطمه مینایی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

گئورگ فردریخ ویلهلم هگل یکی از بزر‌گ‌ترین فلاسفه تمامی اعصار تاریخ به شمار می‌رود. هیچ فیلسوف دیگری را سراغ نداریم که به اندازه هگل بر اندیشه و مسائل سیاسی قرن بیستم تأثیر گذاشته باشد. نوشته‌های هگل در باب فلسفه، سیاست، تاریخ و هنر همگی اجزاء کلیتی نظام‌مند را تشکیل می‌دهند، هر چند که در زمره صعب‌الوصول‌ترین متون فلسفی نیز به شمار می‌روند.
کتاب حاضر قدم اولی است در جهان یکپارچه اندیشه هگل که تلاش مستمری است برای معنادار کردن تاریخ. در عین حال این کتاب می‌تواند مقدمه‌ای به حساب آید برای آشنایی با چهره‌های کلیدی تاریخ فلسفه که شناخت‌شان لازمه درک اندیشه‌های متفکرانی همچون مارکس، لاکان، سارتر و آدورنو می‌باشد. همچنین در این اولین قدم، خواننده می‌تواند به پیوند میان اندیشه هگل و مباحث پسامدرنی مانند "پایان قرائت‌های بزرگ" (لیوتار) و "پایان تاریخ" (فوکویاما) آگاه شود.

اینشتین

اینشتین

ژوزف شوارتز
طراح: مایکل مک گینس
مترجم: آرام قریب
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان -۱۳۸۷

پس از سیر کوتاهی در بابل، یعنی محل تولد ریاضیات و سپس سفری در تاریخ علم فیزیک، کتاب حاضر خواننده را به بازبینی دومین انقلاب صنعتی که به واسطة کشف الکتریسته، مغناطیس و تکنولوژی‌های لازم برای مهار کردن آنها به وقوع پیوست، دعوت می‌کند. برای رسیدن به کشف مهّم اینیشتین در مورد رابطة انرژی و جرم که مبنای شناخته‌شده‌ترین معادله قرن بیستم یعنی E=MC۲ است. خواننده با آراء افرادی چون گالیگه، فاراده و نیوتون آشنا می‌شود. از مطالعة این کتاب از جمله می‌توان آموخت که چرا ممکن نیست جسمی تندتر از سرعت نور حرکت کند. این قدم اول در عین حال شرحی است از زندگی و آراء اجتماعی انسانی که در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ بشریت زندگی کرد و همواره در کنار فعالیت‌های علمی‌اش سعی در فهم و درک و یافتن راه‌حل‌هایی داشت برای مسائل تلخ و نگران‌کننده‌ای که همراه با پیشرفت علم، سرنوشت بشر را در قرن بیستم میلادی رقم زدند.

افلاطون

افلاطون

دیو رابینسون
طراح: جودی گراوز
مترجم: مصطفی یونسی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۳-۹۹-۶۵۷۸-۹۶۴

افلاطون را به جرأت می‌توان بزرگترین فیلسوف تمامی اعصار به شمار آورد. تعداد مطالعاتی که درباره وی انجام گرفته است بی‌شمارند. او نه فقط معاصران آتنی خود را به پاسخگویی به پرسش‌هایی وادار کرد که امروز آنها را پرسش‌های بنیادین فلسفی می‌نامیم، بلکه خود او به ثبت و ضبط این مکالمات در شکلی بدیع نیز اقدام کرد.
کتاب حاضر، یک قدم اول در شناخت فیلسوفی است که تقریبا در تمامی حوزه ها از اقتصاد و ریاضیات گرفته تا طبیعتِ دانش و ذاتِ واقعیت و البته اخلاق و سیاست، عقایدی منحصر به فرد داشت.

آمار

آمار

ایلین مگنلو
طراح:بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۹۲

از شیوة درمان پزشکی گرفته تا خرید ماشین، از لباسهایـی که میپوشـیـم تا نوشـیـدنیهایـی که مینوشیم، آمار است که زندگی ما را شکل میدهد.البته آمار در رسانهها معمولاً «بدشگون» و«هولناک» است و به ندرت گاهی «امیدبخش».در این کتاب از طریق بررسی تاریخ، ریاضیات، فلسفه و کاربردِ عملیِ آمار مسیر رشد آن از بابِلیها، مصریها و چـینیهای باستان تا سرشماریهای رومیها و یونانیها دنبال شده و ظهور شکل مدرن این علم مورد بررسـی قرار گرفته است. آثار دانشمندان انگلیسی دورة ویکتوریا نظیر ویلیام فار که رشته مدرن آمار حیاتی را به وجود آورد و فرانسیس گالتون، ولدون و کارل پییرسون که رشته مدرن آمار ریاضی را پیریزی کردند مورد توجه قرار گرفته است.کتاب قدم اول آمار گشت و گذاری است سرشار از شگفتی پیرامون موضوعی جذاب است که برای درک این جهان اهمیتی اساسی دارد.

لوی استروس

لوی استروس

بوریس وایزمن
طراح: جودی گووز
مترجم: نورالدین رحمانیان
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

اندیشه کلود لوی استروس، بنیان‌گذار مکتب مردم‌شناسی ساختارگرا تأثیر بسزایی بر بسیاری از متفکران شناخته شده معاصر داشته است؛ از این جمله‌اند: میشل فوکو، لویی آلتوسو، ژاک لَکان و رولان بارت. همچنین اندیشه وی به گفت‌وگوهایی میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دامن زده‌اند که حاصل آن‌ها تبیین مفاهیم و مقولاتی کلیدی برای نظریه‌های انتقادی بوده است.
در این قدم اول پس از پی‌گیری مسیر شکل‌گیری اندیشه‌های وی، از توصیف روابط حاکم بر ابتدایی‌ترین انواع خانواده در جوامع بشری تا کشف مهم وی درباره‌ی تفکر وحشی، نظریه‌ی وی در زمینه فرایند شکل‌گیری فرهنگ‌ها مورد توجه قرار خواهند گرفت.
کتاب حاضر همچنین سهم مهم لوی استروس در نظریه زیبایی‌شناسی معاصر را یادآور می‌شود. مطالعات وی درباره اسطوره‌های سرخپوستان آمریکا و نقش مهمی که نتایج این مطالعه در فهم چگونگی پدید آمدن هنر ایفا می‌کند نیز در این کتاب مورد توجه واقع شده‌اند.

دکارت

دکارت

دیو رابینسون
طراح: کریس گارات
مترجم: مهدی شکیبانیا
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

دکارت را عموماً به منزلة فیلسوفی می‌شناسند که آمادة تشکیک در تمامی مسائل، حتی وجود خویش بود. بسیاری نیز او را به واسطة جملة معروفش "فکر می کنم، پس هستم" به یاد می‌آورند حتی اگر کمتر کسی به درستی بداند که منظور دکارت از این جمله چه بوده‌ است. با مطالعة این کتاب، خواننده درخواهد یافت چرا دکارت را پدرِ فلسفة مدرن می‌نامند و پرسش‌هایی که ذهن او را به خود مشغول کرده‌بود، کدامند؟ مطالعة کتاب حاضر قدم اولی است در جهانی که دکارت از منظر جایگاه انسان مورد پرسش قرار می‌داد و نیز روایت روشنی است از سهم دکارت در علوم مدرن، ریاضیات و فلسفة ذهن.

کانت

کانت

کریستوفر وانت
طراح: آندرژ کلیموفسکی
مترجم: حمیدرضا ابک
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷

امانوئل کانت، فیلسوف پرآوازة عصر روشنگری را پایه‌گذار فلسفة مدرن غرب به شمار می‌آورند. تمامی فلاسفة صاحب‌نامی که پس از او آمدند، عمیقاً وامدار تلاش وی برای تعیین حدود دانش بشری به منزلة یکی از موضوعات اصیل جست و جوی فلسفی هستند. در عین حال، فُرمالیسم ساختارمند اندیشة وی باعث شده است که او به شخصیتی بحث‌انگیز در تاریخ فلسفه تبدیل شود؛ تاریخی که او خود در شکل دادنش سهم مهمی داشت.
کتاب حاضر، قدم اولی است برای شناخت کانت از طریق تأکید بر سه نوشتة معروف او که به ترتیب انتشار عبارتند از: نقد عقل محض، نقد عقل عملی و نقد داوری. در این کتاب مباحث اساسی فلسفة کانت، یعنی رابطه ذهن و ادراکات حسی، پرسش آزادی و قانون و نیز بازبینی حدود متافیزیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این اثر کانت به منزلة فیلسوفی عقل‌گرا و در عین حال رمانتیک جلوه می‌کند که به دلایلی که شرح آن آمده است از اهمیت اندیشة وی پس از گذشت بیش از دو قرن هنوز کاسته نشده است.

اخلاق

اخلاق

دیو رابینسون
طراح: کریس گارات
مترجم: علی‌اکبر عبدل‌آبادی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان -۱۳۸۷

امروز مسائل اخلاقی به یکی از حادترین موضوع‌های مورد توجه فلاسفه تبدیل شده‌اند. زیرا این حوزه از اندیشة بشری مباحثی را شامل می‌شود همچون آزادی و مسئولیت و تکلیف و هویت، یعنی مسائلی که در قرن حاضر دستخوش نسبی‌گرایی و موضوع تشکیک جدی بوده‌اند.
مسائلی همچون تعریف حدود اختیار و انتخاب فرد در جهانی که در آن، تکنولوژی‌های جنگی پیشرفته و پاکسازی‌های قومی حرف اول و آخر را می‌زنند؛ و نیز پرسش‌هایی در مورد نقش و مسئولیت فرد در قبال هویت فردی و اجتماعی‌اش در شرایطی که برای حفظ آن، میان سرسپردگی به بنیادگرایی یا نسبی‌گرایی محض عملاً انتخاب دیگری وجود ندارد؛ و دست آخر تکالیفی در زمینة مسئولیت فردی و جمعی در قبال حقوق و آزادی‌های دیگران، محیط زیست، خانواده و جامعه که همگی در زمرة مسائل اخلاقی هستند که باید مورد بازبینی و بازاندیشی قرار گیرند. کتاب حاضر با سیری در تاریخ اندیشه و فلسفة اخلاق و مروری بر سرفصل‌های مهّم مسائل اخلاقی امروز، این امکان را به خواننده می‌دهد که قدم اولی در این وادی گسترده بردارد.

مغز و ذهن

مغز و ذهن

آنگوس جلاتلی
طراح: اسکار زارات
مترجم: عبدالرحمن نجل رحیم
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ -۱۳۸۷

امروز بشر به یک رشته کشفیات مهّم علمی در زمینة شناخت طبیعت مغزّ و ذهن خویش دست یافته است که تأثیر عمیقی بر عرصه‌های دیگر چون فلسفه، جامعه‌شناسی، ادبیات و هنر خواهد گذاشت.
فهم این که چگونه از عضوی از اعضای زیستمند بدن چون مغز این همه کارهای شگفت‌انگیز چون طراحی و انجام اعمال، گفتار، حافظه، یادگیری، توجه، هیجان، عاطفه، دیدن و سایر ادراکات آگاهانه ساخته است و این که چگونه انسان در طول چندین هزارسال تاریخ تکامل خود به چنین دانسته‌هایی رسیده است، برای هر فرد فرهیخته ضروری به نظر می‌رسد، کتاب حاضر که توسط یک روان‌شناس و بر اساس برگزیده‌ای از تألیفات مهّم و جدید تهیه شده، قدم اولی است برای فهم طبیعت ذهن، شعور و هویت فردی که با نگاهی تازه و عمیق و به زبانی ساده در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

فلسفه علم

فلسفه علم

ضیاءالدین سردار و بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص ۷۵۰۰ تومان

دانشمندان واقعاً چه کاری انجام می‌دهند؟ آیا علم «بی‌غرض» است؟ علم در طول تاریخ چگونه تکامل پیدا کرده است؟
علم در همه‌جا حضور دارد. علم به ما امکان داده‌است که به فضای خارج از جو دسترسی پیدا کنیم، کلید تکامل بشر را کشف و بیماری‌هایی را که تا همین چند دهه پیش مردم را قلع و قمع می‌کردند، درمان کنیم. در عین حال، علم ما را با خطراتی همچون امحاء نوع بشر توسط سلاح‌های کشتار جمعی، مداخلات ژنتیکی نژادپرستانه و آلودگی محیط زیست روبرو کرده‌است. ما چگونه می‌توانیم منافع و مضرّات علم را با یکدیگر آشتی دهیم؟
این کتاب قدم اولی است برای پرداختن به این پرسش و بسیاری پرسش‌های دیگر. این کتاب نشان می‌دهد که علم و نیز رویکرد ما در مطالعة آن، با چه شدتی در چند دهة اخیر تغییر کرده و به‌ویژه، رشد و گسترش مطالعات علم را از بدو مطرح شدنش در آراء توماس کوهن و سپس کارل پوپر، پاول فایرابند و دیگران مورد بررسی قرار می‌دهد.

کینز

کینز

پیتر پوگ
طراح: کریس گارات
مترجم: علی معظمی جهرمی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۸-۲۶-۶۵۷۸-۹۶۴

جان مینارد کینز بدون شک درخشان‌ترین و تأثیرگذارترین اقتصاددان قرن بیستم به شمار می‌رود. نظریه های وی در مورد اشتغال، پول و بهره که در بحبوحة بحران اواخر دهة ۱۹۳۰مطرح شد، باورهای سنتی به ثبات بازار آزاد را واژگون ساخت و نشان داد که چگونه این ثبات وابسته به عواملی همچون هزینة مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دولت است. نگرانی دولت‌های غربی از حجم عظیم بیکاری باعث شد که این دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی‌شان را تا دهة ۱۹۷۰ با نظرات وی هماهنگ کنند.
این کتاب قدم اولی برای آشنایی با مبانی نظری اندیشة کینز، چگونگی تأثیرگذاری وی بر اندیشة اقتصادی و نیز دلایل توجه مجدد به او پس از شکست سیاست‌های پول محورانه‌ای است که علیرغم فرادستی محض نتوانسـتند در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، مانع بروز مجدد بحران در کشورهای صنعتی بشوند.

کامو

کامو

دیوید زین میروویتس
طراح: آلن کُرکُز
مترجم: روزبه معادی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۸

آلبر کامو برندة جایزة نوبل ادبیات در سال ۱۹۵۷یکی از
استثنایی‌ترین روشنفکران فرانسه به شمار می‌رود. مهم‌ترین
دلیل این امر نیز استقلال اندیشه‌ای بود که او همواره سعی در حفظ آن داشت. او نه حاضر بود برچسب اگزیستانسیالیسم را بپذیرید و نه آماده بود که مواضعش را در قبال استقلال الجزایر، به دلیل مخالفت دوستان چپ گرایش که به دلیل همین مواضع او را از جمع خود طرد کردند، تغییر دهد.
مسیر زندگی و اندیشة کامو که در کتاب حاضر از طریق بازبینی مهم‌ترین رمان‌هایش ترسیم شده‌است، قدم اولی است در شناخت نویسنده‌ای که علیرغم تمامی مصائب فردی و اجتماعی‌ای که در زندگی متحمل شد، هنوز بر این عقیده بود که آفتاب، دریا، فوتبال و تئاتر پاسخی به پوچی زندگی هستند.

مدرنیسم

مدرنیسم

کریس رودریگز
طراح: کریس گارات
مترجم: کامران سپهران
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷

مدرنیسم چیست، چرا آغاز شد، تا چه زمانی ادامه یافت و ربط آن با پست مدرنیسم کدامست؟ پاسخ به این پرسش‌ها معمولا گنگ و سردرگم کننده اند. با این همه در این کتاب تلاش شده است تا به نحوی قابل دسترس این پدیده مهم و پیچیده فرهنگی قرن بیستم، تا حدودی مورد بررسی قرار گیرد.
مدرنیسم را عموما مجموعه ای از تغییرات اساسی زیباشناختی اساسی می دانند؛ موجی از نوآوری های مختلف در هنر و معماری، موسیقی و سینما و ادبیات.
مطالعه این کتاب، در حکم قدم اولی است برای آشنایی با پیشگامانی همچون پیکاسو، جویس، شوئنبرگ و دیگر اساتید مدرنیسم، و در عین حال قدم دیگری در همراهی با یک تلاش عمیق تر است در فهم مدرنیسم به منزله مجموعه ای از پاسخ ها به پدیده گسترده تری که همان مدرنیته باشد. پاسخ هایی که اغلب در تضاد با یکدیگر بوده و سعی دارند حکایتِ انقلاب های تکنولوژیکی قرن بیستم را با عنایت به پس زمینه جریان های اجتماعی توده ای و شورش های انقلابی روایت کند.

پست‌مدرنیسم

پست‌مدرنیسم

ریچارد آپیگنانزی
طراح: کریس گارات
مترجم: فاطمه جلالی سعادت
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷
شابک: ۹-۷۹-۶۵۷۸-۹۶۴

پست مدرنیسم، این مفهوم معماگونه که مدعی توصیف وضعیت فرهنگی ما در آغاز قرن بیست و یکم می‌باشد، چیست؟
پست مدرنیسم مدعی است مدرنیته که با روشنگری آغاز شد و در عصر صنعتی شدن و انقلاب‌های اجتماعی و مارکسیسم رشد یافت، به پایان رسیده است. و ما امروز در فضای فرهنگی "روزمره"‌ای به سر می‌بریم که از مفاهیم متناقض، میان‌فرهنگی و تقلبی مملو است. جهانی "فراواقعی" و صوری که شاهد جنگ و روزی شاهد کشتار و قتل عام‌های جنگ دوم جهانی بوده و روز دیگر خود را با دیسنی‌لند و رسانه‌های چندمنظوره سرگرم می‌کند: همان جهانی که فوکویاما از آن با عنوان "پایان تاریخ" نام می‌برد.
کتاب حاضر پیگیری ردپای پست مدرنیسم است در حوزه‌های هنر، نظریه‌پردازی و تاریخ. و به این اعتبار قدم اولی است در وادی نشانه‌شناسی، شالوده‌شکنی و ساختارگرایی و آشنایی با اسطوره‌های پست مدرنیسم یعنی فوکو، لوی ستروس، بارت، دریدا، لاکان و لیوتار.

جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی

ریچارد آزبورن
طراح: بورین وان لون
مترجم: رامین کریمیان
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷

جامعه‌شناسی چیست؟ شاید ساده‌ترین پاسخ به این پرسش آن باشد که جامعه‌شناسی، مطالعة چگونگی کارکردن - و البته گاهی اوقات - کار نکردن جامعه است.
کتابِ حاضر معرفی مکاتب جامعه‌شناسی مختلفی است که هر یک به نوبة خود تلاش کرده‌اند مشاهدة پدیده‌های اجتماعی را در چارچوب‌های مفهومی توضیح دهند. در این کتاب مکاتب مختلف جامعه‌شناسی که در عصر روشنگری با اُگوست کنت آغاز شد و در آثار مارکس، اسپنسر، دورکهایم و وِبرِ تکامل یافت و سپس با مهاجرت به امریکا در آراء افرادی مانند تالکوت پارسونز و مکاتبی مانند ساختارگرایی متجلی گشت، معرفی و شرح داده شده‌اند. این کتاب قدم اولی در دنیای پر تلاطم مفاهیم، شیوه‌های تحقیق، حوزه‌های مورد توجه و چهره‌های سرشناس یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم انسانی است.

روشنگری

روشنگری

لویدا اسپنسر
طراح: آندرژ کروز
مترجم: مهدی شکیبانیا
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

عصر روشنگری که به دورانی اطلاق می‌شود که قرون هجده و نوزده میلادی را در بر می‌گیرد، نه فقط نقطة عطفی در تاریخ تمدن بشر به شمار می‌رود، بلکه دورانی است که طی آن جنبش‌های مهّم فلسفی، علمی و اخلاقی چشم‌انداز بشر را در ارتباط با الهیات، انسان، طبیعت و اجتماع از بُن دگرگون ساختند. در این دوران، روشنگرانِ سراسر اروپا در تلاش برای تبیین نظم نوینی هستند که در آن همة روابط انسانی، اعم از همبستگی‌های اجتماعی و سیاسی و ارتباط انسان‌ها با قدرت‌های غالب جامعه یعنی دولت و مذهب از نو تعریف می‌شوند.
کتاب حاضر که مروری است بر مهّم‌ترین جریان‌های فکری عصر روشنگری و سیری در اندیشة مؤثرترین متفکران آن -از والتر و دیدرو و روسو گرفته تا هیوم و آدام اسمیت و کانتقدم اولی است برای آشنایی با روندها، ساختارها ومفاهیمی که دانشمندان و فلاسفة این دوران به کار گرفتند تا رازهای سر به مُهر طبیعت را بگشایند و تحت انقیاد انسان آورند.

والتر بنیامین

والتر بنیامین

هاوارد کی‌گیل
طراح: الکس کول
مترجم: علی معظمی جهرمی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

والتر بنیامین، فیلسوف و منتقد هنری صاحب‌نام در سال ۱۸۹۲ در برلین به دنیا آمد و در سال ۱۹۳۰ پس از تلاش ناموفق در فرار از فرانسه که به اشغال ارتش آلمان نازی درآمده بود، خودکشی کرد. والتر بنیامین در برلین، ناپل، پاریس و مسکو زندگی کرد و علاوه بر آشنایی با مشهورترین نویسندگان، هنرمندان و منتقدان مدرنیست قرن بیستم، از نزدیک شاهد مهم‌ترین وقایعی بود که سرنوشت این قرن را رقم زدند: او شاهد برآمدن نازیسم در آلمان، قدرت موسولینی در ایتالیا و مقدمات تأسیس اولین حکومت کمونیستی جهان در روسیه بود.
کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با زندگی و اثار بنیامین و نیز درک ٱذثیر وی بر تاریخِ هنر و زیبایی‌شناسی مدرن، همچنین در این کتاب مواضع انتقادی بنیامین درباره‌ی مهم‌ترین ایدئولوژی‌های آغاز قرن بیستم، یعنی کمونیسم، صهیونیسم و تکنوکراسی به بحث گذاشته شده و تلاش خستگی‌ناپذیر او برای نجات هنرِ مدرن از فروغلطیدن در ورطه هر یک از آن‌ها به ویژه تکنوکراسی به تصویر کشیده شده است.

سارتر

سارتر

فیلیپ تودی
طراح: هاوارد رید
مترجم: روزبه معادی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان -۱۳۸۷

ژان پل سارتر را برخی از مورخان، معروف‌ترین فرانسوی قرن بیستم میلادی ــ البته بعد از ژنرال دوگل ــ می‌دانند، در فاصلة سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا درگذشتش، یعنی از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۸۰، سارتر مسلماً معروف‌ترین نویسندة فرانسه و شناخته‌شده‌ترین فیلسوف زندة این کشور بود.
کتاب حاضر، قدم اولی است برای آشنا شدن با نمایشنامه‌های او یعنی دست‌های آلوده، زندانیان آلتونا و اتاق بسته و نیز نقدهای ادبی‌اش در مورد رَمبو و فلوبر، در این کتاب شرح نسبتاً مفصلی از مفاهیم بنیان‌گذارِ دیدگاه جهانشمول او یعنی اگزیستانسیالیسم ارائه شده‌است و به ویژه به اندیشه دربارة آزادی توجه می‌شود. در کنار این مباحث، این اثر به بازبینی پیش‌فرض‌هایی می‌پردازد که باعث می‌شوند در اندیشة سارتر میان مارکسیسم، لزومِ پشتیبانی از جنبش‌های رهایی‌بخش در جهان سوم و باور به این مسئله که دوران کودکی تأثیر فوق‌العاده‌ای بر رفتار فرد در قبال جامعه دارد، پیوند برقرار گردد.

کیه‌ر کگور

کیه‌ر کگور

دِیو رابینسون ــ اسکار زارات
مترجم: صالح نجفی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۷۱۱۶۳۹

سورن کیه‌رکگور را اکنون بنیان‌گذار اگزیستانسیالیسم (فلسفة اصالت هستی) و نخستین متـألـه مـدرن می‌دانند. بنا به دیـدگاه بـنـیـادسـتـیـز کیه‌رکگور، فلسفه اگر پیوسته زندگی آدمـیـان را دگـرگـون نسازد به هـیچ کاری
نمی‌آید و هیچ دردی را دوا نمی‌کند. بی‌اعتمادی او به شاکله‌های انتزاعی کلان، همچون نظام فلسفی هگل و تأکید او بر این که فلسفه اساساً نوشتن است او را در ضمن به عنوان یکی از پـیـشـاهـنـگان دغـدغـه‌های پست‌مدرنیستی می‌شناساند.
کتاب حاضر قدم اولی است در شناخت نخستین اندیشمندی که به کندوکاو در حس تبیین‌ناپذیر اضطراب روی آورد، اضطرابی که بر روح و روان افراد در عصر مدرن سایه افکنده است.

هندسه شکنه‌ای

هندسه شکنه‌ای

نایجل لِموار ـ ویل رود ـ رالف ادنی
مترجم: مجتبی سلطانی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شایک: ۹۷۸۶۰۰۵۷۱۱۶۲۲

هندسه شکنه‌ای، هندسة جهان طبیعی است. این هندسه بازتاب شکل پیچیده امّا واقعی طبیعت است، یعنی آن جهانی که ما در واقعیت با آن روبرو هستیم و نه آن جهان ایده‌آلی که توسط هندسه اقلیدسی ترسیم می‌شود.
کتاب حاضر قدم اولی است در شناخت این زبان جدید ریاضی و مبدع نابغة آن، بنوا مندلبرو. زبان جدیدی که زمانی که آن را بیاموزیم می‌توانیم به کمک کامپیوتر، شکل یک ابر را با همان دقتی ترسیم کنیم که یک آرشیتکت خانه‌ای را ترسیم می‌کند.

پیکاسو

پیکاسو

آندرو برایتون
طراح: آندرژ کلیموفسکی
مترجم: معصومه علیمحمدی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۰-۷۸-۶۵۷۸-۹۶۴

آیا پیکاسو مخترع هنر مدرن است؟ شهرت پیکاسو چندان گسترده است که اگر کسی پاسخ مثبت به این پرسش بدهد، ایرادی به او نمی توان گرفت. حجم تولیدات هنری پیکاسو -بیست هزار قطعه اثر-، تعدد تکنیک‌ها و تنوع ابزارها و شیوهایی که در این خلاقیت هنری به خدمت گرفت، اعجاب‌آور است. علاوه بر این وی از پیشگامان مدرنیسم و اشاعه‌دهنده کوبیسم نیز بود. کتاب حاضر قدم اولی است در شناخت این آثار و همچنین شخصیت فردی که علیرغم تنوع و گستردگی آثارش، گاه جذبه فردی اش بر بدعت و معنای واقعی این آثار سایه می افکند.
در این کتاب ریشه های عمیقاً کاتالانی پیکاسو از طریق بحث پیرامون ۲۰ قطعه از آثارش که هر یک در دوره‌های مختلف زندگی هنری اش خلق گردیده، بیان شده است. تا شاید که از این طریق مبانی اصلی آنچه پیکاسو حقیقتا قصد انجامش را داشت، آشکار گردد.

نشانه‌شناسی

نشانه‌شناسی

پال کابلی
طراح: لیتزا یانتس
مترجم: محمد نبوی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۹-۹۶-۶۵۷۸-۹۶۴

چرا باید به مطالعه نشانه‌ها پرداخت؟ علمی که پاسخگویی به این پرسش فلسفی بر خود فرض می‌داند، علم نشانه‌شناسی است. به این اعتبار پیام رسانه‌ها، بی‌نظمی‌های زبانی، نشانه‌های یک بیماری، صدای یک حیوان، معماری و بازاریابی، همه و همه در حوزه مطالعات نشانه‌شناسی قرار می‌گیرند.
در قدم اولی که خوانندگان با خواندن این کتاب برای آشنایی با نشانه‌شناسی برمی‌دارند، با تاریخ تحولات آن، پیشگامان این رشته و وضعیت کنونی آن که همانا وضعیت پساساختارگراست، آشنا خواهند شد.

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هنری برایتون
طراح: هوارد سلینا
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۵۵۰۰ تومان - ۱۳۹۱
شابک: ۶-۶۴-۵۷۱۱-۶۰۰-۹۷۸

آیا ماشین حقیقتاً می‌تواند بیندیشد؟ آیا ذهن ما فقط یک نرم‌افزار رایانه‌ای پیچیده است؟ کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با پاسخ‌‌هایی که صاحبنظران رشته "هوش مصنوعی" به این پرسش‌ها داده‌اند. "هوش مصنوعی" فقط یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه بیش از نیم قرن تحقیق و تلاش است برای ساختن ماشین‌های هوشمند، تلاش‌هایی که به ساخت ماشین‌هایی انجامیده که می‌توانند بهترین شطرنج‌بازان جهان را شکست دهند، راه بروند و با انسان‌ها تعامل داشته باشند.
با اینهمه هنوز پرسش‌های بنیادینی در این زمینه باقی هستند، پرسش‌هایی از این دست که آیا ماشین‌های هوشمند باید از الگوی هوش انسانی پیروی کنند یا نه؟ و اینکه آیا از نظر ظاهری نیز باید به انسان شبیه باشند یا خیر؟ پرسش‌هایی که ارتباط هوش و آگاهی را از یکسو و هوش و محیط زندگی را از سوی دیگر در پسزمینه دارند.

ریاضیات

ریاضیات

ضیاءالدین سردار و جری راوتز
طراح: بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۹۱
شابک: ۸-۶۰-۵۷۱۱-۶۰۰-۹۷۸

ریاضیات بدون شک بزرگترین اختراع ذهن بشر است. بسیاری از مفاهیم ریاضی در بخش‌های متفاوت جهان و تمدن‌های متفاوتی کشف و برای اولین بار به کار گرفته شدند و با این‌همه ریاضیات بر تمامی جوانب زندگی همه ما در هر کجای جهان که باشیم تأثیرگذار است و زندگی روزمره همه ما، فارغ از نوع و سبک زندگی‌مان به آن وابسته است.
کتاب حاضر قدم اولی است برای آشنایی با تاریخ ریاضیات در کهن‌ترین تمدن‌ها تا دنیای امروز. در این کتاب مهمترین کشفیات ریاضی یادآوری شده‌اند و مباحث متنوع ریاضیات همچون "نظام‌های اعداد"، هندسه، جبر و حسابان، نظریه بی‌نهایت، احتمالات و نظریه آشوب به ساده‌ترین زبان بازگو شده‌اند.

هایدگر

هایدگر

جف کالینز
طراح: هاوارد سِلینا
مترجم: صالح نجفی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

مارتین هایدگر«پادشاه پرده‌نشین» فلسفه بود، یا مهمترین شارح و حامی عرفان غیردینی که ره به بیراهه می‌برد؟ گروهی هایدگر را از حیث قوّة ابداع و ابتکار قدرتمندترین فیلسوف قرن بیستم دانسته‌اند که بر اندیشه‌ورزانی چون سارتر، هابرماس، فوکو، لاکان و دریدا تأثیری عمیق برجای نهاد. هایدگر در پس پشت همة جریان‌های اصلی تفکر پست مدرن ایستاده است. او پایان فلسفه و ختم مذهب اصالت بشر را اعلام کرد و پشتیبان پروپاقرص نهضت ناسیونال سوسیالیسم هیتلر بود. هایدگر در کار خلق چه بود، نظامی افسانه‌ای که از بیخ و بن محافظه‌کارانه است یا تفکری که قاطعانه بر فلسفة متعارف «فائق می‌آید»؟
این کتاب قدم اولی است برای معرفی قابل فهم تفکر او که به پیچیدگی و ابهام شهرة خاص و عام است. گاهی در جهت بررسی زمینه‌های تاریخی اندیشة وی و سهمی که در تحول بوم‌شناسی، الهیات، هنر، ادبیات و دیگر حیطه‌های بشری در زمانة ما داشته است.

ارسطو

ارسطو

نویسنده: راپرت وودفین
طراح: جودی گراوز
مترجم: محمد فیروزکوهی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۷-۹۷-۶۵۷۸-۹۶۴

ارسطو را "استادِ دانایان" لقب داده‌اند. متفکر بنیانگذاری که اندیشه‌اش در تمامی زمینه‌ها بی‌رقیب مانده است و حتی استاد وی، افلاطون نیز توان رقابت با وی را ندارد.
کتاب حاضر قدم اولی است که خواننده را به جهان ارسطویی، جهانی مملو از نظریه‌های مختلف در زمینه منطق، علم، زیبایی‌شناسی و حتی روانشناسی رهنمون می‌سازد. با مطالعه این کتاب خواننده در خواهد یافت که چرا برخی از اندیشه‌های ارسطو در زمینه متافیزیک، وجود، جوهر و علیت امروز نیز در فلسفه مدرن موضوع بحث و مجادله هستند و چرا می‌توان ادعا کرد که مباحث پست‌مدرنیسم، بدون فهمِ نظریات ارسطو در زمینه دیالکتیک و نشانه‌شناسی ناکامل باقی خواهند ماند.

کیهان

کیهان

فلیکس پیرانی
طراح: کریستین روش
مترجم: پونه شریفی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۴-۸۳-۶۵۷۸-۹۶۴

بیش از نود درصد از موادی که کیهان را تشکیل می دهند، ناشناخته اند. می دانیم که کیهان در حالِ گسترش است، اما هیچکس نمی داند این گسترش تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و چه زمانی همه چیز از هم خواهد پاشید.
این کتاب با سیری در آراء و افکار ارسطو، نیوتون و اینشتین و بررسی نظریه فیزیک کوانتوم، قدم اولی است در آشنایی با دیدگاه های موجود در حوزه های فیزیک و ستاره شناسی در بابِ کیهان. این که دانسته های امروزی ما درباره پدیده های کیهانی و سرآغاز آن به واسطه کدام الگوهای نظری به دست آمده اند و در نتیجه حدود دانش ما در این زمینه چیست، بحث اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد.

اندیشه‌های شرق دور

اندیشه‌های شرق دور

ریچارد آزبورن
طراح: بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۹
شابک: ۵-۳۲-۵۷۱۱-۶۰۰-۹۷۸

فلسفه شرق قدیمی‌ترین شکلی از اندیشه است که تا کنون بشر شناخته و سابقة آن به چندین قرن قبل از فلسفة غرب می‌رسد. این کتاب حوزه‌های گوناگون و متفاوتی را که این اندیشه در بر می‌گیرد به خوبی تشریح کرده‌است. با مطالعة آن خواننده با شاخه‌های گوناگون آیـیـن بـودا در هند، سنت‌های کنفوسیوس و تائو در چین و مکاتب پیچیدة فلسفه هندو آشنا می‌شود.

به این معنا کتاب حاضر قدم اولی است برای شناخت نگرش شرقی از حقیقت غائی و آگاهی از اندیشه‌ای که بر وجود مجموعه‌هایی اخلاقی که از فرد استنتاج نمی‌شوند استوار شده‌است. اندیشه‌ای که در تقابل با اندیشه فردگرایی توسعه‌یافته در غرب و با بینش علمی به آن صورت که ما می‌شناسیم قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی

روان‌شناسی

نایجل بنسون
مترجم: نورالدین رحمانیان
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان
شابک: ۸-۱۵-۵۷۱۱-۶۰۰-۹۷۸

روانشناسی چیست، از کجا آغاز می‌شود و منشاء آن کجاست؟ ارتباط روانشناسی با رشته‌هایی چون روانکاوی و روان‌درمانی چیست و به چه میزان می‌توان آن را علمی دانست؟ کتاب حاضر، قدم اولی است در پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابهی درباره تاریخچه، حال و آینده روانشناسی.
مهمترین مکاتب روانشناسی و تقسیم‌بندی‌های درونی آن یعنی روانشناسی تطبیقی، روانشناسی تحلیلی و روانشناسی رفتاری و اجتماعی و روانشناسی رشد در این کتاب مورد توجه قرار گرفته و تشابهات و تفاوت های آنها به زبانی ساده توضیح داده شده است. همچنین با مطالعه این کتاب، خواننده با چهره های سرشناس روانشناسی یعنی فروید، پاولف، اسکینر، باندورا، پیاژه، باولبی و سایرین آشنا شده و به سهم هر یک در توسعه این رشته پی خواهد برد.

فوکو

فوکو

کریس موروکس
طراح: زوران ژِوتیک
مترجم: پیام یزدانجو
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

آثار میشل فوکو را پس از مرگش به عنوان "بزرگترین واقعه قرن در حوزه اندیشه" توصیف کرده‌اند. هر چند این توصیف تا حدی غلوآمیز به شمار می‌آید، اما بدون شک حاکی از اهمیت میراثی است که میشل فوکو به منزله یک فیلسوف، یک تاریخدان و یک فعال سیاسی از خود بر جا گذاشته است. کتاب حاضر با قرار دادن آثار فوکو در چارچوب فلسفی و سیاسی اندیشه فعال او قدم اولی است برای درک مهم ترین هدفی که او خود برای تحقیقاتش قائل بود، یعنی آشکار ساختن ارتباط دانش و قدرت نه فقط در گفتارها و نهادهای سیاسی که حتی در علوم انسانی.
با مطالعه این کتاب درخواهیم یافت که چگونه فوکو بینش مارا درباب مواردی چون تجربه و ادراک جنون، تبهکاری، محدودسازی و مسائلی از این دست بالکل تغییر داد. در این کتاب تلاش‌های فوکو برای ارائه درک جدیدی از روانکاوی، پزشکی بالینی در کنار صحنه‌هایی از زندگی شخصی پرتلاطم وی که در نوشته‌هایش نیز بازتاب یافته‌اند، توصیف شده است.

منطق

منطق

دان کرایان و شارون شاتیل
طراح: بیل می‌بلین
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۹

منطق ستون فقرات تمدن غربی است که دستگاه‌های فلسفی، منطقی و قانونی آن را در کنار هم حفظ کرده است. اما با وجود اذعان عمومی بر اهمیت آن، به خاطر استفادة زیاد از واژگان تخصصی و نمادهای ریاضی در آن، برای بسیاری از مردم، همچنان راز سر به مهری باقی مانده است.
این کتاب قدم اولی است برای گشودنِ این راز سر به مهر و آشنایی با مفاهیم اساسیِ آن. کتاب از پیشرفت‌های تاریخی منطق آغاز می‌شود و نمادها و قاعده‌های مربوط را توضیح داده و گشتی در مسائل فلسفی پیرامون آن می‌زند. تأثیر منطق بر روش علمی و علوم گوناگون از فیزیک گرفته تا روان‌شناسی نیز تشریح خواهد شد و نشان می‌دهد که کامپیوترها و فناوری دیجیتالی چیزی جز مصداق‌هایی از کاربرد منطق نیستند. مشکلات و محدودیت‌های دستگاه‌های منطقی نیز آشکار خواهند شد و با شمه‌ای از پیشرفت‌های اخیر در این حوزه نیز آشنا خواهید شد.

روسو

روسو

دیو ذابینسون
طراح: اُسکار زارات
مترجم: شکوفه محمدی شیرمحله
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۵

«من و هیچ کس دیگری در تمام این دنیا شبیه نیستم...» ژان ژاک روسو اعترافات جسورانه‌اش را اینگونه آغاز می‌کند. روسو موسیقی‌دان، شاعر، رمان‌نویس، گیاه‌شناس و ورای تمام اینها، فلیسوفی بود که عاقبت فیلسوف بودن خویش را انکار کرد. او اولین کسی بود که پرسید: «ارزش تمدن در چیست؟» و پاسخ او این بود تمدن، خوبی طبیعی را از بین برده و نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد. او با این پاسخ معاصران پیرو مکتب روشنگری‌اش را شگفت‌زده کرده و امروز نیز ما را به چالش می‌طلبد.
آیا روسو الهام‌بخش انقلاب فرانسه بود؟ آیا می‌توان ردپای رمانتیسیسم، روان‌شناسی تحلیلی و اگزیستانسیالیسم را تا او دنبال کرد؟ کتاب حاضر، متفکر مستقلی را به ما می‌شناساند که عقایدش در درک ما از دوران کودکی، تعلیم و تربیت، دولت، زبان و بسیاری چیزهای دیگر انقلابی بوجود آورد. و به این اعتبار قدم اولی است در شناخت زندگی آشفتة روسو؛ زندگی معصومیتی از دست رفته و عقایدی که در حین سادگی هنوز موضوع تحقیق و تفسیر باقی مانده‌اند.

یونگ

یونگ

مگی هاید
طراح: مایکل مک گینس
مترجم: نورالدین رحمانیان
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

کارل گوستاو یونگ را یکی از بحث انگیزترین شاگردان فروید به شمار می آورند. او پرسش های اساسی در مورد مذهب و روح را که فروید نادیده انگاشته بود وارد روانشناسی کرد. یونگ را در آغاز کار به نحوی اغراق آمیز به منزله عالم و محقق به شمار می آوردند حال آن که ارزیابی فعلی ما از او چنان است که او را امروز بیشتر به منزله فرزانه ای روحانی به شمار می آوریم.
کتاب حاضر قدم اولی است در شناخت نظریه ها و دیدگاه های یونگ، دلایل گسست او از فروید و بحران های روانی وی در میانسالی که همگی در خدمت روشن کردن نقش منحصر بفرد او در افزایش شناخت ما از ناخودآگاه قرار دارند. با یک چنین هدفی است که تعلق خاطر یونگ به روانشناسی مذهب، کیمیاگری، ستاره شناسی و طالع بینی و ای چینگ و پدیده های دیگری که از سوی همکاران وی و جامعه علمی مطرود بودند به بحث گذاشته شده تا تلاش های بی وقفه یونگ را برای فهم خواب ها، رؤیاها و اختلالات روانی بیمارانش به بهترین نحو آشکار سازد.

شکسپیر

شکسپیر

نیک گروم
طراح: پی‌یرو
مترجم: معصومه علی‌محمدی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان

برتری بی چون و چرای ویلیام شکسپیر در فرهنگ و جامعه معاصر غربی کاملاً بی‌بدیل است. نمایشنامه‌های او سالن‌های تئاتر را لبریز کرده و متون مناسبی در اختیار فیلم‌های پرفروش هالیوود قرار داده است و صد البته که آثارش در تدریس ادبیات انگلیسی پایه و اساس قرار می‌گیرد.
امّا این مسئله چگونه اتفاق افتاد؟ چه کسی تعیین کرد که شکسپیر شایستة چنین اقبال و عشقی آتشین است؟ آیا نمایشنامه‌نویسی از عهد الیزابت می‌تواند واقعاً تا این حد در عصر ما مطرح باشد، یا اینکه عوامل دیگری در کار است؟
کتاب حاضر قدم اولی است در پاسخ به پرسش‌های مذکور و ده‌ها پرسش دیگر در مورد زندگی و آثار این نویسندة جهانی.

سیاست در آمریکا

سیاست در آمریکا

پاتریک بروگن
طراح: کریس گارات
مترجم: معصومه علی‌محمدی
۱۹۰ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۶

کتاب حاضر قدم اولی است در شناخت نهادها، قوانین، شیوه عملکرد و عادات و آداب و رسوم سیاست در آمریکا. سازماندهی سیاسی در آمریکا که بر پایة تعاریف روشن و ساده‌ای همچون نظام کنترل و تعادل، تفکیک قوا، فدرالیسم و دو مجلسی بودن بنا شده است، در طول دو قرن و نیم حیاتش مجبور به رویارویی با وضعیت‌هایی بوده است که بنیانگذاران این جمهوری حتی تصور آن را نیز نمی‌کردند.
اینکه چگونه قانون اساسی آمریکا در طی این دوران با این وضعیت‌ها دست و پنجه نرم کرد و چگونه توانست یا نتوانست به مشکلات پیش رو پاسخ دهد و اینکه این همه به چه نوع سازماندهی سیاسی‌ای در آمریکای امروز منجر شده است، مباحثی است که تلاش شده در این کتاب شرح داده شوند.

ماکیاولی

ماکیاولی

پاتریک کاری
طراح: اسکار زارات
مترجم: علی معظمی جهرمی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷

ماکیاولیسم را بسیاری از تحلیل‌گرایان سیاسی و اجتماعی معادل ریا ، فرصت‌طلبی و توجیه وسیله برای رسیدن به هدفی که معمولاً قدرت سیاسی است، به کار می‌برند. این شهرت را ماکیاولی مدیون کتاب شهریار است که چهار صد سال پیش با لحنی رُک و صادقانه مسائل عملی حکومت‌کردن را مطرح کرده‌است. با این همه پس از گذشت چهار قرن، آراء و آثار ماکیاولی همچنان موضوع بحث و جدل میان صاحبنظران است. کتاب حاضر قدم اولی است برای شناخت گسترده‌تری از اندیشة نیکولو ماکیاولی و برخورد تناقض‌آمیز با آن.به واسطة این شناخت خواننده در‌خواهد یافت که چرا علیرغم سوء شهرت گسترده‌اش عده‌ای نیز از ماکیاولی به عنوان یک سیاستمدار وطن‌پرست، مؤسس اندیشة سیاسی مدرن ، طراح جامعة مدنی و بنیانگذار اندیشة جمهوری‌خواهی یادمی‌کنند.

اینترنت

اینترنت

لورل برونر
طراح: زوران ژوتیک
مترجم: علی محمد نفیسی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۷

اینترنت قوی‌ترین ابزاری است که تاکنون برای مبادلة اطلاعات اختراع شده‌است . این مجموعة به هم پیوسته رایانه‌ها که به واسطة خط تلفن با هم مکالمه می‌کنند، به ویژه از چند سال پیش به طرز شگفت آوری رشد کرده‌است.
با مطالعة این کتاب، خواننده هم با تاریخچة پدیدآمدن اینترنت آشنا می‌شود و هم به دلایل گسترش سریع آن پی‌خواهد‌برد؛ و در همین قدم اول درخواهد‌یافت که تا چه حد این پدیده که وجودش را مدیون تکنولوژی است، امروز در حوزه‌های کاملاً متفاوتی همچون سیاست، اخلاق ، آزادی عقیده و بیان و حتی امنیت ملی و بین المللی مباحثی جدی را به واسطة حضورش دامن زده‌است.

فرهنگ‌شناسی (مطالعات فرهنگی)

فرهنگ‌شناسی (مطالعات فرهنگی)

ضیاءالدین سردار
طراح: بورین وان لون
مترجم: زهره هدایتی بیدهندی
۱۷۶ ص - ۷۵۰۰ تومان - ۱۳۸۸

فرهنگ‌شناسی یا مطالعات فرهنگی دقیقا چیست، و چگونه به کار گرفته شده است؟ مطالعات فرهنگی رشته‌ای است که ادعای رشته بودن ندارد - رویکردی انتقادی و ریشه‌ای است به درک هویت های نژادی، ملی، اجتماعی و جنسیتی. رشته‌ای که در بریتانیا متولد شد و سپس به ایالات متحد، کانادا، فرانسه، استرالیا و آسیای جنوبی مهاجرت کرد.
در این قدم اول اندیشه ها و باورهای متخصصان و مفسران پیشرو و برجستهْ این رشته و شمه‌ای از کاربرد آن در اقصی نقاط جهان بررسی خواهد شد: از گرامشی تا ریموند ویلیامز، از گفتار پسااستعماری تا سیاست‌های ناظر بر آوارگی قومی و از فن ـ فرهنگ تا رسانه‌ها و جهانی شدن. این کتاب راهنمایی است اساسی برای همهْ کسانی دغدغه‌شان حرکت شتابان فرهنگ‌های قدیم، نو و در حال پیدایش است.


 

آزاد

 

راه سوم

راه سوم

آنتونی گیدنز
مترجم: منوچهر صبوری کاشانی
۱۷۸ ص - ۱۲۰۰۰ تومان
چاپ جدید: ۱۳۹۵

آنتونی گیدنز جامعه‌شناس مشهور انگلیسی بر این نظر است که پایان جهان دو قطبی حکومت‌ها را به بازبینی و بازاندیشی منابع مشروعیتِ‌شان دعوت می‌کند. برای این منظور است که او متفکران را فرا می‌خواند تا«راه سوّمی» را که نه نولیبرالیسم است و نه سوسیالیسم دولت رفاه تدوین کنند. گیدنز که به وجود تفاوت میان چپ و راست معتقد است، بر این نظر می‌باشد که سوسیال‌دموکراسی می‌تواند مناسب‌ترین ظرفِ سیاسی برای پیشبرد سیاستِ «راه سوّم» که خطوط اصلی‌اش در این کتاب توضیح داده شده‌است، به شمار آید. جهانی شدن که خود یکی دیگر از دلایل گیدنز برای بازکردن بحث «راه سوّم» است، باعث می‌شود راه حل‌هایی که او مطرح می‌کند، از مرزهای کشورهای غربی فراتر رفته و بتوانند به منزلة مباحثی جهانی مورد توجه علاقه‌مندان در سایر کشورها نیز قرار گیرند.

اعتبار باستان‌شناسی آریا و پارس

اعتبار باستان‌شناسی آریا و پارس

محمد تقی عطایی و علی‌اکبر وحدتی
۹۰۰۰ تومان

واهی و موهوم خواندن هویت تاریخی ایران و آن را حاصل جعل و تحریف یهودی‌ها قلمداد کردن، یکی از مباحث اصلی و دیرینة تبلیغات پان‌عربی بر ضد ایران است که در سال‌های اخیر وجه تعمیم‌یافتة آن به صورت مجموعه‌ای تحت عنوان دوازده قرن سکوت به قلم ناصر پورپیرار منتشر شده است.
در این کتاب پاره‌ای از مباحث مطرح شده در مجموعه دوازده قرن سکوت از منظر دانش باستان‌شناختی مورد نقد و بررسی قرارگرفته است.