■ جستجو در کتاب‌های شیرازه


■ برچسب‌ها

فلسفه - علم - جنگ جهانی اول - روسیه - آذربایجان - انگلستان - کرد - ادبیات - فیلسوف - فرهنگ - منطق - ریاضیات - زبان - فیزیک - ایل - اخلاق - ترکیه - مشروطیت - هنر - پست‌مدرنیسم - توتالیتاریسم - دموکراسی - دانشمند - روان - سرمایه‌داری - فیزیک‌دان - قومیت - قشقایی - مرز - هیرشمن - پان - اقتصاد - ترک - جامعه‌شناسی - حکومت - حزب توده - دهه ۱۳۲۰ - ذرات - سوسیالیسم - فاشیسم - فرقه دموکرات - فرهنگ‌گرایی - فساد - قفقاز - ملیت - مبارزات دانشجویی - چندفرهنگی - نازیسم - هند - وثوق‌الدوله

اخبار شیرازه

معرفی و بررسی کتاب‌ پان‌ترکیسم و ایران

گذری بر کتاب «فرقه عدالت ایران»

نقدی بر کتاب هایدگر (قدم اول)

تهيدستان يك شكل نيستند

کتاب‌های شیرازه در بیست‌وپنجمین نمایشگاه کتاب

■ کتاب‌های تجدیدچاپ‌شده‌ی جدید

کودتای لاهوتی

کودتای لاهوتی

کاوه بیات ۱۵۲ ص - ۷۰۰۰ تومان
جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان

محمدامین رسول‌زاده مترجم: تقی سلام‌زاده
آلمانی‌ها در ایران

آلمانی‌ها در ایران

الیور باست مترجم: حسین بنی‌احمد ۲۳۸ ص -
فرقه عدالت ایران

فرقه عدالت ایران

محمد خسروپناه ۲۰۶ ص - ۹۰۰۰ تومان - ۱۳۸۸
نظریه انتقادی

نظریه انتقادی

استوارت سیم طراح: بورین وان لون مترجم: پ
بودریار

بودریار

کریس هورکس طراح: زران ژوتیک مترجم: پیام
رمانتیسم

رمانتیسم

دانکن هیث طراح: جودی بورهام مترجم: کامرا
نخبگان و جامعه

نخبگان و جامعه

تی.بی.باتامور مترجم: علیرضا طیب ۲۵۶ ص -
اخلاق و اقتصاد

اخلاق و اقتصاد

آمارتیا سن مترجم: حسن فشارکی ۱۰۰ ص - ۷۰۰
زمین و انقلاب در ایران

زمین و انقلاب در ایران

اریک ج. هوگلند مترجم: فیروزه مهاجر ۳۱۲ ص

■ مجموعه‌های شیرازه

تاریخ معاصر ایران

 

مفاهیم علوم اجتماعی

 

جامعه و سیاست

 

فلسفه و اقتصاد سیاسی

 

آسیای میانه و قفقاز

 

قدم اول

 

آزاد

■ پیوندها

فصلنامه گفتگو

 

■ کتاب‌های جدید

من از چنگال استالین فرار کردم

من از چنگال استالین فرار کردم

آسیای میانه و قفقاز

شامیل جوانشیر
۱۸۴ ص ۸۰۰۰ تومان
۹۷۸۶۰۰۳۰۰۰۴۷۶

اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل

اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل

مفاهیم علوم اجتماعی

محمدرضا عظیمی
۲۲۴ ص ۹۰۰۰ تومان
۹۷۸-۶۰۰-۳۰۰-۰۴۶-۹

ختم غائله سمیتکو

ختم غائله سمیتکو

تاریخ معاصر ایران

شرف‌الدین میرزا قهرمانی
به کوشش میرهاشم محدث
۷۰۰۰ تومان

خوارزم سرخ

خوارزم سرخ

آسیای میانه و قفقاز

دوب یاروشوسکی، اَن‌شیهی، میرحسین یکرنگیان
مترجم: کاوه بیات
۵۰۰۰ تومان

آمال ایرانیان

آمال ایرانیان

تاریخ معاصر ایران

به کوشش کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی
۸۲۴ ص ۴۲۰۰۰ تومان
گالینگور

آمار

آمار

قدم اول

ایلین مگنلو
طراح:بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص - ۶۵۰۰ تومان - ۱۳۹۲

سه طرز سیاست

سه طرز سیاست

آسیای میانه و قفقاز

یوسف آقچورا
مترجم: رسول عربخانی
۱۱۷ ص ۵۰۰۰ تومان

فلسفه علم

فلسفه علم

قدم اول

ضیاءالدین سردار و بورین وان لون
مترجم: ابراهیم اسکافی
۱۷۶ ص ۶۵۰۰ تومان

آذربایجان جزء لاینفک ایران

آذربایجان جزء لاینفک ایران

تاریخ معاصر ایران

به کوشش رحیم رییس‌نیا
۸۴ ص ۱۶۰۰۰ تومان
قطع رحلی بزرگ